Izrael je danas mogao da se nalazi u Indijskom okeanu, da je sproveden tajni plan o deportaciji evropskih Jevreja na Madagaskar

Svet je danas nezamisliv bez Izraela, kako god da okrenete. Mnogi ljudi, i na levoj i na desnoj strani političkog spektra, ne vole tu državu, iz različitih pobuda. Nekada je u pitanju banalni antisemitizam, nekada odbojnost prema nepravdi učinjenoj Palestincima. No, značaj Izraela ne može biti negiran, voleli ga ili ne. Stoga je zanimljivo podsetiti se, da je položaj jevrejske države, i stoga odnos sveta prema njoj, mogao biti bitno drugačiji

Jevreji preživeli iz Buhenvalda stižu u Haifu. Foto: Wikipedia Commons

Ne tako davno, Jevreji nisu imali svoju domovinu i bili su narod bez države, što je tokom poslednjih hiljadu godina bio jedan od značajnijih faktora za nastanak i razvoj antisemitizma u Evropi. Stvari su počele da se menjaju u drugoj polovini XIX stoleća, kada su pripadnici ovog naroda krenuli u sve većem broju da naseljavaju Palestinu, tada deo Osmanlijskog carstva. Naseljavanje se uvećalo nakon što je Društvo naroda posle Velikog rata Ujedinjenom Kraljevstvu dalo Mandat nad Palestinom sa ciljem razmotavanja tog klupka na obostrano zadovoljstvo, i Jevreja i Palestinskih Arapa.

Prema tome, već je tada bilo jasno ono što je danas bolno očigledno: taj prostor koji Jevreji doživljavaju kao svoju „Obećanu zemlju“ nekome je već pripadao i nije bilo izvodljivo tek tako ga predati nekom drugom; postalo je izvodljivo nakon holokausta i palestinskog odbijanja plana UN o podeli, što je dovelo do opštearapskog napada na jevrejsku zajednicu koja je, budući puno organizovanija od svojih neprijatelja, izašla kao pobednik iz Arapsko-izraelskog rata 1948. godine, ili, kako ga Izraelci zovu — Rata za nezavisnost, ili, kako ga Palestinci zovu — Katastrofe (ar. El Nakba).

Ali mnogo pre toga, ideja o stvaranju jevrejske države često je ciljala teritorije koje nemaju veze sa Bliskim istokom, upravo zbog toga što je Bliski istok „zauzet“. Jedna od najpopularnijih, iako ne prva, bila je ideja o Izraelu koji bi bio uspostavljen na Madagaskaru, ostrvu na koje bi se, milom ili silom, iselili svi evropski pripadnici „izabranog naroda“; na ruku je proponentima išlo to, što je 1900. tu živelo svega 2,2 miliona ljudi. Prvi je zamisao 1878. godine u svom delu „Nemački spisi“ artikulisao orijentalista Paul de Lagard, inače vatreni antisemita i antislavista, protivnik hrišćanstva, pobornik rasnog darvinista i tako preteča nacizma, rođen u Berlinu kao Paul Betiher (kasnije je usvojio majčino prezime iz poštovanja prema baba-tetki koja ga je odgajila).

Avram Adan, potonji general-major, podiže izraelsku zastavu u Eilatu čime je 1949. godine okončan Prvi arapsko-izraelski rat i stvoren Izrael. Nazvana Mastiljavom zastavom, prosti čaršav sa dve nacrtane linije i zašivenom Davidovom zvezdom, postala je relikvija sama po sebi. Foto: Wikimedia Commons/Government Press Office (Israel)

Sredinom prve decenije XX veka, pripadnici cionističkog pokreta na čelu sa Teodorom Herclom ozbiljno su razmatrali i pretresali ponudu britanske vlade o iseljavanju ruskih Jevreja na prostor današnje Kenije (iako se predlog nazivao Ugandijski plan); bilo je to doba intenziviranih pogroma u Ruskoj imperiji, pa su u Londonu verovali da će tako spasiti tamošnje Jevreje od uništenja, ali je Svetski cionistički kongres odbio plan na temelju neizvodljivosti.

