• 3

Srpske erotske narodne pesme u kojim se piše samo o seksu: Spasavamo zaborava bisere naše kulture

Najkontroverzniji proizvod Vukovih nastojanja da od zaborava spasi srpsku usmenu književnost, svakako je zbirka narodnih erotskih pesama koja je, dugo vremena posle njegove smrti, napokon bila objavljena pod nazivom „Crven ban“

  • 3

U najkraćim crtama, Crven ban“ je zbirka srpskih narodnih erotskih pesama koje je po našim zemljama skupljao Vuk Stefanović Karadžić i koja je dugo, predugo, zbog svoje eksplicitne sadržine, često skandalozne i perverzne, čak neretko otvoreno ili prikriveno incestoidne (kao u slučaju dvosmislenosti „brace i seke“), bila „u fioci“, čekajući na bolja vremena za izdavanje.

Kažemo, „u najkraćim crtama“, jer ovde se vi svakako niste obreli iz želje da čitate o Vuku i o teoriji srpske narodne erotike, već da steknete neposredan uvid u to, kako su nekada naši stari „konzumirali pornografiju“, u nedostatku alata koji su nama danas dostupni, kakvim su sve perverznim fantazijama raspaljivali strasti, konačno, da se uverite i da naše generacije nisu ništa „rđavije“ od onih, iz tih, sada već davnih vremena.

Šta da dodamo, pre nego što vas pustimo da uživate ili da se sablažnjavate, da se sladite ili skandalizujete, u zavisnosti od toga da li ste otvoreni ili zatvoreni, liberalni ili konzervativni? Samo to da smo bili prinuđeni da, zbog eksplicitnog jezika, koji je u civilizovanom svetu postao neprimeren javnom govoru, asteriskom maskiramo ključna slova spornih reči; ali nijedan asterisk vam neće predstavljati problem da shvatite o čemu se tačno radi.

Vuk Stefanović Karadžić

Vuk Stefanović Karadžić. Foto: Wikipedia/Anastas Jovanović

DA JE SREĆA

Da je sreća i od Boga daća,
Ne bi žene ni nosile gaća,
Već košulju dokle gaće sežu.

NAJBOLJE MJESTO ZA SELO

Ajde selo da selimo!
Gdje ćemo ga naseliti?
Među oči djevojačke.
Tu ne može selo biti — nema šume, nema vode, nema zemlje za oranje, nema ničeg, joj!

Ajde selo da selimo!
Gdje ćemo ga naseliti?
Među ruke djevojačke.
Tu ne može selo biti — nema šume, nema vode, nema zemlje za oranje, nema ničeg, joj!

Ajde selo da selimo!
Gdje ćemo ga naseliti?
Među grudi djevojačke.
Tu ne može selo biti — nema šume, nema vode, nema zemlje za oranje, nema ničeg, joj!

Ajde selo da selimo!
Gdje ćemo ga naseliti?
među noge djevojačke.
E tu može selo biti — ima šume, ima vode, ima zemlje za oranje, ima svega, joj!

MARA I PERA

Čuvala Mara jagnjenice,
Čuvao Pera jalovice;
Legla Mara da pospava,
Skoči Pera te satera.
Kad se Mara probudila,
Ali pika omokrena:
„Ao, Pero, pasja vero,
Što je pika omokrena?“ —
„Mlado jare oblizalo,
Oblizalo, omokrilo!“ —
„Što su dlake saterane?“ —
„Mlado jare nogom stalo,
Nogom stalo, sateralo!“

Goveda

Foto: Profimedia

MARA I GOVEDARI

Je*’la Mara devet govedara,
A kad Maru je*’li govedari,
Ište Mara iglu i konaca
Da sašije pi*ku od ku*aca.

NIJE TRAVA

Devojčica ljubičicu brala,
Ubola je u pi*icu trava —
Nije trava, već ku*čeva glava!

DJEVOJCI

Oj devojko, srce moje,
Kad ti vidim sise tvoje,
Dreše mi se gaće moje.

DJEVERU

Oj đevere, bisere,
Vodi snahu da se*e
I ponesi stručicu
Te joj otri guzicu!

SNAŠA I BRATA

„Makni, snašo, guzovi!“ —
„A ti, brato, brkovi!“

MOLITVA

Podaj, Bože, da mi dika može!

POP I DJEVOJKA

Pop đevojku uzeo za ruku,
Odveo je pod šupu na klupu,
Nabio joj ćelepuš na glavu,
Pa joj onda tijo besedio:
„Ja ću tebe za šmizlu povući,
Moj će ku*ac sam u tebe ući!“

ČUDAN DUHOVNIK

Moja majko, čudna duovnika
Povaljuje pa ispovijeda,
Noge diže, za griove pita!

Praseće pečenje, Prasetina, ishrana, slava, slavska trpeza

„Crven ban“ redefiniše reč „gostoprimstvo“. Foto: Profimedia

FRATAR

Fratar pade sa međe,
Slomi ku*ac što je*e,
Skupiše se sve žene,
I djevojke verene:
Jao Fratre, diko naša,
Po zlu prođe piz*a naša!

