Uslovi korišćenja

Uslovi korišćenja

Ovim Uslovima korišćenja (u daljem tekstu: Uslovi) uređuju se prava i obaveze u vezi sa korišćenjem portala Telegraf.rs koji se nalazi na internet stranici www.telegraf.rs koji je u vlasništvu privrednog društva Internet Group d.o.o. Beograd (u nastavku: Telegraf.rs) i predstavlja informativni portal.
Telegraf.rs omogućava korišćenje portala, na način i pod uslovima opisanim u ovim Uslovima korišćenja.
Ovi Uslovi korišćenja čine sastavni deo portala i predstavljaju odredbe ugovora koji se zaključuje između: 1. Internet Group d.o.o. (u daljem tekstu Kompanija) i 2. Svakog pojedinačnog korisnika Telegraf.rs portala (u daljem tekstu Korisnik).
Dobrovoljnim korišćenjem bilo kojeg segmenta portala Telegraf.rs, korisnik automatski potvrđuje da je upoznat i saglasan sa Uslovima korišćenja.
Korisnici su dužni da redovno čitaju Uslove korišćenja, te se smatra da su korisnici kontinuiranim korišćenjem Telegraf.rs portala, ili bilo kojeg njegovog dela, u svakom trenutku upoznati s aktuelnim pravilima i Uslovima korišćenja, te da su ih razumeli u celosti.

Ukoliko ne prihvatate ili niste saglasni sa Uslovima ovde iznetim nemojte koristiti ovaj internet portal i internet stranicu.

Ugovorne strane

1. Internet Group: privredno društvo Internet Group d.o.o. Beograd, ul. Savski nasip br. 7, matični broj: 20658223, PIB: 106679178, vlasnik internet portala www.Telegraf.rs.
2. Korisnik/Posetilac: fizičko lice, posetilac internet portala www.Telegraf.rs

Korisnik/Posetilac može koristiti portal bez registracije. Ovi Uslovi obavezuju neregistrovane Korisnike/Posetioce.

Kontakt

Sva pravna i druga komunikacija u vezi ovih Uslova mora biti upućena pisanim putem:
Privrednom društvu Internet Group d.o.o. Beograd
Ul. Savski nasip br. 7
11070 Novi Beograd
Republika Srbija
E-mail adresa: zastitapodataka@telegraf.rs
Internet Group d.o.o. je obavezna da svu mejlovnu, pisanu i telefonsku korespodenciju obavlja putem mejl adrese, telefonskog broja i adrese prebivališta ostavljene od strane Korisnika. U slučaju ostavljanja pogrešnih kontakt podataka za korespodenciju, Internet Group d.o.o. ne odgovara za gubitak informacija i/ili nemogućnost slanja određenog obaveštenja.

1. OBAVEZE UGOVORNIH STRANA

Kompanija se obavezuje da će Korisnicima pružiti usluge definisane ovim Uslovima korišćenja, na način opisan u ovim Uslovima korišćenja, a u skladu sa zakonima i propisima Republike Srbije.
Pristupom i korišćenjem portala Telegraf.rs, Korisnici pristaju na Uslove korišćenja, čime zaključuju ugovor po pristupu sa Kompanijom kao pružaocem usluge informacionog društva. Na svaki pristup sadržajima portala Telegraf.rs, primenjuju se ovi Uslovi korišćenja. Korisnik se obavezuje da će prilikom korišćenja portala Telegraf.rs, poštovati ove Uslove korišćenja.
Ugovorne strane su saglasne da je zarad ispunjenja navedenih obaveza neophodno da Kompanija prikuplja, obrađuje i čuva lične podatke Korisnika u skladu sa Politikom privatnosti i važećim zakonima i propisima Republike Srbije. Prihvatanjem ovih Uslova korišćenja, svaki korisnik potvrđuje da je upoznat i saglasan sa Politikom privatnosti.