Ulogu u odbijanju morao je igrati i san o Sionu, dakle, Jerusalimu, ali se nisu svi u cionističkoj zajednici slagali sa tom isključivošću. Postojala je, naime, „teritorijalistička“ struja koja je nastavila da traga za potencijalnom lokacijom buduće izrailjćanske domovine. Tako je Madagaskar ponovo postao interesantan, i posebno primamljiv pojedinim istaknutim britanskim antisemitima (među njima Arnoldu Lizu, čoveku koji je u svom časopisu „Fašista“ već koliko 1935. godine predložio masovnu likvidaciju Jevreja u gasnim komorama).

Međutim, ideja nije otišla dalje od začetka sve dok 1937. godine poljska vlada nije naložila Mječislavu Lepeckom da obrazuje komisiju koja bi izradila studiju izvodljivosti deportacije njihovih Jevreja na Madagaskar. Lepecki je držao, da to ostrvo može da primi između 5-7.000 porodica, dok su jevrejski članovi komisije smatrali da se radi o 500 ili pak manje.

Priroda na Madagaskaru. Foto: kenpower via Foter.com / CC BY-NC-SA

To je bio samo početak, jer uskoro priču preuzimaju nacisti. Između dolaska Hitlera na vlast 30. januara 1933. pa do izbijanja Drugog svetskog rata 1. septembra 1939. godine, oko 50 odsto od 500.000 nemačkih i 200.000 austrijskih Jevreja već je izbeglo iz Trećeg rajha. Sa zaposedanjem Poljske ogroman broj novih, došao je pod njihovu kapu. Maja 1940. rajhsfirer-SS Hajnrih Himler poslao je memorandum Hitleru pod naslovom „U pogledu tretmana strane populacije na istoku“ u kome izražava nadu da će „pojam Jevrejin [...] biti potpuno eliminisan putem masovnog iseljenja Jevreja u Afriku ili neku drugu koloniju“.

Ali čak i pre toga, već koliko 1938. godine, razgovori su o toj temi vođeni na visokom nivou, između Julijusa Štrajhera, Hermana Geringa, Joakima fon Ribentropa i Alfreda Rozenberga. Naime, oko deset odsto Jevreja u Nemačkoj bili su zapravo poljski državljani koje Poljaci nisu hteli da prime natrag; Ribentrop je o tome razgovarao sa svojim francuskim kolegom Žoržom Boneom, koji mu je kazao, da njegova zemlja nema nameru da ih primi jer ne zna ni šta sa svojih 10.000 ilegalnih Jevreja da radi; rekao mu je takođe, da vlada u Parizu razmišlja o Madagaskaru kao potencijalnoj lokaciji za deportaciju.

Ovi razgovori su značajniji nego što se čine na prvi pogled. Naime, Nemci su krajem oktobra te 1938. tokom noći iz njihovih domova pokupili oko 12.000 poljskih Jevreja i prebacili ih do poljske granice, gde su ih uputili ka drugoj strani. Druga strana je primila 4.000, a ostale vratila natrag. No, Nemci nisu hteli da ih puste da pređu granicu, tako da su ti nesrećnici zaglavili na ničijoj zemlji, po pljusku koji nije prestajao.

Austrijski nacisti marta-aprila 1938. godine, nakon Anšlusa, teraju bečke Jevreje da na kolenima ribaju pločnik. Foto: Wikimedia Commons/digitalassets.ushmm.org

Među njima nalazila se i porodica Grinšpan, čiji je sin Heršel ilegalno živeo u Parizu. Oni su mu poslali dopisnicu o onome šta se dešava, obavestivši ga da ih više neće naći na staroj adresi, a on je, saznavši, ušetao u nemačku ambasadu tokom jutra 7. novembra i pucao u mladog diplomatu Ernsta fom Rata, koji je dva dana docnije preminuo, što je pokrelo pogrom koji danas zovemo Kristalna noć.

Elem, 3. juna 1940. godine novopostavljeni glavešina Jevrejskog odeljenja nemačkog Ministarstva spoljnih poslova Franc Rademaher poslao je memorandum svom pretpostavljenom Martinu Luteru koji se ticao sudbine Jevreja, u kojem je napisao: „Poželjno rešenje je: svi Jevreji van Evrope“.

