• 0

OFPS odgovara UNS-u i NUNS-u i ponovo ih poziva da reaguju u slučaju dugovanja TV K9

OFPS kaže da će opet pozvati Maju Pavlović na sastanak u narednih 30 dana u cilju zakIjuečenja sporazuma

  • 0

Organizacija proizvođača fonograma Srbije (OFPS) ponovo je danas pozvala UNS i NUNS da se aktivno uključe u rešavanje problema koje to udruženje ima u vezi s neplaćanjem obaveza novosadske televizije K9, koja premašu, kako navode, tri miliona dinara.

U odgovoru novinarskim udruženjima, nakon što su UNS i NUNS pozvali OFPS da se uzdrži od prinudnih izvršenja naplate dok sudovi ne odluče da li je vlasnica Kanala 9 Maja Pavlović u pravu ili nije, OFPS navodi nije tačno da sudovi još nisu odlučili po zahtevu Kanala 9 iz Novog Sada.

- Organizacija OFPS je izašla u susret Kanalu 9 iz Novog Sada i ponudila zaključnje sporazuma. OFPS nastoji da izađe u susret svim emiterima koji se nalaze u teškoj finansijskoj situaciji. Ipak, Kanal 9 je premašio sve rokove - navodi se u saopštenju.

OFPS kaže da će opet pozvati Maju Pavlović na sastanak u narednih 30 dana u cilju zakIjuečenja sporazuma i podseća da je jedan sastanak već održan u maju, ali da nije rezultirao zaključenjem sporazuma.

Kanal 9, navodi OFPS, ima neizmirena dugovanja u visini od 3.017.029,35 dinara, i to bez pripadajuće zakonske zatezne kamate i sudskih trogkova, dodajući da ova dugovanja datiraju još od 2014. i 2015. godine.

Iz tog udruženja podsećaju da je TV Kanal 9 iz Novog Sada pred Ustavnim sudom pokrenuo inicijativu za ocenu ustavnosti i zakonitosti Sporazuma o jedinstvenoj tarifi naknada za emitovanje fonograma i na njima zabeleženih interpretacija.

OFPS dalje navodi da je, međutim, Ustavni sud prvi put odbacio ovu inicijativu 2016, kao i da je sledeće godine odbacio ponovo podnetu inicijativu za ocenu ustavnosti i zakonitosti Sporazuma o jedinstvenoj tarifi naknada za emitovanje fonograma i na njima zabeleženih interpretacija.

- Koliko god puta se Maja Pavlovie obraćla Ustavnom sudu, neće dobiti odgovor jer na osnovu Stava Ustavnog suda od 5.februara .2009. godine odluke Ustavnog suda su konačne, izvršne i opšteobavezujuće, to ne postoji pravni osnov za podnošenje ustavne žalbe protiv odluke, rešenja, odnosno zakijuečka Ustavnog suda - navodi OFPS.

OFPS ističe da ne naplaćuje nikakav namet, niti taksu, već prikuplja naknadu za svoje nosioce prava na ime emitovanja fonograma i na njima zabeleženih interpretacija, kao i da vrši naplatu u skladu sa Zakonom o autorskom i srodnim pravima i ratifikovanim međunarodnim ugovorima, koji obavezuju našu državu.

Maja Pavlović

Maja Pavlović - Foto: Facebook

Tarifa na osnovu koje se određuje visina naknade za emitovanje fonograma i na njima zabeleženih interpretacija, određena je nakon sprovedenih pregovora sporazumno sa udruienjem emitera-Asocijacijom nezavisnih elektronskih medija-ANEM, na način i u proceduri propisanoj Zakonom o autorskom i srodnim pravima, objašnjava OFPS.

Kako precizira, OFPS i Organizacija za kolektivno ostvarivanje prava interpretatora - PI su sa ANEM-om zaključle Sporazum o jedinstvenoj tarifi naknada za emitovanje fonograma i na njima zabeleženih interpretacija.

OFPS napominje da je ova tarifa jedna od najnižih u regionu, ako ne, kako navode, i najniža.

- Proizvođači fonograma za koje organizacija OFPS prikuplja naknadu oštećeni su za više od 3.017.029,35 dinara zbog neplaćanja naknade od strane Kanala 9 koji je u svom poslovanju de facto iskorišćavao fonograme - navodi OFPS u saopštenju.

Oni smatraju da bi se dopuštanjem i opravdavanjem ovakvog postupanja Kanala 9 u neravnopravan položaj doveli drugi korisnici koji regularno i redovno plaćaju naknadu za iskorišćavanje fonograma i na njima zabeleženih interpretacija.

-Takođe, nadležni privredni sud je u nekoliko sudskih postupaka koji se vode protiv Kanala 9 pravnosnažno odlučio i usvojio tužbeni zahtev OFPS. Protiv ovih presuda više ne postoji mogućnost ulaganja žalbe - kaže OFPS.

Oni ističu da će uvek razmotriti eventualne nove inicijative od strane udruženja emitera koje se tiču tarife i napominju da je tarifom propisano da se naknada plaća u procentu od prihoda, kao i da je njom propisan i iznos minimalne naknade, koji se utvrduje prema zoni pokrivenosti.

OFPS ukazuje da određeni emiteri neretko izbegavaju plaćanje naknade u procentu od prihoda, tako što prihode od marketinga ostvaruju preko drugih povezanih firmi koje nemaju dozvolu REM i na takav način vrše zloupotrebe prema kolektivnim organizacijama.

- Za sve vreme tokom kojeg je Kanal 9 izbegavao plaćanje svojih obaveza prema organizaciji OFPS, organizacija je uredno izmirivala svoje poreske obaveze, PDV, koji je Kanal 9 koristio kao odbitak - navodi se u saopštenju.

OFPS je izneo uverenje da UNS i NUNS "ne podržava mogućnost da zakoni, propisi i odluke sudova u Srbiji obavezuju sve medije osim Kanala 9.

- Organizacija OFPS sigurna je da udruženja novinara ne mogu da podrže kršenje autorskog i srodnih prava, te Vas još jednom pozivamo da se aktivno uključite u rešavanje problema koje imamo u vezi sa neplaćanjem obaveza novosadske televizije K9 prema našoj organizaciji - kaže se na kraju saopštenja.

(Telegraf.rs)

Komentari

Preporuka sa Weba

Najnovije vesti

Dozvoljavam da mi Telegraf.rs šalje obaveštenja o najnovijim vestima