• 7

Izmene Krivičnog zakonika stupaju na snagu 1. decembra: Evo šta to sve podrazumeva

Ove odredbe se pre svega odnose na krivična dela sa elementima nasilja, imovinska krivična dela, trgovinu narkoticima, držanje i nošenje oružja bez dozvole...

  • 7

Kriminal kao zanat, kao i nasilničko ponašanje koje se ponavlja, ubuduće će biti obavezno - strožije sankcionisano, nego što je to sada slučaj, jer od 1. decembra počinje primena novela Krivičnog zakonika (KZ) koje predviđaju nova pravila za kažnjavanje povratnika u izvršenju krivičnih dela sa umišljajem, po sistemu "tri udarca".

Ove odredbe se pre svega odnose na krivična dela sa elementima nasilja, imovinska krivična dela, trgovinu narkoticima, držanje i nošenje oružja bez dozvole...

Državni sekretar Ministarstva pravde Radomir Ilić pojašnjava da nova zakonska rešenja predviđaju da će sud morati povratniku da izrekne kaznu iznad polovine raspona propisane kazne, ukoliko je već dva ili više puta osuđen za krivična dela učinjena sa umišljajem na zatvorsku kaznu od najmanje jednu godinu.

- Isto važi i ako od dana otpuštanja sa izdržavanja izrečene kazne do izvršenja novog krivičnog dela nije proteklo pet godina - ukazao je Ilić.

Sudija, sudski čekić

Foto: Profimedia/Caia Image

Do sada je ovaj vid kažnjavanja bio fakultativan - ostaljan je sudu na ocenu da li će povratnika i u kojoj meri strožije kazniti, dok će za sva krivična dela u povratu izvršena nakon 1. decembra, sud biti obavezan da primeni nove odredbe o strožijem kažnjavanju.

- To znači da će, pod navedenim uslovima, na primer za krivično delo za koje je propisana kazna od šest meseci do pet godina zatvora, višestruki povratnik morati da bude osuđen na kaznu višu od dve i po godine zatvora - naveo je državni sekretar.

Udruženje sudija i tužilaca podržava ovaj sistem kažnjavanja jer, kako smatra, ako su se lica zaista opredelila za vršenje krvičnih dela, onda treba da budu i na odgovarajući način sankcionisana.

- Niz lica živi od vršenja krivičnih dela, to su višestruki povratnici koji se stalno pojavljuju u predmetima, a dobijaju kazne koje su neprimerene njihovom životu, jer sud im sudije izricale relativno blage kazne koje su im omogućavale da relativno brzo izađu iz zatvora i nastave sa vršenjem krivičnih dela - smatra Lazar Lazović iz ovog strukovnog udruženja.

On smatra da bi povrat mogao da se smanji upravo izricanjem sankcija bliže maksimumu zaprećene kazne.

Zbog visokog procenta uslovnih osuda za lakša krivična dela, zakon je sada predvideo da sud može uslovnu osudu da izrekne učiniocu kada mu utvrdi kaznu manju od dve godine zatvora, kao i za krivična dela za koja se može izreći kazna do osam godina zatvora, umesto 10 godina koliko je predviđeno dosadašnjim zakonikom.

Povećanje kazni mučiteljima i ubicama životinja

Izmene KZ-a predviđaju i povećane kazne za mučitelje i ubice životinja sa jedne na dve godine zatvora, a za one koji priređuju borbe pasa ili drugih životinja miminum kazne je povećan sa tri na šest meseci zatvora.

Zlostavljanje životinja, pasa, psi

Foto: AP/Tanjug

U tom slučaju maksimalna kazna je ostala tri godine uz novčanu kaznu.

Kada su u pitanju krivična dela u vezi sa proizvodnjom i trgovinom droge ubačen je novi član koji kaznom od pet do 15 godina zatvora sankcioniše onog koji radi prodaje, nudi na prodaju ili bez nakande radi daljeg stavljanja u promet daje opojne droge maloletnom licu, duševno bolesnom licu, licu koje je privremeno duševno poremećeno, licu koje je teže duševno zaostalo ili licu koje se leči od zavisnosti od droge.