Izneo je stav, da Palestina nije dobra destinacija jer im ne treba jaka jevrejska država na Bliskom istoku, a i tu teritoriju kontrolišu Britanci, pa je zato predložio francuski kolonijalni posed Madagaskar, što je Ribentrop razmatrao još od svog razgovora sa Boneom. Rademaher je smatrao da bi jedan od uslova francuske predaje (pohod na tu zemlju otpočeo je bio 10. maja) trebalo da bude dozvola za implementaciju tog plana. Pritom, Jevreji na Madagaskaru bili bi korišćeni kao svojevrsni taoci čime bi se osiguralo „buduće dobro vladanje njihovih rasnih drugova u Americi“. Jevreji bi tamo imali samoupravu, ali pod nemačkom kontrolom.

Jevrejke u Parizu juna 1942. godine sa Davidovim zvezdama na garderobi. Foto: Wikimedia Commons/Bundesarchiv, Bild 183-N0619-506 / CC-BY-SA 3.0

Narednih meseci različite nemačke državne agencije su se međusobno takmičile oko nadležnosti; Rajnhard Hajdrih je kao glavešina Glavnog bezbednosnog ureda Rajha prethodno dobio ovlašćenje da nadgleda evakuaciju Jevreja sa okupiranih teritorija, pa je njegov posilni Adolf Ajhman kao glavni čovek za taj posao vrlo brzo uključen u priču.

On je već sredinom avgusta poslao memorandum pod naslovom „Projekat Madagaskar“ koji je predvideo iseljavanje svih Jevreja iz Evrope, da nijedan ne ostane, po stopi milion ljudi godišnje u periodu od četiri godine. Ali, za razliku od Rademahera, Ajhmanov plan je to ostrvo video kao zemljište pod potpunim nadzorom SS-a, koji bi njime vladao kao policijskom državom, kontrolišući svaki aspekt života.

Gotovo sve strukture državnog aparata Trećeg rajha kojih se to ticalo, polagale su velike nade u ovaj projekat, verujući da će time „rešiti jevrejsko pitanje“ pukom deportacijom. 10. jula je čak obustavljena na neko vreme izgradnja Varšavskog getoa, jer se činilo da su dalji radovi bespotrebni.

Jevreji napuštaju Varšavski geto nakon gušenja ustanka. Iza njih je oblak dima i vatre. Koračaju u smrt, a na licu mlade žene u mantilu se vidi da je toga svesna. Foto: Wikimedia Commons/Stroop Report

Poverenici su razrađivali i detalje. Recimo, Rademaherova zamisao je bila, da se osnuje posebna evropska banka koja bi likvidirala sva sredstva i aktive evropskih Jevreja, i kojima bi se potom finansirala implementacija plana. Banka bi takođe služila i kao budući posrednik između Madagaskara i ostatka sveta, pošto Jevrejima ne bi bilo dozvoljeno samostalno i neposredno finansijsko poslovanje sa strancima. Rademaher je bio raspodelio i zaduženja državnih agencija.

Plan je propao zbog nemačkog poraza u vazdušnoj Bici za Britaniju, te definitivnog odustajanja od planirane najezde na Ostrvo, odnosno od Operacije „Morski lav“, pošto je korišćenje britanske trgovačke flote imalo ključnu ulogu u projektovanom transportu Jevreja.

Rademaher je poslao predlog Ribentropu za novi sastanak na tu temu; ovaj nije odgovorio, iako je plan zvanično arhiviran te februara 1942. Hajdrih je zakopao Ajhmanov memorandum. Avgusta meseca 1940. radovi na Varšavskom getou su obnovljeni. Novembra 1942. Britanci su osvojili Madagarskar i predali ga u ruke snagama Slobodne Francuske kojima je zapovedao veliki Šarl de Gol.

