55

MISTERIOZNI PRVI SIN KRALJA PETRA: Aleksandar ga strpao u ludnicu, Tito mu vratio život (FOTO)

Život se poigrao sa kraljevićem Đorđem Karađorđevićem, a ujedno se time poigrao i sa našom istorijom. Da je on - prgav, Srbenda, patriota par ekselans, hrabar kao Herakle - nasledio svog oca kralja Petra I na srpskom tronu, svakako ne bismo videli Jugoslaviju ali čega bi se drugog nagledali to sam Bog zna

Kraljević Đorđe Karađorđević, najstariji sin kralja Petra I. Foto: Wikipedia/ Mariaflores1955

Kraljević Đorđe Karađorđević, najstariji sin kralja Petra I. Foto: Wikipedia/ Mariaflores1955

Čak i u eri interneta i lake dostupnosti svih mogućih informacija, koje se nalaze na jedan ili dva klika daleko onome ko ima uši da čuje i oči da vidi, i mozak da shvati, postoje stvari koje su poznate samo malom broju ljudi, uprkos tome što nisu zaštićene nikakvom državnom tajnom. To da kralj Aleksandar I Karađorđević nije bio najstariji sin kralja Petra, već da je imao starijeg brata Đorđa, jedna je od upravo takvih stvari.

Princ Đorđe Karađorđević rođen je 8. septembra 1887. godine, na Cetinju, na dvoru svoga dede po majci, knjaza Nikole, koji će tek kasnije postati kralj Crne Gore. Živeo je u prestonici srpske Sparte sve do 1894. godine, kada se, nakon smrti supruge, kneginje Zorke, tada još uvek knez Petar sa decom seli u Ženevu u ulicu Monetije 10, gde će živeti naredne četiri godine.

Carska Rusija biće zemlja u kojoj će mlađani Đorđe pohađati vojnu školu, budući da će biti u Kadetskom korpusu cara Aleksandra II. Svoje plemićko poreklo je skrivao od drugih kadeta.

Nakon Majskog prevrata 1903. godine i povratka Karađorđevića na vlast on prekida školovanje i dolazi u Srbiju, po prvi put, s obzirom da postaje prestolonaslednik. Nesrećni događaj 1909. godine, kada je u naletu besa šutnuo u stomak svog poslužitelja Kolakovića a ovaj preminuo nekoliko dana kasnije od bolova i povreda, doveo je do toga da je Đorđe abdicirao u korist svog mlađeg brata Aleksandra.

Kraljević Đorđe Karađorđević, najstariji sin kralja Petra I. Foto: Wikipedia/ Milan Jovanović

Kraljević Đorđe Karađorđević, najstariji sin kralja Petra I. Foto: Wikipedia/ Milan Jovanović

Učestvovaće u oba balkanska rata, kao i u Prvom svetskom, te će biti teško ranjen u Bici na Mačkovom kamenu, kod Krupnja, septembra 1914. godine. U poznijim godinama oženio se Radmilom Radonjić, ali nije imao dece. Umro je u Beogradu, 17. oktobra 1972. godine, a sahranjen je na Oplencu u porodičnom mauzoleju dinastije kojoj je pripadao; pored njega sahranjena je i njegova žena, koja je preminula 1993.

Ovde bi, po nekim istorijskim merilima, mogla da se završi priča o Đorđu. Ali, po životnim merilima, i po merilima nadistorijskim, njegova priča mora da se nastavi, jer je daleko složenija nego što možete i da zamislite. Neki među vama, koji pažljivije čitaju, možda su već naslutili tu složenost.

Prestolonaslednik, kasnije kraljević, Đorđe, bio je omiljena ličnost u srpskom narodu. Posle kralja Petra daleko najomiljenija. Da biste shvatili zašto, morate uzeti u obzir neke stvari koje vam još uvek nismo rekli o njemu.

