• 0

Svih 60 mera na jednom mestu: Gde je obavezna maska u Crnoj Gori, ko i kako može ući u zemlju

Sve mere primenjuju se do prestanka opasnosti od širenja korona virusa ili do promene ili opoziva mere

  • 0
Tržni centar, maske, građani, Delata siti, koronavirus

Foto: Tanjug/Sava Radovanović

Nacionalno koordinaciono telo Crne Gore objavilo je na jednom mestu svih 60 mera i dve preporuke protiv širenja korona virusa - gde je obavezna maska, ko i kako može ući u Crnu Goru, koja pravila važe u kafanama, a koja u supermarketima, do kada se primenjuju posebne naredbe u opštinama severnog regiona…

- Sve mere primenjuju se do prestanka opasnosti od širenja korona virusa ili do promene ili opoziva mere, što NKT redovno objavljuje, osim mera ispod kojih je naveden rok primene - ističu u NKT-u, prenosi Cdm.me.

 OPŠTE MERE ZAŠTITE – ZAŠTITNE MASKE

1. Obavezno je nošenje zaštitnih maski za:

– zaposlene i pacijente u javnim i privatnim zdravstvenim ustanovama;
– zaposlene u javnim i privatnim ustanovama socijalne i dečje zaštite za smeštaj dece, odraslih i starih lica;
– zaposlene u državnim organima, organima državne uprave, organima uprave, organima lokalne samouprave, javnim ustanovama i drugim subjektima koji vrše javna ovlašćenja u kojima se neposredno pružaju usluge građanima;
– zaposlene i korisnike usluga u ustanovama kulture (biblioteke, arhivi, muzeji i galerije);
– lica u verskom objektu, osim verskih službenika koji učestvuju u vršenju verskih obreda;
– zaposlene i korisnike usluga u šalter salama državnih organa, organa državne uprave i organa lokalne uprave, banaka, pošti i drugih pravnih lica u kojima se obavlja rad sa građanima;
– zaposlene i putnike u vozilima javnog prevoza (avion, voz, autobus, kombi, auto-taksi) i tokom boravka u zgradi aerodroma, autobuskih i železničkih stanica, kao i tokom prevoza zaposlenih vozilima za sopstvene potrebe;
– vozače i putnike u putničkom motornom vozilu (osim za članove zajedničkog porodičnog domaćinstva);

– zaposlene u ugostiteljskim objektima (restorani, kafane, kafeterije, hotelski restorani i slični ugostiteljski objekti), uključujući i zaposlene koji pružaju ugostiteljske usluge na kupalištima i plažama;
– zaposlene i potrošače/posetioce u objektima u kojima se obavlja trgovina (marketi, supermarketi, hipermarketi, tržni centri i sl.), uključujući i prodavce i potrošače na zelenim pijacama i štandovima/tezgama u zatvorenom prostoru;
– zaposlene koji obavljaju građevinske radove, tokom njihovog organizovanog prevoza od i do gradilišta, kao i tokom boravka i rada na gradilištu (osim tokom konzumiranja hrane, u vreme određeno za obrok);
– glavnog, odgovornog i druge inženjere tokom izvođenja građevinskih radova u zatvorenom prostoru;
– zaposlene i korisnike usluga u objektima u kojima se pružaju zanatske usluge, servisiranje i održavanje opreme, alata, uređaja, motornih vozila, građevinskih i poljoprivrednih mašina i tehnički pregled vozila;
– zaposlene i korisnike usluga u objektima u kojima se pružaju frizerske i kozmetičke usluge. U slučaju da se korisniku pruža usluga brijanja ili kozmetičkog tretmana na licu, kada korisnik ne nosi masku, zaposleni je dužan da osim zaštitne maske nosi i vizir ili naočare, u skladu sa uputstvom Instituta za javno zdravlje Crne Gore;
– zaposlene i igrače u objektima u kojima se priređuju igre na sreću (kazina, kladionice i kockarnice);
– zaposlene i korisnike usluga u objektima u kojima se vrši iznajmljivanje vozila (rent-a-car);
– zaposlene i korisnike usluga u prostorijama za teorijsku nastavu i polaganje teorijskog dela vozačkog ispita (auto škole).

Poslodavaci su obavezni da za zaposlene, tokom rada u objektima, prostorijama i vozilima obezbede korišćenje zaštitne maske.