Beogradski Jevreji iza žice na zbornom mestu na Kalemegdanu, aprila 1941. godine. Foto: Wikimedia Commons/Deutsches Bundesarchiv

Epilog je svima više nego dobro poznat. Krajem 1940. godine Hitler je naložio Himleru da razradi novi plan za eliminaciju Jevreja sa tla Evrope. Himler je posao prebacio na Rajnharda Hajdriha. Potom je Herman Gering 31. jula 1941. godine pismeno naložio Hajdrihu da razradi plan o „totalnom rešenju jevrejskog pitanja“ na teritorijama pod nemačkom kontrolom, i da koordiniše rad svih uključenih organizacija.

Reč „eliminacija“ tada je konačno dobila značenje fizičke eliminacije, i više nije bilo govora o dalekim deportacijama, utoliko više što ideja o iseljavanju u Sibir zbog rata sa SSSR-om nije bila izvodljiva a nacisti nisu želeli više da čekaju svoje „rešenje“.

Masovne likvidacije Jevreja na Istoku već su krenule, logor Belzec već je bio počeo da se gradi, drugi logori su bili u procesu planiranja, kada je Hajdrih sazvao Vanzejsku konferenciju za 20. januar 1942. godine, kako bi predstavnicima svih državnih službi jasno stavio do znanja da nakon deportacije Jevreja u buduće logore, implementacija „konačnog rešenja“ postaje unutrašnja stvar SS-a. Ostatak je, što se kaže, istorija holokausta.

(O. Š.)

Tagovi: Adolf Ajhman, Adolf Hitler, Bliski istok, Cionisti, Cionizam, Evropa, Hajnrih Himler, Holokaust, Istorija, Izrael, Jevreji, Joahim fon Ribentrop, Kristalna noć, Madagaskar, Nacisti, Nemačka, Nemci, Palestina, Rajnhard Hajdrih, Treći rajh, Varšavski geto, Zabavnik

Pogledajte sve vesti u poslednja 24 sata

Ana Frank bi danas napunila 90 godina: Njeni prijatelji prisećaju se dana kada su je poslednji put videli

Na današnji dan su dovedeni Karađorđevići na vlast: Koja je pozadina mučkog ubistva Obrenovića

Ukleta kuća u Hrvatskoj: Borivoj je zakoračio i našao kolevku i postavljen sto. Tad kreće jeza (FOTO)

Dan kad je pukla "Nevesinjska puška" i zadat ozbiljan udarac Osmanskom carstvu

Trideset Engleza spasilo Srbe od tifusa: Ovim lekarima, koji su se kockali sopstvenim životima, dugujemo naše (FOTO)

Najtužniji dan današnjeg Brankovog mosta na dosad neviđenoj slici: Njegovo rušenje od strane Jugoslovenske vojske je bilo dvostruko glupo

Katastrofa u Černobilju je pravi razlog raspada Sovjetskog Saveza: Gorbačov tvrdi da će pogledati seriju

Kraljevski Beograd imao najmoderniji evropski aerodrom: Komunisti nisu baš zatekli pustinju kao što su pričali

Dan D: Kako su saveznici uspeli da poraze Treći rajh i da li su iskrcavanjem na Normandiju iznenadili Hitlera

Srbija, zemlja u kojoj su rimski imperatori nicali kao pečurke posle kiše: Niko sem Italije ne može da se podiči ni približno tolikim brojem careva

„Ustaše i četnici, zajedno ste bežali“: Šta je naša štampa ’79. pisala o ekstremistima koji su iz Australije rušili SFRJ

Vojvoda Stevan Sinđelić jednim potezom na Čegru ušao u legendu, a njegov herojski čin i danas se prepričava

Kako su se Britanci u 19. veku obračunavali sa transvestitima u Indiji, ali nisu uspeli da ih istrebe

Najtužnija prva dama: Preživela je smrt dece, muževi su je varali, ali je jedan muškarac obožavao Džeki Kenedi

FOTO-UBOD: Odred JNA na Sinaju 1964. godine odaje počast zlosrećnim Hrvatima izbeglim pred Hitlerovom mašinerijom

"Prvi put kada sam se srela sa drugom Titom u Domu omladine, to je bilo nešto posebno" (FOTO) (VIDEO)

Manastir Krka, svetionik pravoslavlja u Dalmaciji: Podignut na mestu gde je apostol Pavle širio hrišćanstvo (FOTO)

