489

KAD ČETNICI I USTAŠE NAZDRAVLJAJU: 24 fotografije koje jednostavno morate videti (FOTO)

Saradnja snaga Jugoslovenske vojske u otadžbini sa nemačkim i italijanskim okupatorom, kao i sa ustašama, toliko je dobro dokumentovana da je zaista neverovatno da postoje ljudi koji je negiraju

Četnički vojvoda Uroš Drenović, levo, nazdravlja sa ustašama i domobranima
Četnički vojvoda Uroš Drenović, levo, nazdravlja sa ustašama i domobranima. Foto: Wikimedia Commons/Mladifilozof

Tekst u kojem smo se bavili zverskim zločinima koje su na tlu Jugoslavije tokom Drugog svetskog rata počinili italijanski fašisti uzbudio je neke od vas, naših cenjenih čitalaca, zbog toga što smo u naslov uključili i podatak da su se četnici sa njima grlili.

BRUKA: Hrvati dali podršku Trampu sa zastavom NDH i ustaškim pozdravom "Za dom spremni" (FOTO)

Srpski svetac je pre 74 godine zverski ubijen u Jasenovcu: Njegove reči pred smrt nas najbolje uče šta znači smirenje

Radi se o tome što smo bili ubeđeni da je to opštepoznata stvar, četnička kolaboracija sa italijanskim okupatorom, ne sanjajući da je veliki broj vas iskreno ubeđen da se radi o "komunističkoj propagandi".

Ništa slično nije u pitanju. Saradnja četnika sa Italijanima u njihovoj okupacionoj zoni - koja se protezala čitavim južnim delom bivše Jugoslavije, od slovenačkih predela, preko dalmatinskih sa zaleđima, bosanskih i hercegovačkih do crnogorskih i kosovsko-metohijskih - nije nikada bila tajna niti je ikada skrivana od strane samih pripadnika Jugoslovenske vojske u otadžbini.

To se nazivalo "legalizacija" u kojoj je učestvovala čitava vrhuška "ravnogorskog" pokreta, i za koju su svi znali, uključujući i Dragoljuba Mihailovića, koji ju je uostalom i podsticao dok god on ostaje čistog obraza.

Četnici i Italijani u Jablanici u Hercegovini 2. oktobra 1942. Foto: Znaci.net

Četnici i Italijani u Jablanici u Hercegovini 2. oktobra 1942. Foto: Znaci.net

Pod plaštom zaštite Srba od ustaškog noža, četnici postaju de fakto i de jure deo italijanske okupacione sile koja je između ostalog i saveznik tih istih ustaša koje kolju Srbe po jamama i logorima. I jedni i drugi nalaze se u Antikomunističkog dobrovoljačkoj miliciji.

Pircio Biroli i Bajo Stanišić za vreme smotre četnika pred borbu, Crna Gora 1942. Foto: Znaci.net

Pircio Biroli i Bajo Stanišić za vreme smotre četnika pred borbu, Crna Gora 1942. Foto: Znaci.net

Na istom prostoru, posle sloma Italije i dolaska Nemaca i u tu zonu, četnici se i dalje slobodno kreću po Splitu pa se čak i pismeno žale vlastima da ih ustaše pljuju na ulici.

Zetski četnički odred i Italijani u leto 1942. godine. Foto: Znaci.net

Zetski četnički odred i Italijani u leto 1942. godine. Foto: Znaci.net

Nešto tajnija bila je "legalizacija" kod Nemaca u samoj Srbiji, ali je i nje bilo u velikoj meri.

Četnici i Nemci za vreme Pete neprijateljske ofanzive u Hercegovini 1943. Foto: Znaci.net

Četnici i Nemci za vreme Pete neprijateljske ofanzive u Hercegovini 1943. Foto: Znaci.net

Ona je počela još u Divcima novembra 1941. godine, kada je Draža ponudio nacistima saradnju u brisanju partizana (nemački transkript sa tog sastanka možete pročitati ovde), kada je objasnio da je komunistički ustanak nekoliko meseci ranije morao da podrži jer bi ga njegovi ljudi napustili da nije.

Četnički vojvoda Rade Radić sa nemačkim generalom Štalom i nepoznatim domobranom tokom IV neprijateljsk ofanzive 1943. godine. Foto: Znaci.net

Četnički vojvoda Rade Radić sa nemačkim generalom Štalom i nepoznatim domobranom tokom IV neprijateljsk ofanzive 1943. godine. Foto: Znaci.net

Vermaht je odbio Mihailovićev predlog, ali je saradnja u ovom ili onom obliku nastavljena, a četnici se nisu sukobljavali sa Nemcima sve do jeseni 1943. godine, kada je do došlo do kratkotrajnog sukoba koji je trajao nešto više od mesec dana i nakon čega se ulazi u punu kolaboraciju.

Četnik Vukašin Marčetić sa ustaškom policijom u Banja Luci 1944. Foto: Znaci.net

Četnik Vukašin Marčetić sa ustaškom policijom u Banja Luci 1944. Foto: Znaci.net

Negde u isto vreme, Draža poziva specijalnog Hitlerovog izaslanika za Balkan, Hermana Nojbahera, da bude njegov gost u Šumadiji na degustaciji vina, te da će ga dočekati sa telesnom gardom, konjicom, obučenom u srpsku narodnu nošnju.