2. OPIS PORTALA TELEGRAF.RS I USLUGE

Kompanija putem portala Telegraf.rs pruža uslugu informacionog društva. Ni jedan deo Telegraf.rs portala ne sme se koristiti u nezakonite svrhe, ni za promovisanje istih. Kompanija Internet Group d.o.o. posetiocima u dobroj nameri obezbeđuje korišćenje sadržaja Telegraf.rs portala. Svi posetioci imaju pravo da besplatno koriste sadržaje portala, ukoliko ne krše pravila korišćenja. Telegraf.rs portal sastoji se od vlastitih sadržaja, sadržaja partnera i oglašivača, besplatnih sadržaja, sadržaja kreiranih od strane posetilaca i linkova na spoljne stranice. Telegraf.rs sadržaje objavljuje u dobroj nameri. Pristup Telegraf.rs portalu i svim njegovim sadržajima dozvoljen je osobama bilo kog uzrasta.

3. KORISNICI I REGISTRACIJA

Pod korisnicima usluga portal Telegraf.rs smatraju se: 1. Posetioci; 2. Registrovni korisnici (fizička lica ili kompanije). Posetilac je osoba koja pristupa portalu Telegraf.rs bez prijave i registracije. Registrovani korisnici su fizička lica i kompanije koje se registruju i prijavljuju na Platformi. Korišćenje Portal Telegraf.rs za posetioce i registrovane korisnike koji su fizička lica je besplatno.
Prilikom registracije korisnici registruju svoju e-mail adresu koja predstavlja korisničko ime, kreiraju lozinku i prihvataju ove Uslove korišćenja. Korisnik je odgovoran za tajnost i čuvanje lozinke. Korisnik može otvoriti samo jedan korisnički nalog, osim ako mu Kompanija ne dozvoli drugačije. Prilikom korišćenja Portal Telegraf.rs, Kompanija može prikupljati i druge podatke (IP adresa, vreme pristupa, vrsta uređaja, lokacija, itd.) sa ciljem poboljšanja korisničkog iskustva, sprečavanja zloupotreba ili analize.
Ukoliko korisnik proceni da je došlo do zloupotrebe i neovlašćenog korišćenja korisničkog naloga, u obavezi je da o tome obavesti Kompaniju. Registrovani korisnik u svakom trenutku može ugasiti svoj korisnički nalog, bez obaveze bilo kakvog obrazloženja i obaveštenja.

4.SLANJE NEWSLETTER-A / BILTENA

Slanje newsletter-a/bilten-a putem e-mail-a se vrši samo Korisniku/Posetiocu koji se prethodno prijavio za njihov prijem. Korisnik/Posetilac može da se prijavi na listu za dobijanje newsletter-a portala Telegraf.rs odn. Kompanije Internet Group d.o.o. Nakon prijave ćemo poslati e mail na vašu naznačenu adresu sa kojim vas molimo za potvrdu da želite redovno da primate newsletter. Tek nakon potvrde putem linka naznačenog u mail-u vaša mail adresa će biti memorisana radi slanja newsletter-a/biltena i to samo za vreme trajanja korišćenja naše usluge slanja newsletter-a/biltena.Vaši podaci će automatski biti izbrisani, ukoliko ne potvrdite prijavu u roku od 24 sata.
Imate pravo da u svakom trenutku opozovete prijavu za slanje newsletter-a. Opoziv možete izvršiti klikom na link koji ćete naći u svakom mejlu kojim vam dostavljamo newsletter.
Opoziv ne utiče na dopuštenost obrade koja je vršena na osnovu pristanka pre opoziva.
Ako smo za slanje newslettera angažovali eksterne partnere, oni su obavezani ugovorom u skladu sa članom 45 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. Svako dalje obelodanjivanje podatka trećim licima je isključeno.