Kraljević Đorđe Karađorđević na borbenom položaju. Foto: Rista Marjanović

Kraljević Đorđe Karađorđević na borbenom položaju. Foto: Rista Marjanović

Ime je dobio po svom dedi Karađorđu, a sa njim je delio i više od imena. Bio je prgav i nagao, neukrotiv, neobuzdan. Srbenda do srži. Patriota par ekselans. Hrabar kao mitski Herakle. Voleo je da ide na pecanje sa svojim profesorom matematike Mihailom Petrovićem Alasem (u novije doba, istoričar Predrag Marković je došao do saznanja da se kralj Petar žalio da mu Alas "pečati sina odostrag", odnosno da su i jedan i drugi homoseksualci; istoriografija bi tek trebalo da potvrdi istinitost ili lažnost ove tvrdnje, a dok se to ne desi ove informacije uzimajte sa rezervom).

Preka narav ga dovodi u sukob sa Nikolom Pašićem, Apisom i Petrom Živkovićem, o kome smo nedavno pisali u smislu homoseksualizma. Pašiću je njegova abdikacija odgovarala, pošto je Aleksandar bio taktičniji, mladić kojim se lakše moglo manipulisati, barem je tako cenio legendarni predsednik srpske vlade.

(Mala digresija: čini se da Đorđe, da je postao kralj, ni u ludilu ne bi stvarao Jugoslaviju, već bi stvorio proširenu Srbiju; ako se setite našeg spekulativnog teksta vezanog za dolazak na presto Kraljevine Srbije dinastije Petrović-Njegoš, što takođe verovatno ne bi značilo formiranje Jugoslavije, izgleda da nam je Jugoslavija bila suđena jer su sve opcije kojim je Srbija mogla da se izvuče iz te zajednice padale u vodu jedna za drugom.)

Kraljević Đorđe Karađorđević na Mačkovom kamenu septembra 1914. godine. Foto: Rista Marjanović

Kraljević Đorđe Karađorđević na Mačkovom kamenu septembra 1914. godine. Foto: Rista Marjanović

Za vreme Aneksione krize (za one koji ne poznaju sopstvenu istoriju, u pitanju je međunarodna kriza nastala nakon što je Austrougarska anektirala Bosnu i Hercegovinu 1908. godine) davao je neodmerene i vatrene izjave, javno pozivao na rat sa Bečom i Peštom, a na Pozorišnom trgu (za one koji ne znaju sopstvenu istoriju, u pitanju je sadašnji Trg republike) spalio je zastavu Monarhije.

Austrougarska štampa je imala poseban pik na njega, a nakon što je 1909. abdicirao u "Politici" ste mogli da pročitate da je na delu bila zavera protiv mladog Đorđa: "Onaj, koji je bio najizrazitiji predstavnik nacionalnog otpora prema Austriji uklonjen je i Austrija sad triumfuje. U sećanju narodnom to će ostati zabeleženo za svagda, i u Srbiji a naročito van Srbije. Zaboraviće se sve ostalo, a ostaće samo jedno: da je Prestolonaslednik Đorđe uklonjen zato, što je hteo rat Austriji".

Na Mačkovom kamenu, Đorđe je bio heroj. Za razliku od mlađeg brata koji borbu nikada nije video izbliza, stariji je bio na liniji sa svojim precima.

Ranjeni kraljević Đorđe Karađorđević biva odvođen u bolnicu nakon Bitke na Mačkovom kamenu. Foto: Rista Marjanović

Ranjeni kraljević Đorđe Karađorđević biva odvođen u bolnicu nakon Bitke na Mačkovom kamenu. Foto: Rista Marjanović

Ratni dopisnik pariskog "Žurnala", Anri Barbi, ovako je opisao događaj tog 21. septembra 1914. godine: "Stigavši u zoru iz Valjeva princ Đorđe je na konju obišao front bitke privučen žestinom borbe na Mačkovom Kamenu i oko te pozicije. Iznenada je, sa brda sa kojeg je osmatrao i gde se zaustavio, video kako se srpske linije povijaju. Neprijatelj je već stigao gotovo do visine artiljerijskih baterija. Situacija je izgledala beznadežno. Za to vreme, rezervni bataljon se nije pomerao, a bio je sakriven u nekom prevoju terena. Princ Đorđe nije oklevao nijednu sekundu. Podbovši konja, jurnuo je u galopu i stigao ispred tog bataljona.

– Šta v ... – vi ovde? – podviknuo je on.
– Mi smo u rezervi.

– Švabe samo što nam ne uzmu topove a vi ovde sedite prekrštenih ruku!
– Nemamo naređenje.
– Gde je zapovednik?
– Ubijen!
Za mnom... Ja ću vam biti zapovednik.