Gdje je obavezna maska? Ko i kako može ući u CG? Koja pravila važe u kafanama, a koja u supermarketima? Do kada se...

Posted by Vlada Crne Gore on Wednesday, July 8, 2020

JAVNA OKUPLJANJA

2. Zabranjeni su politički skupovi na otvorenim javnim mestima;

3. Zabranjeno je prisustvo gledalaca na sportskim događajima;

4. Zabranjeni su verski skupovi na otvorenim javnim mestima osim na površinama pripadajućih verskih objekata;

5. Zabranjena su primanja saučešća. Sahrane se obavljaju isključivo u užem krugu porodice.

6. Zabranjeni su privatni skupovi (svadbe, maturske večeri, rođendani i sl.).

Mera se primenjuje do 22. jula 2020, kada primena može biti produžena.

7. Javna okupljanja u zatvorenom prostoru obavljaju se tako da na njima može biti najviše 200 lica uz obavezu poštovanja fizičke distance od najmanje dva metra i drugih preporuka u skladu sa odgovarajućim uputstvima IJZCG.

– Uputstvo za javne događaje – okupljanja
– Uputstvo za verske objekte – crkve
– Uputstvo za verske objekte – džamije
– Uputstvo za svadbe i veselja
– Uputstvo za bioskope
– Uputstvo za dečije igraonice
– Uputstvo za domove za stare

UNUTRAŠNJI SAOBRAĆAJ I PUTOVANJA

8. Unutrašnji putni, železnički i pomorski saobraćaj obavlja se uz primenu mera prevencije u skladu sa uputstvima IJZCG.
– Uputstvo za autobuski prevoz
– Uputstvo za taxi prevoz
– Uputstvo za pomorski prevoz: obavezno nošenje zaštitnih maski, bez mogućnosti stajanja u plovilu.

Zaposleni i putnici u vozilima javnog prevoza (avion, voz, autobus, kombi, taxi) obavezni su da nose zaštitne maske.

MEĐUNARODNI SAOBRAĆAJ I PUTOVANJA

9. Zabranjeno je državnim službenicima i nameštenicima zaposlenim u državnim organima, organima državne uprave, organima uprave, i službenicima i nameštenicima zaposlenim u organima lokalne samouprave službeno putovanje u inostranstvo, osim u slučajevima kada je putovanje od državnog interesa, uz prethodno dobijenu saglasnost starešine organa.

10. Zabranjeno je organizovanje svih đačkih i učeničkih ekskurzija, izleta, edukativnih skupova i sl. u inostranstvu.

11. Međunarodni putnički železnički saobraćaj je obustavljen.

12. Međunarodni putni, pomorski i vazdušni saobraćaj obavlja se sa državama i preko teritorije država sa „zelene liste“ koju čine: države članice Evropske unije (Austrija, Belgija, Bugarska, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Grčka, Holandija, Hrvatska, Irska, Italija, Kipar, Letonija, Litvanija, Luksemburg, Mađarska, Malta, Nemačka, Poljska, Portugal, Rumunija, Slovačka, Slovenija, Španija i Švedska) i Alžir, Andora, Australija, Bahami, Barbados, Brunej, Fidži, Filipini, Gruzija, Indonezija, Island, Jamajka, Japan, Jordan, Južna Koreja, Kambodža, Kina, Kostarika, Kuba, Liban, Lihtenštajn, Madagaskar, Malezija, Maroko, Mauricijus, Mongolija, Mozambik, Nikaragva, Norveška, Novi Zeland, Palestina, Papua Nova Gvineja, Paragvaj, Sejšeli, Senegal, Švajcarska, Tadžikistan, Tajland, Trinidad i Tobago, Tunis, Turska, Ujedinjeni Arapski Emirati, Ujedinjeno Kraljevstvo, Urugvaj, Uzbekistan, Venecuela, Vijetnam i Zambija..

13.  Međunarodni vazdušni saobraćaj obavlja se i sa Ukrajinom i Belorusijom uz kontrolu putnika prilikom ukrcavanja i iskrcavanja i ispunjavanje drugih uslova koje propisuje Ministarstvo održivog razvoja i turizma.

14. Vanlinijski saobraćaj sa državama koje nisu na „zelenoj listi“ obavlja se na način da je unapred određena grupa putnika koja se prevozi od polazišta do odredišta. Isključuje se usputni ulazak i izlazak putnika.

