7

NAJVEĆA RUSKA KATASTROFA O KOJOJ NIŠTA NE ZNATE: Udarili beli na crvene, poginulo 12 miliona ljudi (FOTO)

Ruski građanski rat razbuktao se u poslednjim mesecima Prvog svetskog rata, faktički se završio novembra 1920, ali su se manje borbe vodile još par godina. Razrušio je zemlju i doveo do toga da je 1922. na ulicama ruskih gradova živelo oko sedam miliona siročića-beskućnika

Leševi žrtava boljševičkog terora na plaži na Krimu tokom Ruskog građanskog rata. Foto: Wikimedia Commons/Семён Семёныч

Leševi žrtava boljševičkog terora na plaži na Krimu tokom Ruskog građanskog rata. Foto: Wikimedia Commons/Семён Семёныч

Ruski građanski rat je bio oružani sukob između Crvene armije koja se borila za boljševičku formu socijalizma, i Bele garde koja je predstavljala labavi savez vojnih i paravojnih formacija čiji je jedini zajednički imenitelj bila netrpeljivost prema boljševicima. Ovi potonji su u svojim redovima imali i monarhiste i nacionaliste i pobornike liberalnog kapitalizma, pa čak i pristalice alternativnih vidova socijalizma.

Može se reći da je sve počelo Februarskom revolucijom kojom je zbačen sa trona car Nikolaj II i uspostavljena republika, može se reći i da je sve počelo Oktobarskom revolucijom (koja je više bila prevrat nego revolucija) kojom je Boljševička partija preuzela u toku jedne noći sve poluge vlasti u Petrogradu, ali je zapravo sve počelo jednom kapi koja je prelila čašu.

Ta kap se zove Brest-Litovski mir, kojim su komunisti ispunili obećanje dato narodu da će se rat sa Centralnim silama prekinuti, ali kojim su takođe tim istim Centralnim silama marta 1918. godine prepustili ogromne delove Ruske imperije, od Estonije na severu do Azovskog mora na jugu (praktično celu Belorusiju i Ukrajinu skupa s Krimom), usput priznajući i nezavisnost Finske. Pričamo, po nekim procenama, o trećini stanovništva, polovini industrije i o devet desetina rudnika uglja.

Ovaj sporazum je prvo doveo do raskida boljševičke koalicije sa levim socrevolucionarima (ukratko, Partija socijalnih revolucionara bila je najjača stranka u Rusiji posle izbora za ustavotvornu skupštinu nakon Oktobarske revolucije, ali bez ikakve vlasti u svojim rukama usled komunističke uzurpacije; delili su se na leve i desne socrevolucionare).

Mapa Rusije i Istočne Evrope nakon Brest-Litovskog mira između boljševika i Centralnih sila marta 1918. godine. Foto: Wikimedia Commons/Lucius Castus

Mapa Rusije i Istočne Evrope nakon Brest-Litovskog mira između boljševika i Centralnih sila marta 1918. godine. Foto: Wikimedia Commons/Lucius Castus

U narednim mesecima došlo je do stvaranja dva odvojena antiboljševička tabora; u prvom su bili levi socrevolucionari i druge ne-boljševičke levičarske grupe, a u drugom taboru bili su desničari. Ovo potonji su imali Dobrovoljačku armiju u Kubanskoj stepi, između Rostova na Donu i Kavkaza, koja je pod komandom generala Antona Denjikina preživela tešku zimu ali bila respektabilna sila uprkos malobrojnosti.

ČEHOSLOVACI SU VELIKI JUNACI

Zapadni saveznici, pritisnuti nemačkom silesijom iznenada oslobođenom stega Istočnog fronta koji se ugasio, po svaku cenu su hteli da barem donekle reaktiviraju borbe u Rusiji. S tim na umu, manja britanska formacija se iskrcala u Murmansku uz dozvolu lokalnog sovjeta, Japanci i Amerikanci su se iskrcali u Vladivostoku bez ičije dozvole (i svakako bez ikakvog smisla u kontekstu borbe protiv Centralnih sila, ali smisleno ako je cilj bila borba protiv komunista), no, grupa koja će odigrati najvažniju ulogu biće Čehoslovačka legija.