GOST

Svaka tica lepo poje
Ali kos! Ali kos!
I domaćin dobro je*e
Ali gost! Ali gost!

PRIJEDLOG

Oj snašice mila, ajde
Da od tebe pravim gajde,
Da ti pisak moj sateram
Samo dok se navečeram!

OJ TI SEKO

Oj ti seko segediš,
Kaži braci ’di ležiš?
U brace je micalo,
Što probija picalo.

KRIVA DLAKA

Ao, seko, tanka, laka,
Upala ti kriva dlaka
Deder braca da te haka
Da s’ ispravi kriva dlaka.

ZA OČINU DUŠU

Daj, devojko, za očinu dušu,
Da prevučem preko pi*ke ruku! —
Ne dam, bogme, ni za materinu:
Kad prevučeš, hoćeš da zatučeš!

Sopske igre, kolo, narodno kolo

Šopske igre, kolo, narodno kolo. Foto: Wikimedia Commons/Petar Milošević

JUNAK I DJEVOJKA

„Oj đevojko, zelena jabuko,
Umrijeću, ne pope se na te!“
„Oj junače, moj debeli lade,
Umrijeću ne lego poda te!“
„Oj đevojko, vruća vareniko,
Umrijeću, ne udrobi u te!“
„Vaj, junače, orahovi lade,
I ja umrih, ne legoh poda te!“
„Oj đevojko, ljepa li si struka,
Da ti nije po košuljom muka?
Zovi mene, tvoga vjernog druga,
Da ćeramo u dubravi vuka!“

POP I POPADIJA

Kakva j’ kavga u popovu dvoru
Al’ je radost al’ velika žalost?
Nit’ je radost nit’ velika žalost,
Nego popo svoju posu kara:
„Kaži, poso, kome jesi dala?“
„Dala jesam jednim butigaru,
Dao mi je groše i dukate
S groši jesam tebe đakonila,
A s dukati tebe zapopila!“
„Podaj, posa, kome tebi drago,
Ne bi li me protom učinila,
Ne bi li se protinica zvala!“

STARAC I BABA

Sitna kiša rominja,
Starac babu kominja
U livadi na kladi,
Teško starcu na babi!

Seks na terasi

Foto: Shutterstock

I U STARCA

I u starca
Kao u jarca
Rep se kruti
Tušta puti,
Bubri žila
Ženi mila,
Prem ne često,
Ali čvrsto.

SEKA EVA

Seka Eva
Često zeva
Na vr’ ki*e
Braca Mite.

NA ARARU

Na araru
Je*ao Saru
Opančara
Iz Stapara
Sin Danilo;
To je bilo
Kad je prd’la
Baš od svrdla
Njegovoga
Debeloga!

MALA USTA

U pice su mala usta,
A u mene ku*a pusta,
Zapušiću pi*i usta,
Al’ će guza ostat’ pusta,
Tu ćeš, more, metnut’ usta
Guza dirnu, nos ti svirnu,
Guza prdi pa te srdi,
A ti ćutiš pa se ljutiš.

Edouard Henri Avril

Erotska ilustracija Eduarda Anrija Avrila. Foto: Wikipedia/public domain

SNAŠA VEMA

Zora sviti,
Jošt na ki*i
Slatko drema
Snaša Vema.

ZA DUKAT

Piri vatru, je*i Katu!
Ne da Kata bez dukata
Ja ću Kati dukat dati,
Pak ćeš onda ti je*ati!

ZA GAJEM

Posla mene mati
Za gaj drva brati;
Al’, eto ti, mati,
Momče neženjeno,
Stade mene, mati,
Po trbu’u klati
Ja mlidija’, mati,
Učkur će mi dati;
Kad me sjede, mati,
Po pupčiću klati,
Ja mlidija’, mati,
Pojas će mi dati;
Kad mi sjede, mati,
Noge podizati,
Ja mlidija’, mati,
Mestve će mi dati;
A kad stade, mati,
U pi*u tiskati,
Ja mlidija’, mati,
’Oću umrijeti;
A kad sjede, mati,
Biser prosipati,
Ja mlidija’, mati,
Da ću poletjeti!

FIJAKER, KOCIJE, ARHIV, Kod rezervara na Crvenom krstu, Crveni Krst, Stari Beograd

Kod „Rezervara“ na Crvenom krstu. Foto: Arhivska fotografija

OPET MAJKA I KĆI

„Ta eno ga, neno, gdi drma na vrati,
Izdrmao pola ključanice,
Zubma škripi, ku*cem vrata kreće
Oću li mu otvoriti vrata?“
„’Otvor’, otvor’, ćerko, prokleta ne bila
Dok je majka tvoga doba bila,
Do zore je devet namirila
I otkala tropolu ponjavu!“

KOČIJAŠ TUNA

Kočiš Tuna
Iz Požuna
Prostre ćebe
Da poje*e
Gospojicu
Udovicu.