Četnički komandant Jakov Jovović sa svojim saradnicima i predstavnikom nemačke feldkomandature na Cetinju, jesen 1943. Foto: Znaci.net

Četnički komandant Jakov Jovović sa svojim saradnicima i predstavnikom nemačke feldkomandature na Cetinju, jesen 1943. Foto: Znaci.net

Srbija u kojoj partizana gotovo i da nema pošto se svi bore na teritoriji NDH, Srbija u kojoj dominiraju četnici, potpuno je mirna. Toliko mirna da Nojbaher piše kako je avgusta 1944. godine "u njoj bila stacionirana samo jedna nemačka borbena jedinica i to jedan policijski bataljon, koji i nije bio kompletan u odnosu na brojno stanje".

Vojvoda Pavle Đurišić drži govor u Kolašinu u prisustvu guvernera Crne Gore Pircija Birolija. Foto: Znaci.net

Vojvoda Pavle Đurišić drži govor u Kolašinu u prisustvu guvernera Crne Gore Pircija Birolija. Foto: Znaci.net

DRAŽA PROPAO ZBOG ŠLJIVOVICE U CRNOGORSKOJ ZABITI? Zašto su mu Englezi okrenuli leđa? (FOTO)

Najbitniji događaj, međutim, svakako je sastanak u Topoli 11. avgusta 1944. godine o kome najviše znamo na osnovu arhiva Vermahta, nemačke oružane sile.

Četnički vojvoda Momčilo Đujić sa Italijanima i četnicima. Foto: Znaci.net

Četnički vojvoda Momčilo Đujić sa Italijanima i četnicima. Foto: Znaci.net

Nacistički izvori nam govore da su pored Dražinog predloga koji će biti prenesen Hitleru (da Nemci odobre stvaranje srpske vojske od 50.000 ljudi i da je naoružaju), dva glavna zahteva Nikole Kalabića, Dragoslava Račića i Neška Nedića na sedeljci sa kapetanom Vredeom su bili:

Nemački oficir, četnički komandant i ustaški gvardijan u Karinu kod Obrovca krajem 1943. Foto: Znaci.net

Nemački oficir, četnički komandant i ustaški gvardijan u Karinu kod Obrovca krajem 1943. Foto: Znaci.net

1) da Draža lično ostane u ilegali, odnosno da se on personalno ne ističe kao neko ko podržava dogovor a sve zbog posleratnog političkog delovanja, kako ne bi bio kompromitovan među srpskim narodom, i

Italijani i četnici u Jablanici 1943. godine. Foto: Znaci.net

Italijani i četnici u Jablanici 1943. godine. Foto: Znaci.net

2) da četnici ne nose nemačke uniforme.

STRAVIČNE ČETNIČKE DEPEŠE: Đenerale Dražo, odrali smo tri živa katolička popa! (FOTO)

Četnici i domobrani. Foto: Znaci.net

Četnici i domobrani. Foto: Znaci.net

Hitler odbija punu saradnju, ali dozvoljava ograničenu, pa tako četnici iz magacina Vermahta dobijaju 11.000 pušaka i pet miliona metaka a ogroman broj nemačkih komandanata sklapa dogovore sa Dražinim snagama. 6. septembra pod njegovu komandu dolazi i kvislinška Srpka državna straža.

Četnički komandanti Cvjetičanin i Bogunović raportiraju italijanskom komandantu u Bosanskom Grahovu avgusta 1942. Foto: Znaci.net

Četnički komandanti Cvjetičanin i Bogunović raportiraju italijanskom komandantu u Bosanskom Grahovu avgusta 1942. Foto: Znaci.net

Vermaht i JVuO rame uz rame "brane" Srbiju od Narodnooslobodilačke vojske koja u tom trenutku već ima legalnost datu od strane kralja, zbog čega veliki broj četnika počinje da menja uniforme, utoliko više što su komunisti doneli proglas o amnestiji.

Četnički komandant Rade Radić u društvu nemačkih oficira u Sitnici 1942. Foto: Znaci.net

Četnički komandant Rade Radić u društvu nemačkih oficira u Sitnici 1942. Foto: Znaci.net

Nakon oslobođenja Srbije, četnici se na čelu sa Dragoljubom Mihailovićem povlače u Bosnu zajedno sa Nemcima, odakle 7. februara 1945. godine Draža depešom daje instrukcije svojim ljudima sledeće sadržine: “Sa ustašama u Gračanici održavati najprijateljskije veze”.

Četnici i nemački vojnici tokom pokušaja partizanskog proboja u Srbiju u proleće 1944. Foto: Znaci.net

Četnici i nemački vojnici tokom pokušaja partizanskog proboja u Srbiju u proleće 1944. Foto: Znaci.net

Ovde se radi o mestu u severoistočnoj Bosni, ne na Kosovu, ali nije jasno da li priča baš o ustašama ili o Hrvatima generalno.