Čehoslovačka legija je formirana od strane Carske Rusije i bila je sastavljena od austrougarskih dezertera češkog i slovačkog porekla. Boljševici su se složili da im dopuste da napuste Rusiju preko Dalekog istoka, ali je u maju bio izbio jedan incident zbog čega je Lav Trocki, boljševički komesar za rat, 29. tog meseca naredio da se razoružaju.

Šta se tačno dešava na ovoj fotografiji predmet je spora. Ili su u pitanju pripadnici Čehoslovačke legije koji su pobili boljševike, ili boljševici koji su pobili Čehoslovake. Lokacija je svakako Usurijsk na Dalekom istoku. Foto: Wikimedia Commons/Lt. William C Jones

Šta se tačno dešava na ovoj fotografiji predmet je spora. Ili su u pitanju pripadnici Čehoslovačke legije koji su pobili boljševike, ili boljševici koji su pobili Čehoslovake. Lokacija je svakako Usurijsk na Dalekom istoku. Foto: Wikimedia Commons/Lt. William C Jones

Oni su to odbili, porazili snage lokalnih sovjeta i preuzeli kontrolu nad Transsibirskom železnicom. Ovim njihovim potezom je nastao vakuum koji su popunile dve odvojene anti-boljševičke uprave: Sverusku privremenu vladu sa sedištem u Omsku, i Komitet članova Ustavotvorne skupštine sa sedištem u Samari; ovi potonji su se raspali do kraja godine (možda i zato što su odmah počeli da uzimaju imanja od seljaka i da ih vraćaju zemljoposednicima), iako je njihova Narodna armija uz pomoć Čehoslovačke legije 5. avgusta 1918. u Kazanju zaplenila imperijalne zlatne rezerve.

Ovo je sa sobom povuklo snažnu reakciju boljševičkih vlasti u Moskvi i počeo je progon svih neistomišljenika. Menjševici i svi socrevolucionarni deputati su proterani iz centralnih i lokalnih sovjeta i sprečeni da se dalje organizuju.

Može se reći da je u junu mesecu počeo Ruski građanski rat. Među prvim žrtvama, sredinom jula, našla se imperijalna porodica: car Nikolaj II, njegova supruga, carević i velike kneginje, carske kćeri.

SLUČAJNOST ILI PORUKA S NEBA? Vladavina Romanovih je počela i završila se na dva mesta istog imena – Ipatijev! (FOTO)

Oni su streljani u podrumu kuće Ipatijevih u Jekaterinburgu. Naređenje je svakako stiglo iz Moskve, sa vrha, a opravdanje ili opravdana bojazan zbog koje je pogubljenje izvršeno, bila je da monarhisti brzo napreduju ka tom gradu i da se ne sme dozvoliti da Romanovi padnu u njihove ruke, odnosno, da se ne sme dozvoliti da Beli osvoje najmoćniji od svih barjaka oko kojeg bi se okupili (barjak je u ovom slučaju metafora sa cara).

Podrum kuće Ipatijevih u Jekaterinburgu, u kojem su boljševici streljaci carsku porodicu, posluge i pse. Foto: Wikimedia Commons/rusarchives.ru

Podrum kuće Ipatijevih u Jekaterinburgu, u kojem su boljševici streljaci carsku porodicu, posluge i pse. Foto: Wikimedia Commons/rusarchives.ru

Krajem leta Trocki je izvršio brzu reorganizaciju Crvene armije i povratio veći deo evropske Rusije. Omsk je postao centar anti-boljševičkog otpora pod upravom admirala Kolčaka i uz pomoć britanskih i američkih vojnih misija. Britanci su se takođe u Murmansku tukli sa boljševicima, a iskrcali su se i u Arhangelsku. Japanci su počeli da povećavaju broj vojnika u Vladivostoku.

ZAVIRITE U GROBNICU DIVLJAČKI UBIJENIH ROMANOVIH: Kako izgleda kripta u kojoj su njihove mošti (FOTO)

Septembra meseca, na teritorijama po kontrolom boljševika, "crveni teror" je počeo da poprima stravične razmere: Čeka, tajna policija, počela je da vrši proizvoljna hapšenja, "suđenja" i masovna streljanja svakoga za koga bi se posumnjalo da deluje protiv "naroda", odnosno njih samih.