Srpski vojnici na Mačkovom kamenu. Foto: Wikipedia/public domain

Srpski vojnici na Mačkovom kamenu. Foto: Wikipedia/public domain

Bataljon je oklevao da prati ovog oficira kojeg većina nije prepoznala. Princ Đorđe je onda izvukao sablju:

Vojnici! – viknuo je – ja sam princ Đorđe, stariji sin vašeg Kralja! Neka hrabri pođu za mnom!

I dalje na konju, on se bacio prema neprijatelju. Bataljon, svi kao jedan, krenuo je trčeći za njim. Princ Đorđe na konju bio je izvanredna meta i neprijateljski meci bili su usmereni na njega. Za to vreme, trupe koje su videle kako njihova rezerva juri, prestaju da se povlače i, ojačane, ponovo kreću na neprijatelja koji, sa svoje strane, okleva a potom počinje da se povlači. Oslobođena artiljerija ponovo otvara vatru i uskoro je izgubljeni teren povraćen. U poslednjem času, pošto je zahvaljujući svojoj energičnoj intervenciji vratio pobedu u srpske redove, jedno zrno pogađa i baca iz sedla princa Đorđa.

Trče prema njemu, ali on razuverava one oko sebe koji su se uplašili:

Četvrti pešadijski puk na Mačkovom kamenu. Foto: Wikipedia/public domain

Četvrti pešadijski puk na Mačkovom kamenu. Foto: Wikipedia/public domain

Ne bojte se ništa – kaže im on – oni mene ne mogu da ubiju! Mi smo im uzeli Mačkov Kamen! ... Nek crknem, ono nije ništa! Živela Srbija!

Zahvaljujući neverovatnoj sreći, zrno koje ga je pogodilo u slabinu zaobišlo je kičmeni stub, ne oštećujući nijedan osnovni organ. Ovo je drugi put, od početka rata, da je princ Đorđe ranjen", pisao je RTS prošle godine u tekstu pod naslovom "Sablja kraljevića Đorđa".

KAKO JE KRALJ ALEKSANDAR I DOŠAO DO KRUNE: Ubistvo na Dvoru Karađorđevića i rat s bratom doveli ga do prestola Srbije! (FOTO) (VIDEO)

Kada su ga Nemci 1941. godine oslobodili iz ludnice (da, oprostite nam što to nismo do sada spomenuli, čekali smo pravi trenutak) u Toponici kod Niša, u koju ga je 1925. strpao rođeni brat Aleksandar, verovatno u strahu od narodne ljubavi prema Petrovom prvencu, ponudili su mu da bude kralj okupirane Srbije. Đorđe je to glatko odbio i stekao poštovanje i najogorčenijih protivnika monarhije, da ne govorimo o običnom narodu.

Kralj Petar I Karađorđević. Foto: Wikipedia

Kralj Petar I Karađorđević. Foto: Wikipedia

U svojoj romansiranoj autobiografiji "Istina o mome životu", (objavljenoj u Jugoslaviji krajem '60-ih godina) tragediju ovog oslobađanja od strane okupatora, opisuje sledećim pitanjem: "Zar je trebalo da ceo jedan narod... narod čiji sam i ja sin, izgubi slobodu - da bih je ja stekao?".

Nemci su mu zatim ponudili da živi na Belom dvoru, čime bi de fakto mogao okupatoru da posluži kao "kralj" pred Srbima; Đorđe je i to odbio.

Nakon toga je živeo u centru Beograda, izgleda u svom stanu u Jevremovoj ulici. Nikada, ni jednim svojim potezom, nije dao legitimitet ni nemačkom okupatoru ni kvislinškoj vlasti Nedića i Ljotića. Takođe, za sve to vreme, bio je jedini Karađorđević koji nije pobegao iz otadžbine.

Kralj Aleksandar I Karađorđević. Foto: Wikipedia/ Bulgarian Archives State Agency

Kralj Aleksandar I Karađorđević. Foto: Wikipedia/Bulgarian Archives State Agency

Kada su partizani oslobodili Beograd, Đorđe se sastao sa generalom Pekom Dapčevićem i čestitao mu na pobedi. Peko mu je ponudio od države lični automobil i vozača, ali je Đorđe i to odbio, rekavši da mu je dovoljan njegov bicikl.