ČOBAN STEJA

Pi*ku gladi,
Ku*ac vadi,
Čoban Steja,
To zapleja,
Krčmarici, Mađarici.

KUPOVALA KUPUS

Ha, ha, nek’ se zna
Kad je Mara kumovala
I kupusa kupovala
Dala pi*u za glavicu!

MATERINA RESA

Oj devojko, materina reso,
Ta ne luduj, i ku*ac je meso,
Koska nije, ubosti te neće!

MALA SEKA

Mala seka
Do meneka
Guz sevelji,
Mre u želji
Da se baci
Nakitači!

Cetinje, Crna Gora

Crnogorci u narodnoj nošnji ispred Cetinjskog manastira početkom XX veka. Foto: Wikipedia/Fæ

UTJEHA

Devojka je plakala
Što joj piz*a dlakava,
A druga je tešila,
Uzduž—nizduž mjerila:
„Ne boj mi se, sestrice,
Duge su ti dlačice,
Muškoj ruci gladište,
Crnjen-kapi plandište,
A trbuhu nadište!“

DILI—DIKLA

„Oj đevojko, dili—dikla,
Je li pi*ki dlaka nikla?“ —
„O đetiću, dili—diš,
Hodi dođi da vidiš:
Podigni mi krakove
I pogledaj kako je!“

ZA TKANICU

Drž’ Anicu za tkanicu,
A Milicu za pi*icu!

IGRA KOLO

Igra kolo široko,
Turaj ku*ac duboko;
Igra kolo na tri ćoška
Da je ku*cu manje troška.

ŽABA KREKNU

Žaba kreknu,
Moj zabreknu;
Pile pisnu,
Moj ti tisnu;
Gavran gaknu,
Moj gi taknu!

Seks

Foto: Guliver/Andreas Rentz/Getty Images

SEKICA I BRACA

„Oj sekice, dajder malo pi*e!“ —
„Ne dam, braco, debele si ki*e!“ —
„Daj mi, rano, rendisaću malo!“

„Oj sekice, dajder malo pi*e!“ —
„Ne dam, braco, dugačka si ku*ca!“ —
„Daj mi, rano, odrezaću parče!“ —
„Ne rež’ ku*ca, ne vidio sunca,
Te ne kvari pi*i zalogaja!“

KAKO LJUBI RANKO

Majka ćerku zbog Ranka karala,
Ćerka majci tijo besedila:
„Da znaš, majko, kako ljubi Ranko,
I ti bi mu svaku noćcu dala —
Kesom zvecka, na kolena klecka,
Ustima ljubi, a zavrće s mu*i,
Oće ku*cem da istavi vrata!“

SEKE

Sve su seke je*ane,
I ova je do mene;
Samo ova nije
Što se na me smije!

DIKO, NEGO

„Diko, nego, ja bi s tobom leg’o!“ —
„Srce, nego, nisi lepo leg’o,
Ustan’ gore da namestim bolje!“

MLAD DELIJA

Igra kolo nasred sela,
U kolu je mlad delija
Duga gunjca do pojasa,
Kratka ku*ca do koljenca.
Kad to vid’li ljudi naši,
Vijećali, svijećali,
Među sobom govorili:
„Na gunjac mu nastavite,
Od ku*ca mu ods’jecite!“
Kad to čule žene naše,
Ljudima su govorile:
„Od gunjca mu odrežite,
U ku*ac mu ne dirajte,
Sa glavom se ne igrajte!“

srbija

Foto: Pixabay/volim_cipele0

TUĐA LJUBA

Haj, huj, ne tuguj,
S tuđom ljubom ne druguj:
Tuđa ljuba golem vrag,
Slomiće ti ku*cu vrat!

BRACI

Ćuti, braca, ti ne laži,
Već sapunom ku*ac maži,
Ne bi l’ lakše on upao
U pi*ino čegrtalo.

IGRALA BI

Igrala bi šupljički,
Imam nešto u pi*ki!

PREPOZNAVANJE PO OKU

Lako ti je seku znati
Koja misli pi*ke dati;
Samo gledaj koje oko
Na te gledi poširoko.

CRVEN BAN

„Oj ti brate s jabane,
Bi li malo tarane?“
„Ćuti, vraže, ko ti kaže!“
„Meni kaže crven ban,
Koji je*e svaki dan!“

Video: Neki ljudi ne mogu seksualno da se uzbude dok se dobro ne ispovraćaju

(P. L.)

Telegraf.rs zadržava sva prava nad sadržajem. Za preuzimanje sadržaja pogledajte uputstva na stranici Uslovi korišćenja.

Komentari

  • sankilot

    Ово штиво обавезно уврстити у лектиру! Наспрам речника данашње деце ово је латински!

  • Labud

    Sedi 5✓.

  • Aca

    Hard core

Preporuka sa Weba

by Content Exchange

Google preporuke

Najnovije vesti

Dozvoljavam da mi Telegraf.rs šalje obaveštenja o najnovijim vestima