UKRAJINSKI VAKUUM

Ali, boljševici su bili jedinstveni i znali su tačno šta hoće. Belogardejci nisu imali predstavu šta tačno hoće, pošto su jedni hteli jedno a drugi drugo.

Dešavanja u Omsku su bila simptomatična s tim u vezi. Naime, odnosi između admirala Kolčaka i socijalnih revolucionara su se jako zaoštrili jer ni Kolčak ni njegovi oficiri i pristalice nisu mogli da naprave razliku između boljševika i socrevolucionara (ovi potonji su, recimo, hteli svu zemlju da podele seljacima) zbog čega su ih sve smatrali za crvene i samim tim za neprijatelje.

Kolčak vrši smotru svojih trupa tokom Ruskog građanskog rata. Okolina Tobolska, 1919. godine. Foto: Wikimedia Commons/University of Pennsylvania press

Kolčak vrši smotru svojih trupa tokom Ruskog građanskog rata. Okolina Tobolska, 1919. godine. Foto: Wikimedia Commons/University of Pennsylvania press

18. novembra 1918. godine Kolčak zato vrši državni udar koji se poklapio sa slomom Centralnih sila u Evropi, i nominalno preuzima svu vlast na teritorijama pod kontrolom Sveruske privremene vlade. Prvi svetski rat je završen, ali ovaj ruski "rep" je tek bio počeo.

RUSKE PRINCEZE, NAJLEPŠE U ISTORIJI: Bile su anđeli u ljudskom telu, a skončale su svirepo u podrumu svoje tamnice (FOTO)

Međutim, jedna od posledica nemačkog sloma je vakuum u Ukrajini, zbog čega Crvena armija početkom 1919. godine otpočinje invaziju na tu teritoriju. Socijalni revolucionari se povlače ka zapadu i spajaju se sa armijom ukrajinskih nacionalista iz bivše austrijske Galicije; druge delove Ukrajine drži anarhistička Crna armija na čelu sa Nestorom Mahnom; velike gradove, ipak, drže komunisti koji ne vladaju direktno iz Moskve već putem marionetske vlade iz Harkova (Ukrajinska SSR će biti de jure nezavisna dok nekoliko godina kasnije ne bude formiran Sovjetski Savez).

Stvari se dodatno komplikuju činjenicom da je nemačka propast otvorila Crno more saveznicima koji su već sredinom decembra 1918. počeli da iskrcavaju svoje snage pod francuskom komandom u Odesi i Sevastopolju, potom i u Hersonu i Nikolajevu.

Američke trupe u Vladivostoku tokom Ruskog građanskog rata. Foto: Wikimedia Commons/dodmedia.osd.mil

Američke trupe u Vladivostoku tokom Ruskog građanskog rata. Foto: Wikimedia Commons/dodmedia.osd.mil

Ali istovremeno sa tim, sile Antante su počele sebi da postavljaju pitanje: šta mi to uopšte radimo u Rusiji? Prvobitni cilj ponovnog aktiviranja Istočnog fronta je bio obesmišljen nemačkom predajom. Ruski emigranti su međutim imali moralni argument: mi smo vama bili verni tokom rata, i vaša je dužnost da nam pomognete. Uostalom, govorili su, crvena Rusija je opasnost po celu Evropu, pa tako i po vas same.

BROJALI SMO KRVNA ZRNCA PRELEPIH ĆERKI NIKOLAJA II: Ove ruske princeze su Ruskinje koliko i piljar iz Ostružnice (FOTO)

Sa jedne strane, Francuzi i Italijani su snažno zagovarali podršku belogardejcima, dok su Britanci i Amerikanci bili oprezniji i čak se nadali da bi mogli da pomire sukobljene strane.

Američka inicijativa da se proglasi primirje i održe pregovori na jednom ostrvu u Mramornom moru je prihvaćena od strane komunista, ali su je odbili Beli. U martu je jedan američki diplomata otišao u Moskvu i vratio se sa komunističkim mirovnim planom, ali su sve zapadne vlade odbile da ga podrže. Nakon toga, odustali su od dijaloga sa boljševicima i povećali obim pomoći Kolčaku i Denjikinu.