5. KREIRANJE SADRŽAJA OD STRANE KORISNIKA

Svi Korisnici mogu ostavljati anonimne utiske u vidu komentara, Kompanija ni na koji način ne utiče na sadržaj ostavljenog utiska, ne filtrira sadržaj niti dodaje ili oduzima bilo koji deo teksta, bez obzira da li su utisci pozitivni ili negativni. Kompanija ne menja originalnost i autentičnost utiska.
Pravila za ostavljanje utisaka korisnika:
Zabranjeno je slanje u komentarima ispod članaka i tekstova internet portala www.Telegraf.rs protivzakonitih, pretećih, pornografskih ili drugih sadržaja koji su zakonom zabranjeni. Prethodno definisana zabrana ne znači istovremeno i postojanje obaveze pregleda sadržaja postavljenih na Internet portalu www.Telegraf.rs od strane Internet Group d.o.o., ali istovremeno ovlašćuje Internet Group d.o.o. da izvrši brisanje zabranjenog sadržaja.
Portal www.Telegraf.rs podstiče komentarisanje članaka i komentarisanje je besplatno, brzo, i anonimno, ali i dalje mora biti u skladu sa osnovnim pravilima komentarisanja, ili– civilizovanog ponašanja. Svi komentari prolaze brzu premoderaciju pre objavljivanja. Već objavljeni sadržaj komentara se uklanja ako se proceni da ipak nije primeren ili nakon validne i verodostojne predstavke dobijene od strane trećeg lica. Svaki korisnik mora poštovati osnovna pravila navedena u daljem tekstu.
Smernice za objavljivanje komentara
1) Ne tolerišemo rasizam, seksizam, homofobiju ili druge oblike govora mržnje ili bilo kakvo ponašanje koje se na bilo koji način može tumačiti kao takvo.
- Ne vređajte ljude, a naročito ne vređajte ljude na osnovu njihovog seksualnog identiteta, religije ili nacionalnosti.
-Imajte na umu da izražavanje bilo kakvog mišljenja koje na bilo koji način predstavlja zloupotrebu, agresiju, pretnju ili govor mržnje, uvek se smatra uvredljivim čak i ako se to isto mišljenje izražava pristojnim rečnikom.
- Ne promovišite nasilje ili bilo kakve grupe povezane sa nasiljem.
-Kada javna osoba premine ili joj bude dijagnostikovana teška bolest, prilikom komentarisanja takve vesti preporučujemo dozu uzdržanosti i pijeteta.
2) Podržavamo raspravu i kritike ali lični napadi se neće tolerisati.
- Ne navodite lična imena drugih čitalaca i ne uznemiravajte druge čitaoce ili bilo koje druge
osobe. Slobodni ste da kritikujete ideje drugih, ali nećemo tolerisati uvrede ili pretnje.
- Ne ponižavajte nikoga ni na koji način.
- Ne otkrivajte nečiji stvarni identitet ili lične podatke.
- Svi neprimereni komentari koji bi mogli predstavljati pretnju bilo kome biće prijavljeni nadležnim državnim organima.
-Ne dozvoljavamo komentare koji, namerno ili ne, provociraju bilo kog pojedinca ili grupu .
-Ne koristite velika slova („ALL CAPS“) ili druge ometajuće tehnike. Ne ponavljajte isti ili slični komentar iznova i iznova.
