0

PROMENE: Rokovi plaćanja biće ograničeni, a kamate na dugove uslovno otpisane

Ako Skupština usvoji vladine predloge rokovi plaćanja za privredu biće ograničeni do 60 dana, a za državu do 45 dana. Takođe, dužnicima koji uplate dug, kamata bi mogla automatski da bude otpisana

Mlađan Dinkić

Vlada Srbije usvojila je paket predloga sistemskih zakona iz oblasti ekonomije, koji će pratiti raspravu o predlogu budžeta za narednu godinu, koja počinje 21. novembra u Skupšini Srbije. Najznačajnije promene su ograničenje rokova plaćanja kao i uslovni otpis kamata.

Ministar finansija i privrede Mlađan Dinkić istakao je da se ovim izmenama zaokružuje program fiskalne konsolidacije, odnosno njegova druga faza koja podrazumeva da budžetski deficit bude prepolovljen i da se uvede finansijska disciplina u Srbiji.

Neki od tih zakonskih predloga, kao što su zakon o ograničenju rokova plaćanja, i zakon o uslovnom otpisu kamata privredi, imaju za cilj da poboljšaju likvidnost privrede – rekao je ministar nakon sednice Vlade.

Dinkić je naveo da je predlog zakona o ograničenju rokova plaćanja “šok terapija” za sistem u kome je postao običaj da se obeveze preuzimaju bez plaćanja i da se dugovi gomilaju. Kako je objasnio, rokovi plaćanja za privredu ograničeni su do 60 dana, a za državu do 45 dana i za njihovo nepoštovanje predviđene su zatezne kamate, kao i novčane kazne za odgovorne od 5.000 do 150.000 dinara.

Cilj ovog zakonskog predloga je da država bude primer za poštovanje rokova umesto generator nelikvidnosti, a svi nivoi države, od javnih preduzeća, lokalnih samouprava, pokrajine i republike imaće obavezu da trezoru dostavljaju podatke o preuzetim obavezama – rekao je Dinkić.

Predlog zakona o uslovnom otpisu kamata i mirovanju poreskog duga daje privredi šansu za novi početak jer predviđa automatski otpis kamata onima koji uplate glavnicu duga, a onima koji ne mogu da taj dug plate omogućeno je mirovanje duga: godinu dana za velika preduzeća i dve godine za mala i srednja preduzeća i preduzetnike, pod uslovom da redovno izmiruju tekuće obaveze.

Nakon tog perioda predviđen je otpis kamate i šansa za otplatu glavnog duga na 24 meseca bez sredstava obezbeđenja – precizirao je ministar, i dodao da će za one koji ne budu redovno plaćali obaveze automatski prestati da važi ovaj zakon.

Dinkić je naveo da je sada ukupan dug po različitim vrstama poreza 967 milijardi dinara, od čega su dugovi aktivnih preduzeća 483 milijarde, pri čemu je 180 milijardi glavnica, a 303 milijarde otpada na kamate, i dodao da će uslovna poreska amnestija u vidu ovog poreskog zakona povećati prilive u budžet, na osnovu naplate osnovnog duga.

On je izrazio očekivanje da će skupštinska većina izglasati ove zakonske predloge i da će i opozicija glasati za neke od njih, pošto se time ispunjavaju dugogodišnji zahtevi privrede.

(M. S. / Tanjug)

Pogledajte sve vesti u poslednja 24 sata

Tagovi: dugovi, Mlađan Dinkić, Plaćanje, Privreda, Vlada Srbije

foto dana

video dana