Kolčakovi vojnici tokom Ruskog građanskog rata. Foto: Wikimedia Commons/Guy de Rambaud

Kolčakovi vojnici tokom Ruskog građanskog rata. Foto: Wikimedia Commons/Guy de Rambaud

Broj savezničkih vojnika na ruskom tlu tokom rata nije bio mali, išao je čak i do 200.000 ljudi, ali to nije bilo dovoljno i nije bilo strateškog planiranja u njihovoj raspodeli. Nije postojala ni neka opšta jedinstvena komanda. Generalno, vladao je haos kao i u redovima Belih.

SLUĐENI FRANCUZI

Dovoljno je reći da su već tokom marta i aprila 1919. godine Francuzi počeli da se povlače iz Ukrajine, a da njihove trupe nisu ni jedan metak ispalile na boljševike.

POP ZVERSKI RASKOMADAN JER SE MOLIO ZA DUŠU CARA: Od ovog zločina komunista se ledi krv u žilama (FOTO) (VIDEO)

Zašto? Vrlo jednostavno: Francuzi su bili sluđeni situacijom koju su zatekli. Bili su tu ruski komunisti, ukrajinski komunisti, anarhisti, ukrajinski nacionalisti, levi socijalni revolucionari, desni socijalni revolucionari, monarhisti, liberali, sve žive frakcije belogardejaca. Da, u redu, neprijatelj su komunisti, ali ko je prijatelj? Za koga se i za šta tačno borimo? Čiju pobedu želimo?

Pripadnici Denjikinove Dobrovoljačke vojske januara 1918. godine, pre nego što je Ruski građanski rat počeo. Foto: Wikimedia Commons/Grondijs, Lodewijk Hermen

Pripadnici Denjikinove Dobrovoljačke vojske januara 1918. godine, pre nego što je Ruski građanski rat počeo. Foto: Wikimedia Commons/Grondijs, Lodewijk Hermen

Britanci su se povukli, jednako tome, iz Arhangelska i Murmanska početkom jeseni jer su njihove borbe na severu jednostavno bile bez efekta; prvo, nije ih bilo mnogo, a drugo, to je bilo jedno totalno sporedno i nebitno ratište. Jedino su Japanci na Dalekom istoku "bacili sidro".

Tokom prve polovine 1919. godine, najvažnije bitke odigravale su se na prostoru zapadnog Sibira. Kolčak je napredovao na Uralu i u aprilu je postigao najveće uspehe, ali je krajem istog meseca krenula boljševička kontraofanziva koja ga je smlatila. Ufa je pala u junu, a Kolčakova armija se povlačila ka Sibiru, neprestano napadana od strane partizana.

ZATIRE SE SEME UBICE CARA NIKOLAJA? Unuci Jakova Jurovskog redom ginu pod misterioznim okolnostima (FOTO)

Do kraja leta, povlačanje se pretvorilo u poraz. Kolčak je uspostavio novu administraciju u Irkutsku, ali je predao komandu generalu Semjonovu. Čehoslovaci - besni zbog poraza i gubitka Ufe, frustrirani jer još uvek nisu u svojoj sada slobodnoj domovini već se tuku po sibirskoj bestragiji - su ga zatim uhapsili i predali ga socijalnim revolucionarima koji su državnim udarom preuzeli vlast u Irkutsku. Ali, i oni su sami nekoliko dana kasnije svrgnuti od strane boljševičkog petokolonaškog sovjeta koji je izvršio svoj državni udar i koji je potom streljao Kolčaka i njegovog premijera Pepelajeva 7. februara. Shvatate sada obim haosa koji je vladao?

Karta koja prikazuje tok Ruskog građanskog rata na zapadu. Foto: Wikimedia Commons/Hoodinski

Karta koja prikazuje tok Ruskog građanskog rata na zapadu. Foto: Wikimedia Commons/Hoodinski

Međutim, leta 1919. godine, Denjikin je uložio poslednji veliki napor da preokrene tok rata, operacijama u evropskom delu Rusije. I zaista, krajem avgusta je većina Ukrajine bila u rukama Belih; komunisti su bili proterani, a ukrajinski nacionalisti podeljeni, pa su tako jedni bili neprijateljski nastrojeni a drugi su ga preferirali u odnosu na Poljake koje su videli kao glavne neprijatelje.