3) Zadržavamo pravo da uklonimo bilo koji sadržaj odn.komentar koji je na bilo koji način krajnje uvredljiv ili preteći i da ograničimo ili ukinemo konverzacije koje vode u besmislene uvredljive rasprave.
- Ne radite, ne pišite u komentarima i ne ohrabrujte ništa nezakonito.
- Ako kopirate deo drugog komentara koji sadrži neprikladan sadržaj i koristite ga u svom komentaru, i vaš komentar podleže brisanju.
4) Uklonićemo sve komentare koji su očigledno komercijalni ili na neki drugi način slični „spamu“.
- Objavljivanje reklama ili veza do spoljnih izvora koji vode ka oglasima, lažnim veb lokacijama itd, dovodiće do brisanja komentara sa takvim sadržajima.
- Ne kršite prava drugih (npr. autorska prava, žig ili nečiju privatnost).
- Ne postavljajte nikakav sadržaj koji sadrži virus
Kršenje ovih pravila može rezultirati brisanjem uvredljivih komentara.
* Sadržaj objavljenih komentara ne predstavlja mišljenje, oduku ili stav Kompanije Internet Group d.o.o, tako da tekstualni sadržaj komentara isključivo predstavlja mišljenje i stav Korisnika/Posetica
* Isključivo ste odgovorni za sadržaj i autorska prava u okviru vašeg komentara, te Kompanija Internet Group d.o.o. nema bilo kakvu odgovornost prema trećim licima. U tom smislu, ukoliko treće lice podnese zahtev za naknadu nastale štete protiv Kompanije Internet Group d.o.o, bićete u obavezi da stupite u postupak u svojstvu umešača na strani Kompanije, da dostavite sve relevantne dokaze i informacije kao i da nadoknadite svaku vrstu štete koju kompanija Internet Group d.o.o., pretrpi zbog sadržaja vašeg komentara.
*Nije potrebno da se registrujete da biste ostavili komentar!
*Molimo vas, prijavite zloupotrebu! Budite sigurni da naši moderatori stalno rade na brisanju neprikladnih komentara, ali slobodno nam pomozite prijavljivanjem bilo kakvih komentara ili ponašanja u odeljcima komentara koje smatrate neprikladnim, a mi ćemo ga pregledati u najkraćem mogućem roku.S druge strane, molim vas, ne pokušavajte da nas obaveštavate neželjenim upozorenjima o zloupotrebama samo zato što vam se nije dopalo nečije mišljenje koje ni na koji način ne predstavlja zloupotrebu, agresiju, niti predstavlja pretnju ili mržnju. Cenimo vaša upozorenja čak i ako su ponekad pogrešna, ali pokušaji „botovanja“ i „spamovanja“ u cilju cenzurisanja drugih korisnika neće biti tolerisani.
Kako da prijavim uvredljiv komentar ili SPAM?
Jednostavno pošaljite e-mail na adresu redakcija@telegraf.rs i biće upozoreni naši moderatori koji će ponovo pažljivo pregledati komentar.
Ostavljanjem komentara izričito ste saglasni sa Pravilima i uslovima korišćenja sajta čiji su sastavni deo ova Pravila komentarisanja.

