• 19

Ukida se kvorum za referendum, rok za potpise za inicijativu se pomera sa 7 na 90 dana

Građani Srbije izlazili su do sada na samo tri referenduma, a uspešnih građanskih inicijativa gotovo da nije bilo. Novi Nacrt Zakona donosi niz promena koje bi trebalo upravo to da promene

  • 19

Novi Nacrt Zakona o referendumu i narodnoj inicijativi o kome traje javna rasprava, donosi nekoliko novina za građane, a najvažnije je to što za uspeh referenduma u Srbiji više neće biti potrebna izlaznost veća od 50 odsto upisanih birača, već će se usvajati odluka većine izašlih glasača, a ukida se i rok koji primenjujemo možda jedini na svetu - prikupljanje potpisa za narodnu inicijativu produžava sa sedam na 90 dana.

Pomoćnik ministra državne uprave i lokalne samouprave Saša Mogić rekao je za Telegraf.rs da postupak javne rasprave traje do 22. novembra.

- Održana su tri okrugla stola u tri grada Srbije, a nacrt je Ministarstvo pripremalo sa drugim resornim ministarstvima kroz radnu grupu. Suštinski, radi se o tome da se ovi važni demokratski mehanizmi kroz ovaj zakon unaprede na načine da građani zaista počnu da koriste mehanizme koji su njima na raspolaganju - kaže nam Mogić.

Tri referenduma do sada

Na pitanje koliko je važno da se konačno građani uključe u javnu vlast kaže:

- To je ključno. Za sve nivoe vlasti da s jedne strane, građani iskažu svoja interesovanja i zahteve da se pitaju,a s druge, da politika sasluša šta su to interesi građana kako bi i oni mogli svoje politike da usaglase. Ukoliko pogledamo naš ustav, već u Članu 2. je naglašeno da suverenitet potiče od građana, putem referenduma, inicijative i tek pod tri, izabranih predstavnika. A ove prve dve jako retko koristimo - dodaje on.

Navodi da smo mi imali tri referenduma u istoriji a da su narodne inicijative gotovo sve bile neuspešne.

- Možda jedino poslednja koja je realizovna kroz promene krivičnog zakonika a to je ona Fondacije Tijana Jurić, i to uslovno jer je fondacija predložila izmene u mnogo manjem obimu. Sve to želimo da promenimo i da građani Srbije te mehanizme počnu da koriste mnogo bolje - kaže on.

Jedan od glavnih problema važećeg zakona je neusaglašenost sa Ustavom - tzv. kvorum za referendum, odnosno, odredba po kojoj uspeh referenduma predviđa izlaznost više od polovine upisanih birača.

Saša Mogić

Foto: MDULS

- Ustav je utvrdio da je za kvorum potrebna većina IZAŠLIH birača. Usklađujemo taj zakon sada sa ustavnom odredbom jer ako bismo po važećem zakonu raspisali referendum on ne bi bio u skladu sa ustavom, jer je ovaj najviši pravni akt drugačije odredio donošenje odluke  - objašnjava Mogić.

Pored ove promene, Nacrtom se utvrđuje i rok za podnošenje incijative:

- Ključni elementi tog procesa nisu utvrđeni. Mi imamo možda na svetu jedan od najkraćih rokova za prikupljanje potpisa od 7 dana, predlaže se da se promeni na 90 dana, da se utvrdi sudska zaštita. Jedna od novina je i da se potpis za inicijativu može dati elektronskim putem, mnogo je komfornije i što je najvažnije, takav potpis se ne overava. Svojeručni mora biti overen, a ovaj ne, tako da ništa i ne košta - kaže.

Mogić dodaje da je cilj da se građani pozovu da iskažu stav oko onoga šta se dešava oko njih i da zajednički artikulišu svoju volju.