TRAGEDIJA SRPSKE PRINCEZE JELENE: Rodila poslednjeg Romanova u Rusiji, muž joj je divljački mučen do smrti (FOTO)

U septembru belogardejci su krenuli ka severu, ka donjem toku Volge, ka Moskvi. 13. oktobra oslobodili su (ili okupirali, zavisi kako gledate) Orel, dok je general Nikolaj Judenič nastupio iz pravca Estonije i došao do predgrađa Petrograda.

VRANGEL & SRBIJA

Ali i Moskva i Petrograd spaseni su od strane Crvene armije uspešnim kontraofanzivama koje su lančanom reakcijom dovele do katastrofe za Bele. Judenič se povukao nazad u Estoniju. Denjikin, sa prerastegnutim linijama komunikacije koje njegova armija logistički nije mogla da izdrži, morao da se povuče iz Orela i da u potpuno neuređenom i raspadutom maršu sa svojim snagama dođe do Novorosijska na Crnom moru, odakle se evakuisao marta 1920. godine.

General Vrangel, tzv. Crni baron, sa pilotima na Krimu tokom Ruskog građanskog rata. Foto: Wikimedia Commons/whiteforce.newmail.ru

General Vrangel, tzv. Crni baron, sa pilotima na Krimu tokom Ruskog građanskog rata. Foto: Wikimedia Commons/whiteforce.newmail.ru

Tokom te 1920. još uvek je postojao organizovani antiboljševički otpor na Krimu pod generalom baronom Petrom Nikolajevičem Vrangelom (poznatim i pod nadimkom Crni baron; pripadao je baltičkom nemačkom plemstvu) koji je samoubilački nastavio borbu, pa čak privremeno kontrolisao delove Ukrajine i Kubanske stepe, ali je naposletku ipak izgubio.

Njegova zaštitnica je herojski odolevala naletima Crvene armije i tako omogućila evakuaciju oko 150.000 vojnika i civila preko mora u Evropu (Vrangel je umro u Briselu 1928. godine, ali je po sopstvenoj želji sahranjen u Srbiji, u ruskom hramu Svete Trojice na Tašmajdanu, iza crkve Svetog Marka; u Sremskim Karlovcima, u kojima je živeo nekoliko godina, 2007. mu je otkriven spomenik).

Tako je novembra 1920. u suštini završen Ruski građanski rat, mada se "trebljenje" odmetnutih belogardejaca nastavilo i narednih godina; tačan datum kraja rata teško je utvrditi pošto neki pominju oktobar 1922, dok drugi kažu da je baš 16. jun 1923. godine, Otpor islamističkih gerilaca u Centralnoj Aziji je recimo potrajao sve do 1934.

Sedam miliona siročadi bez krova nad glavom živelo je 1922. godine na ulicama ruskih gradova. Foto: Wikimedia Commons/marxists.org

Sedam miliona siročadi bez krova nad glavom živelo je 1922. godine na ulicama ruskih gradova. Foto: Wikimedia Commons/marxists.org

Istina je, međutim, da je povlačenjem Vrangelovih trupa rat bio odlučen u korist boljševika. Počela je sedamdeset godina duga komunistička vladavina.

Broj žrtava je bio stravičan. Najmanje ih je u suštini stradalo u akciji, u ratu, tek oko 300.000, od čega na crvenoarmejce otpada oko 125.000. Ukupan broj vojnog osoblja koje je stradalo ide na pola miliona.

BRITANSKA KRALJICA JE UBILA ROMANOVE, NE KOMUNISTI: Stravično otkriće 100 godina nakon zločina (FOTO)

Čeka je pobila oko 250.000 "narodnih neprijatelja", i pobila ili deportovala oko pola miliona kozaka kojih je pre rata bilo oko tri miliona. Beli su, sa druge strane, ubili oko 100.000 Jevreja u Ukrajini; veruje se da je tokom "Belog terora" stradalo oko 300.000 ljudi, posebno iza Urala.