6. PRISTUPANJE INTERNET STRANICAMA SA PORTALA www.Telegraf.rs

Linkovi koji su postavljeni na internet portalu www.Telegraf.rs koji vode prema drugim internet stranicama se tu nalaze samo radi informisanja korisnika i Kompanija Internet Group d.o.o. nije pregledala, niti je odgovorna za sadržaje tih internet stranica. Ukoliko odlučite da pristupite bilo kojoj od tih internet stranica, radite to na sopstveni rizik.

7. NEOVLAŠĆENA UPOTREBA

Internet portal www.Telegraf.rs je namenjen i služi jedino informisanju Korisnika/Posetica. Pretraživači su slobodni da informaciju o postojanju i upućivanju na ovaj internet portal postavljaju kao rezultat pretrage. Neisključujući prethodno navedeno, bez pisane dozvole Internet Group d.o.o. nije dozvoljena upotreba, kopiranje, praćenje, prezentovanje i/ili preuzimanje bilo kog sadržaja ili informacije, softvera ili usluga dostupnih na Internet portalu www.Telegraf.rs radi vršenja bilo koje komercijalne aktivnosti ili za bilo koju drugu komercijalnu svrhu.

8. OGRANIČENJE OD ODGOVORNOSTI

Korisnici/Posetioci koriste internet portal www.Telegraf.rs na sopstvenu odgovornost i Kompanija Internet Group d.o.o. ne može biti i nije odgovorna za direktnu, posrednu, slučajnu štetu ili izmaklu dobit koja proizilazi iz ili je na bilo koji način povezana sa internet portalom www.Telegraf.rs, internet sajtovima kojima se pristupa sa internet portala www.Telegraf.rs i/ili sadržajima ili informacijama koje su na njemu postavljene. Jedini i ekskluzivni pravni lek za nezadvoljstvo korišćenjem ovog internet portala je prestanak njegovog korišćenja.
Sadržaj koji se nalazi na portalu Telegraf.rs ili bilo koji deo predmetnog Sadržaja ne može se smatrati ponudom ili pozivom na kupovinu bilo koje imovine ili prava, niti se isti ima ili može smatrati dovoljnom informacijom za donošenje značajnih ličnih, finansijskih ili poslovnih odluka.
Korisnici/Posetioci portala Telegraf.rs sve objavljene sadržaje koriste na sopstvenu odgovornost. Kompanija Internet Group d.o.o. i njen Telegraf.rs portal se ne mogu smatrati odgovornim za bilo kakvu štetu nastalu korišćenjem objavljenog sadržaja.
Kompanija Internet Group d.o.o. na svom portalu Telegraf.rs objavljuje i sadržaje partnera i oglašivača, besplatne sadržaje i sadržaje koje kreiraju sami posetioci, a koji su jasno označeni. Kompanija Internet Group d.o.o. odn. Telegraf.rs portal ne snosi odgovornost za ove sadržaje trećih lica.
Ova odredba o odgovornosti odnosi se na svaku štetu koja bi mogla nastati kao posledica grešaka i nedostataka, prekida rada, kvara na sistemu, neovlašćenog pristupa podacima, aktivnostima koje su u suprotnosti sa ovim Uslovima korišćenja, itd. Kao posledica više sile, tehničkih problema ili održavanja sistema, platforma portala Telegraf.rs može biti privremeno nedostupna ili dostupna u ograničenom obimu.
Kompanija Internet Group d.o.o. ni u kom slučaju neće biti odgovorna za nefunkcionisanje Usluge, kao ni za smetnje, kašnjenja ili prekide u njenom funkcionisanju, koji su prouzrokovani uticajima van kontrole Kompanije, a koji se nisu mogli predvideti, sprečiti ili izbeći, uključujući bez bilo kakvih ograničenja: obustave rada, štrajkove, nesreće, tehničke smetnje, neispravnosti programa ili sredstava komunikacija (softvera ili hardvera), nemire, ratove, odluke nadležnih organa i dr. Kompanija će u ovakvim slučajevima uložiti svoje najbolje napore koji su u skladu sa poslovnom praksom, kako bi u što hitnijem roku omogućila nesmetano funkcionisanje Usluge.

9. AUTORSKA PRAVA

Vizuelni ili grafički znakovi koji se nalaze na internet portalu www.Telegraf.rs su registrovani žigovi Internet Group d.o.o. i njena intelektualna svojina. Nije dozvoljena neovlašćena upotreba vizuelnih ili grafičkih znakova koji se nalaze na ovom internet portalu.
Internet Group d.o.o. vlasnik portala Telegraf.rs polaže autorska prava na vizuelni identitet, programski kod, baze podataka, sve tekstualne, foto, video, audio, programerske i druge objavljene sadržaje, osim ukoliko nije drugačije navedeno. Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala smatra se kršenjem autorskih prava Internet Group d.o.o. odn. Telegraf.rs portala i podložno je tužbi. Pojedinac, kompanija ili organizacija može u delovima ili u celosti preuzimati i koristiti isključivo tekstualne sadržaje portala www.telegraf.rs pod sledećim uslovima: prenosilac je dužan da vidljivo navede izvor i URL koji vodi do sadržaja sa sajta www.telegraf.rs neposredno pre objavljivanja teksta na svojim medijima. Sadržaj preuzet sa sajta Telegraf.rs mora imati navedeno ime i prezime autora sadržaja, kao i potpis "Telegraf.rs" sa linkom ka izvornom tekstu na Telegraf-u i uz obaveznu „Do Follow“ odrednicu.Kršenje bilo kog od ovih uslova smatra se kršenjem autorskih prava i podleže zakonskoj odgovornosti.
Portal Telegraf.rs može sadržati i elemente na kojima isključiva autorska, žigovna i druga prava intelektualne svojine imaju druga lica, koja imaju isključivu odgovornost za sadržaj na kojem su nosioci tih prava, bez obzira na to što se sadržaj nalazi na portalu Telegraf.rs Kompanije Internet Group d.o.o. Kompanija ima isključivu odgovornost samo za sadržaj na kojem ima autorska prava.