Neke od ključnih odredbi važećeg zakona u oblasti referenduma koje nisu usaglašene sa Ustavom ili koje ograničavaju korišćenje ovog instituta:

- važeći zakon ima utvrđen uslov da za uspeh referenduma mora da izađe više od polovine od ukupnog broja birača

- dosadašnja zakonska rešenja nisu poznavala, niti su uređivala sve vrste referenduma koja poznaje novi Ustav,

- ne postoje jasno utvrđeni rokovi ni obaveze skupština kada se radi o referendumskoj proceduri,

- nije uređeno pitanje referendumske kampanje, njihovog pristupa sredstvima javnog informisanja, finansiranja i izveštavanja,

- nije celovito uređena sudska zaštita prava na referendum i narodnu inicijativu.

Promene koje se predlažu za referendum:

- Propisivanje pravila da se odluka na referendumu donosi većinom od izašlih birača, bez uslova da je neophodno da izađe većina od ukupnog broja birača

- uređivanje obaveznog i fakultativnog (savetodavnog) referenduma, prethodnog i naknadnog referenduma, na zahtev birača ili poslanika/odbornika,

- proširenje kruga birača sa pravom izjašnjavanja na referendumu na interno raseljena lica i birače koji se izjasne da će glasati prema mestu boravišta (kao i za glasanje na republičkim ili predsedničkim izborima)

- stav skupštine o primljenoj inicijativi za sprovođenje referenduma, radi informisanja javnosti

- pravila o referendumskoj kampanji i njenom finansiranju - Referendumsku kampanju može da vodi svako pravno lice ili grupa građana. U svrhu prikupljanja sredstava za finansiranje referendumske kampanje otvara se poseban račun, na koji se prikupljaju sredstva iz privatnih izvora i koji se ne može koristiti u druge svrhe. Кontrolu finansiranja sprovodi Agencija za borbu protiv korupcije.

- utvrđuju se rokovi za postupanje skupštine po primljenoj inicijativi za sprovođenje referenduma kao i po odluci donetoj na referendumu

- utvrđuje se pravo na sudsku zaštitu u situacijama kada skupština odbaci inicijativu za sprovođenje referenduma

- utvrđuje se obaveznost donete odluke na referendumu tako da ona ne može biti promenjena u roku od godinu dana od odrćavanja referenduma

- Odluka na referndumu mora se sprovesti u roku od 60 dana od dana održavanja referenduma.

- Utvrđene su i prekršajne odredbe za kršenje zakona u pogledu finansiranja kampanje ili obaveza prema Agenciji za borbu protiv korupcije.

Promene koje se predlažu za narodnu inicijativu:

- otvaranje mogućnosti za elektronsku narodnu inicijativu,

- uređen postupak provere podnetih potpisa birača (osim za elektronske potpise s obzirom da se radi o kvalifikovanom elektronskom potpisu),

- praćenje statusa podnete narodne incijative

- produžuje se rok za prikupljanje potpisa za narodnu inicijativu na 90 dana,

- verifikacija predloga za narodnu inicijativu (prethodna provera da li je predmet nar. inicijative u skladu sa zakonom – da se ne bi uzalud prikupljali potpisi),

- sudska zaštita prava za odluke skupštine o verifikaciji predloga za narodnu inicijativu

- prikupljanje potpisa i elektronskim putem

Video: Kada će biti promenjen Ustav i da li će se referendum o Kosovu poklopiti sa tim: Kuburović o ključnim promenama u pravosuđu, napadima na advokate i slučaju Sare Vidak

(Vesna Bjelić/v.bjelic@telegraf.rs)

Komentari

  • Nexxx

    Resili smo sve zakonske probleme samo jos ovo ostalo bilo🤦‍♂️

  • Дејан Младеновић

    Срамота довољно на тај"референдум" изађе 10так хиљада шиптара са југа Србије и нико из Срба и тиме буде легална сецесија космета, улазак у еу и нато

  • Jovan

    Baš sam se pitao kada će da menjaju ustav da bi priznali Kosovo? Al to će da se desi kad na vrbi rodi grožđe!

Preporuka sa Weba

by Content Exchange

Google preporuke

Najnovije vesti

Dozvoljavam da mi Telegraf.rs šalje obaveštenja o najnovijim vestima