ULAZAK U CRNU GORU – DRŽAVLJANI CG I STRANCI SA PREBIVALIŠTEM U CG

15. Ulazak u Crnu Goru omogućen je svakom državljaninu Crne Gore sa prebivalištem u Crnoj Gori i strancu sa stalnim ili privremenim boravkom u Crnoj Gori:

Bez dodatnih ograničenja ako ispunjava sva tri sledeća uslova: 1: rezident je neke od država sa „zelene liste“ ili je boravio najmanje 15 dana pred ulazak u Crnu Goru u državi sa „zelene liste“, i 2: nije u periodu od 15. dana pre ulaska u Crnu Goru do dana ulaska boravio u nekoj od država izvan „zelene liste“, i 3: nije putovao u neku ili kroz neku od država izvan „zelene liste“ osim u tranzitu (tranzit je proputovanje bez zadržavanja, što se dokazuje uvidom u putni dokument).

„Zelena lista“: države članice Evropske unije (Austrija, Belgija, Bugarska, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Grčka, Holandija, Hrvatska, Irska, Italija, Kipar, Letonija, Litvanija, Luksemburg, Mađarska, Malta, Nemačka, Poljska, Portugal, Rumunija, Slovačka, Slovenija, Španija i Švedska) i Alžir, Andora, Australija, Bahami, Barbados, Brunej, Fidži, Filipini, Gruzija, Indonezija, Island, Jamajka, Japan, Jordan, Južna Koreja, Kambodža, Kina, Kostarika, Kuba, Liban, Lihtenštajn, Madagaskar, Malezija, Maroko, Mauricijus, Mongolija, Mozambik, Nikaragva, Norveška, Novi Zeland, Palestina, Papua Nova Gvineja, Paragvaj, Sejšeli, Senegal, Švajcarska, Tadžikistan, Tajland, Trinidad i Tobago, Tunis, Turska, Ujedinjeni Arapski Emirati, Ujedinjeno Kraljevstvo, Urugvaj, Uzbekistan, Venecuela, Vijetnam i Zambija.

Uz negativan rezultat PCR, ELISA ili ECLIA testa na COVID-19 star ne više od 72 sata ako ispunjava sva tri sledeća uslova: 1: rezident je neke od država sa prethodne, „zelene liste“ ili ove „žute liste ili je boravio najmanje 15 dana pred ulazak u Crnu Goru u državi sa prethodne, „zelene liste“ ili ove „žute liste“, i 2: nije u periodu od 15. dana pre ulaska u Crnu Goru do dana ulaska boravio u nekoj od država izvan prethodne, „zelene liste“ ili ove „žute liste“, i 3: nije putovao u neku ili kroz neku od država izvan prethodne, „zelene liste“ i ove, „žute liste“ osim u tranzitu (tranzit je proputovanje bez zadržavanja, što se dokazuje uvidom u putni dokument).

“Žuta lista“: Albanija, Bosna i Hercegovina, Kanada, Izrael i Singapur.

Državljanin Crne Gore sa prebivalištem u Crnoj Gori i stranac sa stalnim ili privremenim boravkom u Crnoj Gori ako ulazi u Crnu Goru iz neke od država izvan prethodne dve liste država ili ako je u periodu od 15. dana pre ulaska do dana ulaska boravio u nekoj od država ili putovao kroz neku od država izvan prethodne dve liste osim u tranzitu (tranzit je proputovanje bez zadržavanja, što se dokazuje uvidom u putni dokument) upućuju se po ulasku u karantin ili samoizolaciju u trajanju od 14 dana.

ULAZAK U CRNU GORU – STRANCI

16.  Ulazak u Crnu Goru omogućen je stranom državljaninu uz sledeće uslove:

– Bez dodatnih ograničenja ako ispunjava sva tri sledeća uslova: 1: rezident je neke od država sa „zelene liste“ ili je boravio najmanje 15 dana pred ulazak u Crnu Goru u državi sa „zelene liste“, i 2: nije u periodu od 15. dana pre ulaska u Crnu Goru do dana ulaska boravio u nekoj od država izvan „zelene liste“, i 3: nije putovao u neku ili kroz neku od država izvan „zelene liste“ osim u tranzitu (tranzit je proputovanje bez zadržavanja, što se dokazuje uvidom u putni dokument).