10. DELIMIČNA NIŠTAVOST

U slučaju da bilo koja odredba ovih Uslova bude oglašena ništavom, nezakonitom ili nesprovodivom takva odredba će biti promenjena na način da se sa što manje izmena omogući njena punovažnost i sprovodivost. Ukoliko promena nije moguća, takva odredba se neće primenjivati, dok će ostale odredbe Uslova ostati na snazi.

11. VIŠA SILA

Kompanija Internet Group d.o.o. i portal Telegraf.rs i Korisnici neće biti odgovorni za bilo kakav gubitak, štetu, povredu, kašnjenje ili neizvršenje odredbi ovih Uslova korišćenja koji su prouzrokovani usled više sile.
Viša sila podrazumeva ekstremne i vanredne događaje koji su izvan kontrole ugovornih strana, i koji se nisu mogli predvideti ni sprečiti od strane pogođene višom silom.

12. SUDSKA NADLEŽNOST

Pristupanjem na Internet portal www.Telegraf.rs i prihvatanjem ovih Opštih uslova korišćenja, prihvatate i ugovarate ekskluzivnu nadležnost stvarno nadležnog suda u Beogradu, u vezi bilo kakvog spora koji može proisteći u vezi sa ovim Internet portalom, njegovim zaposlenima, službenicima, provajderima telekomunikacionih usluga i sadržaja.

13. REKLAMACIJE

Portal Telegraf.rs Kompanije Internet Group d.o.o. pruža uslugu informacionog društva, tako da na izvršenu usluge Kompanije nije moguće izvršiti reklamaciju.
Usluga informacionog društva koju Kompanija pruža je u potpunosti izvršena jer je pružanje usluge počelo nakon izričite prethodne saglasnosti korisnika da uslugu koristi.

14. ZAVRŠNE ODREDBE

Na sve što nije regulisano ovim Uslovima korišćenja primenjuju se važeći propisi Republike Srbije. U slučaju eventualnog spora, Kompanija i korisnik se obavezuju da spor pokušaju da reše mirnim putem, a ukoliko u tome ne uspeju spor mogu rešavati sudskim putem u nadležnom sudu u Beogradu.
Kompanija zadržava pravo izmene i dopune Uslova korišćenja, pri čemu će nova verzija biti objavljena na portalu Telegraf.rs i može biti poslata registrovanim korisnicima na e-mail. Savetuje vam se da u momentu pristupanja na internet portalu www.Telegraf.rs proverite važeće Uslove korišćenja, budući da će vas odredbe istih obavezivati.
Ovi Uslovi korišćenja stupaju na snagu danom objavljivanja na portalu Telegraf.rs
*Napomena:Upotreba muškog roda u tekstu Uslovi korišćenja portala Telegraf.rs“ podrazumeva rodnu neutralnost gramatičke kategorije generičkog muškog roda

Da li želite da dobijate obaveštenja o najnovijim vestima?

Možda kasnije
DA