Devojčica sedi na ulici pored leša majke umrle od gladi. Rusija, 1921. godine. Foto: Wikimedia Commons/gallery.dspl.ru

Devojčica sedi na ulici pored leša majke umrle od gladi. Rusija, 1921. godine. Foto: Wikimedia Commons/gallery.dspl.ru

Zemlja i ekonomija u ruševinama, mrtvi i pobijeni seljaci, spaljena sela, stoka pobijena, spaljeni gradovi, uništeni mostovi i fabrike, rudnici potopljeni, epidemija tifusa kao direktna posledica rata koja je odnela tri miliona duša, i konačno suša 1920-1921. godine koja je dovela do stravične gladi.

Procena je da se ukupan broj žrtava Ruskog građanskog rata, direktnih i indirektnih, kreće između 7-12 miliona ljudi, a ljudski gubici Rusije su svakako i milioni belih emigranata koji su otišli da se više nikada ne vrate. 1922. godine na ulicama Rusije bilo je sedam miliona siročadi bez krova nad glavom, broj akumuliran neprestanim ratovanjem od 1914. godine.

Bila je to, sve kad se sabere i oduzme, verovatno najveća katastrofa u ruskoj istoriji i možda najveća katastrofa u istoriji Evrope.

(O. Š.)

Tagovi: Boljševici, Car Nikolaj II, Car Nikolaj II Romanov, Carska Rusija, Februarska revolucija, Istorija, Nikolaj Romanov, Oktobarska revolucija, Rusija, Ruski građanski rat

Pogledajte sve vesti u poslednja 24 sata

Komentari (7)
Poređaj komentare:
 • S
  Srbac

  A zašto ništa ne napišete o najvećoj Srpskoj katastrofi poslije Kosova-Lijevče Polju?

 • I
  Ignacije

  Sloveni, tj.mi i rusi smo platili veliku cenu i od komunista, i od fašista, ne ponovio se dvadeseti vek više nikad!

 • D
  Djile

  Zato su nam podmetnuli taj komunizam,koji je unistio slovenske narode i njihov duh...al nije trajao vecno,unistiti nas nece

Ozloglašeni Staljinov šef policije: Poznat je kao egzekutor u čistkama, silovao je i ubijao žene, a onda je brutalno likvidiran (FOTO) (VIDEO)

Nacisti isprva Hitlerov rođendan slavili vojnom paradom, cvećem i zastavama, a na kraju malom porcijom šunke (VIDEO) (FOTO)

Svi pričaju o grotesknim stvorenjima na Notr Damu, a ne znaju pravu istinu (FOTO)

Nama su antički kipovi bezbojni i jednolični, ali nisu takvi bili onima koji su ih pravili. Njima su bili ovakvi

Transatlantska trgovina robljem duga 315 godina prikazana u dva minuta: Crne tačkice na okeanu zapravo su brodovi sa ljudima po palubom

Šta je beogradska štampa pisala 20. aprila 1889, nesvesna da se 1.112 kilometara uzvodno uz Dunav rađa Adolf Hitler

Pre tačno dve decenije Bundestag se preselio u Berlin: Stariji se s nostalgijom sećaju Bona zbog standarda Zapadne Nemačke i Klare Šuman

Kako je stari engleski slikar nekada davno zamišljao srpskog junaka Miloša Vojinovića

Ekskluzivne i dosad neobjavljivane fotografije Adolfa Hitlera, koje godinama čuva Amerika (FOTO)

Prva tri samoubilačka bombaška napada koja su promenila svet: Sva tri se desila u Bejrutu, a prva meta nisu bili Amerikanci već muslimani

Bizarna slika: Pravi pravcati indijanski poglavica, rođen u praistoriji pa bačen ispred gramofona modernog doba

Kad vojska Nikolaja II ubije 270 rudara i nikom ništa: Teorije zavere su prazne priče, carski režim je sam doveo do Oktobarske revolucije

Sve o Notr Damu: Posvećen Bogorodici, čuva Trnov venac Isusa Hrista i mošti pravoslavnih svetitelja koji su Francuzima najvažniji od svih

Danas je jedan od najvažnijih datuma srpske istorije, a mnogi su ga zaboravili

Izmislio reč „samit“, naslikao 500 slika i popularizovao nošenje kombinezona: 9 stvari koje niste znali o Vinstonu Čerčilu