„Zelena lista“: države članice Evropske unije (Austrija, Belgija, Bugarska, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Grčka, Holandija, Hrvatska, Irska, Italija, Kipar, Letonija, Litvanija, Luksemburg, Mađarska, Malta, Nemačka, Poljska, Portugal, Rumunija, Slovačka, Slovenija, Španija i Švedska) i Alžir, Andora, Australija, Bahami, Barbados, Brunej, Fidži, Filipini, Gruzija, Indonezija, Island, Jamajka, Japan, Jordan, Južna Koreja, Kambodža, Kina, Kostarika, Kuba, Liban, Lihtenštajn, Madagaskar, Malezija, Maroko, Mauricijus, Mongolija, Mozambik, Nikaragva, Norveška, Novi Zeland, Palestina, Papua Nova Gvineja, Paragvaj, Sejšeli, Senegal, Švajcarska, Tadžikistan, Tajland, Trinidad i Tobago, Tunis, Turska, Ujedinjeni Arapski Emirati, Ujedinjeno Kraljevstvo, Urugvaj, Uzbekistan, Venecuela, Vijetnam i Zambija.

– Uz negativan rezultat PCR, ili ELISA ili ECLIA testa na COVID-19 star ne više od 72 sata ako ispunjava sva tri sledeća uslova: 1: rezident je neke od država sa prethodne, „zelene liste“ ili ove „žute liste ili je boravio najmanje 15 dana pred ulazak u Crnu Goru u državi sa prethodne, „zelene liste“ ili ove „žute liste“, i 2: nije u periodu od 15. dana pre ulaska u Crnu Goru do dana ulaska boravio u nekoj od država izvan prethodne, „zelene liste“ ili ove „žute liste“, i 3: nije putovao u neku ili kroz neku od država izvan prethodne, „zelene liste“ i ove, „žute liste“ osim u tranzitu (tranzit je proputovanje bez zadržavanja, što se dokazuje uvidom u putni dokument).

Žuta lista“: Albanija, Bosna i Hercegovina, Kanada, Kosovo, Izrael i Singapur.

Nije moguć ulazak u Crnu Goru rezidenata država izvan prethodne dve liste osim ako imaju dokaz (pečat u pasošu) da su proveli proteklih najmanje 15 dana do dana ulaska u Crnu Goru u nekoj od država sa „zelene liste“. (države Evropske unije – Austrija, Belgija, Bugarska, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Grčka, Holandija, Hrvatska, Irska, Italija, Kipar, Letonija, Litvanija, Luksemburg, Mađarska, Malta, Nemačka, Poljska, Portugal, Rumunija, Slovačka, Slovenija, Španija i Švedska; i Alžir, Andora, Australija, Bahami, Barbados, Brunej, Fidži, Filipini, Gruzija, Indonezija, Island, Jamajka, Japan, Jordan, Južna Koreja, Kambodža, Kina, Kostarika, Kuba, Liban, Lihtenštajn, Madagaskar, Malezija, Maroko, Mauricijus, Mongolija, Mozambik, Nikaragva, Norveška, Novi Zeland, Palestina, Papua Nova Gvineja, Paragvaj, Sejšeli, Senegal, Švajcarska, Tadžikistan, Tajland, Trinidad i Tobago, Tunis, Turska, Ujedinjeni Arapski Emirati, Ujedinjeno Kraljevstvo, Urugvaj, Uzbekistan, Venecuela, Vijetnam i Zambija) i da u tom periodu nisu posećivali države izvan ove liste.

Ulazak u Crnu Goru omogućava se vazdušnim saobraćajem rezidentima Ukrajine i Belorusije uz kontrolu putnika prilikom ukrcavanja i iskrcavanja i ispunjavanje drugih uslova koje propisuje Ministarstvo održivog razvoja i turizma.

NAPOMENA: Prilikom ulaska posmatra se država čije je lice rezident, a ne država čiji je državljanin ako nije reč o istoj državi. Na primer: Državljanin zemlje izvan liste sa urednim boravkom u državi sa liste tretira se kao državljanin države sa liste jer je rezident države sa liste.

Preostale mere možete da pogledate na sajtu portala Cdm.me.

Video: Predsednik Srbije o novim merama protiv korone i policijskom času

(Telegraf.rs)

Telegraf.rs zadržava sva prava nad sadržajem. Za preuzimanje sadržaja pogledajte uputstva na stranici Uslovi korišćenja.

Komentari

Preporuka sa Weba

by Content Exchange

Google preporuke

Najnovije vesti

Dozvoljavam da mi Telegraf.rs šalje obaveštenja o najnovijim vestima