Špijun koji je nakon Drugog svetskog rata lažirao svoju smrt i tako živeo skoro 4 decenije (VIDEO)

Kornjača Timotije, poslednji veteran Krimskog rata koji je završen pre 162 godine (FOTO)

On je bio čuveni raketni inženjer i jedan od začetnika američkog svemirskog programa: Voleo je da se bavi i okultizmom, a njegova smrt i danas budi sumnje (FOTO)

Evu Braun svi znaju po vezi sa Hitlerom, ali je ona imala i veliki uticaj: Zaljubila se u njega na prvi pogled, pokušala samoubistvo, a udala se pred smrt (FOTO) (VIDEO)

Poslednji nemački car je bio nesvakidašnja ličnost: Mrzeo je Engleze, kružile su priče da je bio homoseksualac, imao je brojne fetiše, a u Prvom svetskom ratu je poražen (FOTO) (VIDEO)

Ljubavna priča poslednjeg ruskog cara i carice jedna je od najlepših: Zavoleli su se kao tinejdžeri, zbog njega je promenila ime i veru, a sve se završilo tragedijom (FOTO) (VIDEO)

„Devojčice sa periferije sanjare pred Pelivanovim izlogom“: Zbog ovakvih stvari je kod nas izbila komunistička revolucija

Kako smo maštali nekada: Šinski cepelin kod nas tridesetih proglašen saobraćajnim sredstvom budućnosti

Zagreb su 1945. godine oslobodili partizani iz 45. srpske divizije, dok su zagrebački čekali sa strane

Zelenašenje u Kraljevini Jugoslaviji: Zbog čega su Srbi podržali komuniste i tokom rata masovno odlazili u partizane

Nepoznata veza Musolinija sa Srbima: Kako je još 1918. sazvao milanske tajkune da pomognu našim studentima koji su se mučili u Italiji

Srpski „mug shot“ sa početka prošlog veka: Da li prepoznajete ovo lice? Zovu ga Štrk

Kako bi izgledao prerušeni Hitler: Amerikanci već 1944. napravili ove montaže zlu ne trebalo, pa njima oblepili Nemačku odmah posle rata

Prvi srpski komunista u Holivudu: Naš čovek 1934. bio glavni lik u ekranizaciji romana velikog engleskog pisca

Da li je Srbin koji je pre 105 godina napisao da „Balkanu nije suđeno da živi jednim kulturnim životom, životom koji je dostojan ljudi“ bio u pravu?

Šokirani dečak stoji iznad leševa svoje streljane porodice, nacisti ga gledaju i smeju se. Zatim dobija metak u potiljak (POTRESNA FOTOGRAFIJA)

Poslednje utvrđenje nacista: Posle Hitlerovog samoubistva svi su pobegli u ovaj grad, ali su ipak uhvaćeni (FOTO)

Kako je sekretar Crvene zvezde trpao bombone u džepove krišom od Tita, a onda mu je Broz postavio pitanje (FOTO)

Vulkanska eksplozija koja se čula na drugoj strani zemaljske kugle, gde su ljudi mislili da je topovska paljba sa obližnjeg broda

Treba li žena da brine o porodici, dok muž radi i zarađuje? Mladi Jugosloveni su vrlo moderno odgovorili na ovo pitanje, a šta bi rekli danas

Hitler je doveo do smrti miliona ljudi širom sveta, a evo kako su izgledali najpoznatiji pokušaji atentata na njega

Ruski car Nikolaj II i britanski kralj Džordž V su izgledali gotovo identično: Ove njihove fotografije i danas zbunjuju mnoge (FOTO)

Elizabeti Kokran, majci istraživačkog novinarstva i perjanici Pulicerovog tabloida, želimo srećan 155. rođendan

Bio je zvanični egzekutor u Trećem Rajhu: Ubijao je ljude na giljotini, rekord mu je 32 osobe u jednom danu, a posle rata je isti posao radio za saveznike (FOTO)

Ako je Zemlja ravna ploča, da li preti opasnost da se Mlečni put razlije po njoj i da se podavimo u laktozi?

/
<% galerijaAlt  %>

Najnovije vesti

Dozvoljavam da mi Telegraf.rs šalje obaveštenja o najnovijim vestima