Buran život francuske kraljice: Bila je ćerka moćne carice, u mladosti je volela kocku i luksuz, brižno je čuvala svoju decu, a ubili su je tokom Francuske revolucije (FOTO) (VIDEO)

Nikoli su zemljaci kupili kartu za Titanik, pod uslovom da im bude vodič: Do smrti nije mogao da oprosti sebi što je jedini preživeo

Kapetan šokirao svet: Titanik nije potonuo zbog sudara s ledenim bregom (FOTO)

Ljudmila je bila snajperista SSSR, dragoceni član Crvene armije: Kao studentkinja je otišla na front, ubila je 309 nacista, borila se za Krim (FOTO) (VIDEO)

Kraljica Viktorija je volela seks, bila je opsednuta mužem, ali je mrzela svoju decu (FOTO) (VIDEO)

Pakt između SSSR i Japana mogao da bude još jedno mrtvo slovo na papiru, a postao temelj ruske pobede nad Hitlerom

Kako je moguće da je Lihtenštajn priznao Češku i Slovačku tek pet godina nakon njihovog ulaska u Evropsku uniju

Dan kad su 1930. Srbi čuli za mafiju i reketiranje: Njima je to bila vest o nevoljama daleke Amerike, njihovim potomcima realnost

Da li ste nekada primetili jednoroga na grbu Ujedinjenog Kraljevstva i kakve to simboličke veze ima s Bregzitom?

Anketa sprovedena pred raspad SFRJ: Većina za opstanak zemlje i samoupravljanja, monarhista najviše među Slovencima, za diktaturu najviše Hrvata

Nema šta da se vidi, produžite dalje, to samo Egipćanin prodaje mumije nasred ulice, sve normalno

Atentat na Pavelića: Kako je Blagoje Jovović usred Buenos Ajresa smrtno ranio ustaškog zlikovca na godišnjicu osnivanja NDH (FOTO)

Trka metropola za najveći grad na svetu: Kako se top-lista 10 najmnogoljudnijih menjala od 1500. godine do danas

Meksiko je 1940. legalizovao drogu, a država postala jedini diler narkotika. Preko noći se sve promenilo nabolje, ali se onda umešala Amerika

Kako je sovjetska vojska pre 30 godina izazvala smrt 20 Gruzina koji su tražili nezavisnost — i to uzalud jer SSSR nije sačuvala

8 zabluda o Srbima i Turcima u koje verujemo: Olivera Lazarević je silom odvedena u harem, sarmu su nam donele Osmanlije, a evo šta kaže prava istorija

Ovako je zvučao jezik faraona: Poslušajte mrtvi jezik koji je nekada odzvanjao palatama i grobnicama Starog Egipta (VIDEO)

Ispovest žene koja je rodila dete za Hitlera: Ne zna ime SS oficira s kojim se „parila“, a sina su joj oduzeli posle dve nedelje

Petar je bio sin bogataša, a Stana siromašno vanbračno dete: Branili su im da se venčaju, pa su zajedno skočili u bunar i ostavili strašno pismo

6. aprila 1941. godine rat je stigao u Jugoslaviju, ali je počeo mnogo ranije, pre invazije na Poljsku i na drugom kraju sveta

Kako je Čerčil umalo spasao Srbe i Evropu od užasa Prvog svetskog rata: Imao je genijalnu ideju, ali ga nisu poslušali

Posvađani ruski generali, milioni mrtvih zbog par busena zemlje: 9 malo poznatih činjenica o Istočnom frontu iz Prvog svetskog rata

Premijer koji je sebi pucao u glavu zbog ljubavi prema Srbima (FOTO)

Foto-ubod: Moćna slika iz najveće srpske svetinje na Kosmetu, a autor slike — Albanac

Rusi su na današnji dan Amerikancima prodali Aljasku, ne zato što su mislili da tamo nema zlata već zato što su bili sigurni da ga ima

70 godina od antinatovskih nereda na Islandu: Haos na ulicama Rejkjavika zbog odluke da se izabere strana u Hladnom ratu

38 godina od kako je sin američkog naftaša pokušao atentat na predsednika Regana da bi impresionirao glumicu Džodi Foster

/
<% galerijaAlt %>

Najnovije vesti

Dozvoljavam da mi Telegraf.rs šalje obaveštenja o najnovijim vestima