• 44

SRPSKE SVECE NAZVAO PEDOFILIMA: Crna Gora na nogama posle skandaloznih izjava kontroverznog pisca

Pro­to­je­rej-sta­vro­for Dr Velibor Džomić smatra da je autor knjige izvršio selekciju izvora i izvlačenje iz konteksta konstatacija naučnika i istaknutih ljudi, kako bi došao do skroz suprotnih značenja i zaključaka

  • 44

Miroslav Ćosović je autor knjige "Bizarni sveci Srpske crkve", koja je ovih dana izazvala različite komentare u diskusijama u Crnoj Gori i regionu. On je objasnio da je in­for­ma­ci­je za svo­je de­lo nabavio prikupljajući iz­ja­ve "ra­znih jav­nih poslanika i vr­lo ugled­nih lju­di", kao i da je preneo reči Ni­ko­la­ja Ve­li­mi­ro­vi­ća i na­vo­de srp­skih isto­ri­ča­ra i sred­njo­ve­kov­ne li­te­ra­tu­re.
Pro­to­je­rej-sta­vro­for Dr Velibor Džomić tvrdi da je Ćosović zapravo u ovoj svojoj knjizi, opisao samog sebe i da je njegov cilj bio da se na više nego na primitivan način predstavi crnogorskoj javnosti. On je ocenio da ova pro­pa­gan­da "po­me­ra gra­ni­ce blju­vo­ti­na­ma i uvre­da­ma ko­je u se­bi sa­dr­ži".


Sve­ci SPC, Cr­kva i svi ver­ni­ci i sve­šte­ni­ci opisani su kao "ge­no­cid­ni, kr­vo­loč­ni, svi­re­pi, pe­do­fi­li, lu­di...", kako kaže Džomić, i ističe da je autor ovog dela vršio posebnu selekciju izvora i izvlačenje iz konteksta konstatacija naučnika i istaknutih ljudi, kako bi došao do skroz suprotnih značenja i zaključaka.
U tekstu se navodi da Ćo­so­vić u kjizi za Cr­no­gor­ce ka­že da su "miks Vla­ha i Al­ba­na­ca", za Ste­fa­na Ne­ma­nju da je "ge­no­ci­dan", "kr­vo­lo­čan i svi­rep", za Sve­to­ga Sa­vu da je "orga­ni­za­tor po­li­tič­kih ubi­sta­va", za Sve­tog kra­lja Mi­lu­ti­na da je "pe­do­fil, svi­re­pi otac i sla­do­stra­snik", za Sve­tog Ste­fa­na De­čan­skog da je "ka­sa­pin", za Sve­tog Uro­ša da je "lu­di", za Sve­tog De­spo­ta Ste­fa­na La­za­re­vi­ća da je "hri­šća­no­u­bi­ca i no­go­sek", a  Nje­goš je "ma­ši­na za pro­iz­vod­nju po­po­va" i "iz­daj­nik svo­ga na­ro­da u po­ku­ša­ju", dodaje Džomić.

- Ako su sve­ci Srp­ske cr­kve "bi­zar­ni, ge­no­cid­ni, kr­vo­loč­ni, svi­re­pi, or­ga­ni­za­to­ri po­li­tič­kih ubi­sta­va, pe­do­fi­li, sla­do­stra­sni­ci, ka­sa­pi­ni, lu­di..." on­da je ta­kva i Srp­ska pra­vo­slav­na cr­kva i ju­če i da­nas, a sa njom i mi­li­o­ni nje­nih da­na­šnjih ver­ni­ka i hi­lja­de sve­šte­ni­ka i mo­na­ha - rekao je pro­to­je­rej-sta­vro­for Dr Velibor Džomić.
- Srp­ski isto­ri­ča­ri pi­šu da je kralj Mi­lu­tin, ka­ko pi­še Vla­di­mir Ćo­ro­vić, Si­mo­ni­di po­kva­rio ma­te­ri­cu ka­da je ima­la osam go­di­na. Ona je bi­la nje­go­va že­na. Ja sam ga na­zvao pe­do­fi­lom, mi­slim da ni­­sam po­grešio jer se ra­di o čo­ve­ku ko­ji je sek­su­al­no is­ko­ri­stio de­voj­či­cu od osam go­di­na. To ni­je bi­lo uobi­čaj­no po­na­ša­nje u sred­njem ve­ku. Go­spo­di­nu Džo­mi­ću po­sta­vljam pi­ta­nje: da li je kralj Mi­lu­tin pe­do­fil? - odgovorio je Ćosović na kritike.
(Telegraf.rs/ Izvor: dan.co.me)

Telegraf.rs zadržava sva prava nad sadržajem. Za preuzimanje sadržaja pogledajte uputstva na stranici Uslovi korišćenja.

Komentari

  • flamantes

    Jeli iko pročitao njegovu knjigu?

  • Goca

    Boze mili ,koliko zla u ljudima!Kako mozete dirti tako u svetinje?Zar vam nista nije sveto?Svako neka IMA svoje misljenje,ali ne budite tako zli I negativni.

  • Ogi

    Braćo Srbi,jel'dosta?Ima li granica?Dokle vise da se ćuti?Pali smo duhovno,moralno,svakako.Zar svaka šuša može pljuvati po nama?Dosta vise,daj meni reci to,bilo ko!ima da se tučem sa svakim ko zadnja sirovina.Dosta.

Preporuka sa Weba

by Content Exchange

Google preporuke

Najnovije vesti

Dozvoljavam da mi Telegraf.rs šalje obaveštenja o najnovijim vestima