Komunisti su svim ostalim pripadnicima njegove porodice zabranili da se vrate u zemlju, samo je njemu dozvoljeno da ostane. I to ne zato što su mislili da ga koriste u propagandne svrhe; vrlo malo je ljudi uopšte znalo da je on tu.

Takođe, valja na kraju naglasiti da niko u socijalističkoj Jugoslaviji nije primetio njegovo navodno ludilo; drugim rečima, čovek je na pravdi boga držan - od strane kralja Aleksandra a potom nakon atentata u Marseju i od strane kneza Pavla i kraljice Marije - u psihijatrijskoj ustanovi.

(O. Š.)

Tagovi: Đorđe Karađorđević, Istorija, Karadjordjevići, Kralj Aleksandar I Karađorđević, Kralj Petar I Karađorđević, Kraljevina Jugoslavija, Kraljevina Srbija, Princ Đorđe Karađorđević

Pogledajte sve vesti u poslednja 24 sata

Komentari (55)
Poređaj komentare:
 • G
  goran

  kreatorima svetske politike u vidu masona nije oggovarao neko ko je bio rodoljub i srbenda kao Djordje ,uz to prgav i prek ,no im je trebao neko savitljiviji .verujem da je to bio glavni razlog njegovog sklanjanja jer da je on bio na prestolu a draza mihajlović ostao kao pobednik srbiji ovo danas sto se dogadja ne bi bilo moguće sprovesti.

 • N
  nenad

  Pricala mi je baba,ima od tada 4o godina da je bio zajeban igrac.Ali opet i nije ako se zna u kakvoj je sredini rastao.Naime u Crnoj Gori je nezamislivo da kada muskarac udje u kucu,zena ne ustane.Tako je kazu,jednom prilikom yalepio Mariji takvu samarcinu,da je posle toga skakala na noge i kad bi mu korake cula.Opet,drugom prilikom je naisao i video kako sumar na pijaci tuce seljaka.Kada ga je pitao zasto tuce coveka,sumar mu odgovori da je krao sumu.Tada lepo Djordje,uze stupac iz kola i olesi od batina sumara.Tvoje je,rece ,da ga hvatas u sumi,a ne na pijaci/A ti,obrati se seljaku,idi slobodno i opet kradi,ovde te ne sme niko pipnuti,a za tamo.......

 • R
  Rade

  Upravo sam pročitao njegovu knjigu ,,Istina o mom životu" i puno mi je stvari jasnije,da je on postao vladar posle kralja Petra ne bi se puno pogubnih stvari po Srbe desilo.

Ni kap, ali, ni kap alkohola: Od sutra pojačana kontrola na putevima, svaka greška se skupo plaća

Nove lekcije za prvake: Deca treba da reše zadatke koji ne podrazumevaju "bubanje", nego nešto sasvim drugačije

Valentinu, majku dvoje dece, probudilo je pucketanje: Kada je otvorila vrata spavaće sobe, samo što se nije onesvestila. Izgubili su sve

Petar ima košmare zbog krtice u dvorištu i pita ljude kako da je se reši: Pokrenuo je talas najbizarnijih odgovora

Srpska roba samo za Albance: Unapred znali da će biti uvedene drastične takse na proizvode?

Po jutru se dan ne poznaje: Prepodne sunčano, ali onda sledi preokret sa kišom

Krijemo od kojih su bolesti patili naši preci, a nismo svesni da istinom možemo spasti našu decu

Krvoločni staford napao dete u Smederevskoj Palanci, drugom psu odgrizao nogu: Kidao je životinju, vlasnik ga pesnicama odvajao od pudle

NASLOVNE STRANE DANAŠNJIH NOVINA: Prelistavanje štampe za nedelju, 9. decembar 2018. godine

"Bog je dao dar, ja ga koristim": Veroučitelj uzeo gitaru i nasred časa sa decom otpevao jednu od najemotivnijih srpskih pesama (VIDEO)

Spisak stvari koje morate da izbacite iz kuće za srećan brak i zaradu: Neki su pričali Sandri da su ovo gluposti, a ona već 10 godina daje savete

Narod kaže da nema ni kraće, a ni lepše reke na svetu: Paraćinci složno brane Grzu, peticiju svakog dana potpiše oko 370 ljudi (VIDEO)

Ceca Ražnatović će ipak održati koncert na Kosovu: Pevačica prešla administrativni prelaz uprkos zahtevima za zabranu ulaska (FOTO)

Engleskinja došla u srpsko selo da nauči da svira harmoniku: Tu se zaljubila u romsku muziku i jednog Roma, pa promenila život iz korena

Danas je veliki svetac: Slavimo Svetog Alimpija i ovo nikako ne smete da uradite!