Prodaja droge u školama

Isti član predviđa istu kaznu i za onoga ko stavlja u promet opojnu drogu pomešanu sa supstancom koja može dovesti do teškog narušavanja zdravlja ili ko ovo delo izvrši u školi ili u njenoj neposrednoj blizini ili u zatvoru, javnom lokalu, javnoj priredbi.

Iste kazne su predviđene ako ovo delo učini službeno lice, lekar, sveštenik, nastavnik ili vaspitač iskorišćavanjem svog položaja ili ako za izvršenje tog dela iskoristi maloletno lice.

Takođe propisano je i novo krivično delo koje govori o navođenju maloletnika i duševno obolelih osoba na konzumiranje droga i kaznjavaće se kaznom od dve do 10 godina zatvora.

Novo krivično delo za napad na advokata ili njegovu porodicu

U Krivični zakonik će biti ubačeno još jedno krivično delo koje se tiče napada na advokate ili članove njihovih porodica u vezi sa advokatskim poslovima.

Za ovaj osnovni oblik krivičnog dela propisana je kazna zatvora do tri godine, a ako učinilac tom prilikom nanese laku telesnu povredu advokatu ili članu njegove porodice čeka će ga kazna od jedne do pet godina zatvora.

Novčanom kaznom ili zatvorom do dve godine sankcionisano je uništavanje imovine advokata i njegove porodice, a ako je na taj način prouzrokovana i šteta viša od 450.000 dinara, učiniocu će pretiti kazna od šest meseci do pet godina zatora.

Ubistvo advokata Dragoslava Ognjanovica

Foto: Tanjug/AP

Pravila koja se tiču dogovaranja krivičnog dela malo su izmenjena, pa predviđaju da se onaj ko dogovara izvršenje krivičnog dela za koje se može izreći kazna do pet godina zatvora, može biti kažnjen novčanom kaznom ili kaznom zatvora do jedne godine.

Kada je u pitanju dogovaranje izvršenja krivičnog dela za koje se može izreći doživotni zatvor, učiniocu preti kazna od tri meseca do tri godine zatvora.

Nove odredbe za nasilje na aerodromu, avionu ili pomorskom saobraćaju

Nacrt zakona predvideo je i nove odredbe kada su u pitanju akti nasilja izvršeni na aerodromu, u avionu ili u pomorskom saobraćaju.

Pripremanje ubistva definisano je kao novi stav za krivično delo teško ubistvo i glasi: "ko nabavlja ili osposobljava sredstva za izvršenje krivičnog dela iz stava 1. ovog člana ili otklanja prepreke za njegovo izvršenje ili sa drugim dogovara, planira ili organizuje njegovo izvršenje ili preduzme drugu radnju kojom se stvaraju uslovi za njegovo neposredno izvršenje, kazniće se zatvorom od jedne do pet godina."

Doživotni zatvor za najbrutalnije

Pored novih krivičnih dela, KZ predviđa i novu krivičnu sankciju, a to je doživotni zatvor, kojim će biti kažnjavani izvršioci najbrutalnijih krivičnih dela počinjenih posle 1. decembra.

(Telegraf.rs / Tanjug)

Komentari

  • Milic

    Prvo da se uvede americki zakon za lopove i mafijase da gradjani smeju da brane svoj posed i clanove porodice pa ondah ostalo ..

  • Filip

    A koje su izmene u imovinsko krivicnom delu?

  • BG 2

    Sam krivični zakon ne može mnogo toga ,treba još mnogo toga oko njega počev od policije,tužilaštva,....pa sve do politike da se mnogo ne meša u njihov rad.

Preporuka sa Weba

Google preporuke

Najnovije vesti

Dozvoljavam da mi Telegraf.rs šalje obaveštenja o najnovijim vestima