Prodavci sa čudnim smislom za humor: U srpskoj radnji igračaka deci ostavljena poruka zbog koje roditelji ljutito izlaze napolje (FOTO)

Danas u Srbiji kišni dan, ali do večeri postepeno razvedravanje

Imali smo seks jer sam htela nadogradnju kose: Ovako se brani Violeta koja je spavala sa starcem, pa ga sa dečkom ucenjivala porno snimcima

Žiku je vlasnik hteo da uspava jer mu je grizao ogradu, ali umesto toga dobio je gazde koje zaslužuje! Mekana pufna je okružena igračkama i ljubavlju! (FOTO)

Mali Novak (9) iz Niša pravi burek prste da poližeš: Testo razvlači sam još od 6. godine, a sada je već pravi majstor! (VIDEO)

NASLOVNE STRANE DANAŠNJIH NOVINA: Prelistavanje štampe za subotu, 8. decembar 2018. godine

Proveli smo odmor sa đacima u Srbiji: Gladuju jer novac od užine daju za cigare i kladionicu, a odgovor Dekija iz osmog razreda će vas posebno zabrinuti

NE POSMATRAJ, REAGUJ! Sedam zemalja Balkana u zajedničkoj kampanji protiv trgovine ljudima

U Srbiji se najčešće muškarcima oduzima dozvola, a čak 8 doktora nauka ostalo je bez nje: Žene su tek "statistička greška"

Galeb se brine o sestri koja ima Daunov sindrom, sam. Naterali su Srbiju da se zapita ko ima pravo na život. Neki su plakali, drugi još ne mogu da spavaju (VIDEO)

Uručena oprema klubovima Fudbalskog saveza Grada Novog Sada

Oglasila se Nela Kuburović o slučaju zamenika gradonačelnika Bora, koji je polno uznemiravao devojčicu

Sada je i zvanično: Pretplata za RTS od 1. januara skače na 220 dinara

Mesec dana su rušili ovu zgradu, deca u Jagodini umalo nisu glavu izgubila, a legenda kaže da se iza nje krije prokletstvo muslimanskog groblja

"Mama, volim te": Majka male Nađe koja je preminula objavila potresni snimak koji je tek sada prvi put videla (VIDEO)

Devojku je zavodio tip koji je već u vezi. Uradila je nešto što mu je zagorčalo život, a sada je pola Srbije osuđuje

Telegraf saznaje! Ceca sutra peva u Kosovskoj Mitrovici

Ideje za novo doba: 30 naučnika iz Srbije predstavljalo zemlju u Cirihu na globalnoj konferenciji World Minds (FOTO)

Dabogda ti... Reč koju izgovorite svaki put kada ste ljuti je jedna od najstrašnijih kletvi i ima jezivo značenje

Direktori škola dobili 6 zadataka: Ako za dve godine ne ispune sve, mogu da se oproste od fotelje

Mnogi će danas krenuti na planinu za vikend, a osim na gužve AMSS upozorava na još jednu veliku opasnost na putu

Nemojte nikako da bacate predmete sa slike jer možete njima nekome da promenite život

Danas je Sveta Ekaterina: Ako želite da upoznate ljubav svog života, narednih 40 dana radite ovu stvar

Jutro pred vikend hladno, uz slab mraz, ponegde će stidljivo provirivati sunce

Saru je dodao nepoznati momak i pitao: "Zašto kradeš slike s tuđih profila?" Šokirala se kada je shvatila da je upravo ona žrtva prevare

U Banatu se slavi Mikulaš: Deca obavezno moraju da stave čizmice na prozor, a ujutru će se desiti čudo! (FOTO)

NASLOVNE STRANE DANAŠNJIH NOVINA: Prelistavanje štampe za petak, 7. decembar 2018. godine