HITLEROV DIPLOMATA O ČETNICIMA: Zajedno smo ratovali protiv partizana! (FOTO)

Hercegovački četnici i nepoznati nemački oficir. Foto: Znaci.net

Hercegovački četnici i nepoznati nemački oficir. Foto: Znaci.net

Sutradan, stiže pojašnjenje: “Ustaše dižu glavu u Bosni, ali znajte da ima dve vrste ustaša. Samo su idejne ustaše naši neprijatelji, a ostali prestavljaju miliciju, koja je sa nama u saradnji“.

Četnici, ustaše i domobrani u Bosni. Foto: Znaci.net

Četnici, ustaše i domobrani u Bosni. Foto: Znaci.net

2. marta 1945. godine, Draža svom opunomoćeniku u Zagrebu šalje ovu depešu: “Nastanite da sa Stepincem, ponavljam sa Stepincem uhvatite što čvršću vezu i upoznate ga sa celim našim programom i radom... Ako možete učinite mu zvaničnu posetu, da bismo sa tim stvorili sporazum protiv komunista... Samo o tome Mačekovci nesmeju da znaju ništa, jer u isto vreme treba raditi sa mačekovcima”.

Domobranski major Emil Rataj, ustaški logornik Konstantin Urumović, četnički vojvoda Uroš Drenović i ustaški kotarski predstojnik Marko Jungić, u Mrkonjić Gradu 1942. Foto: Znaci.net

Domobranski major Emil Rataj, ustaški logornik Konstantin Urumović, četnički vojvoda Uroš Drenović i ustaški kotarski predstojnik Marko Jungić, u Mrkonjić Gradu 1942. Foto: Znaci.net

Najveći broj četnika na kraju otkazuje podršku Draži koji želi da ostane u Jugoslaviji da bi se borio protiv komunista, i zajedno sa Nemcima i ustašama se povlače ka Sloveniji.

Četnici i Nemci. Foto: Znaci.net

Četnici i Nemci. Foto: Znaci.net

Veliki broj njih zajedno je sa hrvatskim nacionalistima stradao na Blajburgu, a mnogi i pre Blajburga.

Nemci vrše smotru četnika negde u Srbiji. Foto: Znaci.net

Nemci vrše smotru četnika negde u Srbiji. Foto: Znaci.net

Fotografije koje smo vam pružili na uvid u ovom tekstu bi trebalo, valjda, da vas razuvere i da vam pokažu da je kolaboracija četnika sa okupatorom i te kako postojala.

Četnici na smotri pred italijanskim guvernerom Crne Gore Pircijem Birolijem. Foto: Znaci.net

Četnici na smotri pred italijanskim guvernerom Crne Gore Pircijem Birolijem. Foto: Znaci.net

Naravno, ako vam je brat sa kojim ne delite isto političko mišljenje veći neprijatelj od stranca koji je došao da vam siluje zemlju, ovaj tekst vam neće značiti ništa.

Četnici i Nemci u Srbiji na jesen 1941. Foto: Znaci.net

Četnici i Nemci u Srbiji na jesen 1941. Foto: Znaci.net

Da li će vam, međutim, značiti dokument koji prilažemo za sam kraj ovog teksta, u kome četnici 2. avgusta 1943, na Ilindan, obaveštavaju ustaše u Mrkonjić Gradu da se u Vrbljanima kod Crkve održava partizanski zbor, i u kome traže da se oni tamo bombarduju?

HRVATI TVRDE: Ustaše su četnicima davale oružje i penzije! (FOTO)

Četnici obaveštavaju ustaše o partizanskom zboru i traže bombardovanje sela. Foto: Znaci.net

Četnici obaveštavaju ustaše o partizanskom zboru i traže bombardovanje sela. Foto: Znaci.net

(Telegraf.rs)

Tagovi: Četnici, Dragoljub Draža Mihailović, Draža Mihailović, Drugi svetski rat, Istorija, Italija, Jugoslavija, Nemačka, Okupacija

Pogledajte sve vesti u poslednja 24 sata

Komentari (489)
Poređaj komentare:
 • Д
  Далматинац

  Знамо ми Срби из Далмације јако добро шта је за нас урадио војвода Момчило Ђујић. Да није било његове "издаје" наш број би се вишеструко преполовио.

 • M
  Miloš

  Uverićete me skroz ako mi odgovorite na sledeća 3 pitanja: 1) Zasto kralj Petar nije pobegao u Berlin nego u London? 2) Zasto je Šarl de Gol 1943. dodelio Draži Mihajloviću orden Legije za zasluge prvog srepena i francuski Ratni krst i izdao pihvalnu naredbu koja je 02.02.1943. pročitana svim francuskim jedinicama? 3) Zašto Amerikanci ne sruše Dražin spomenik u Čikagu? Hvala unapred na odgovorima.

 • M
  Milun

  Kako nema ni jedne slike Draze sa Nemcima?Bas cudno ako je saradjivao sa okupatorima.

Ni kap, ali, ni kap alkohola: Od sutra pojačana kontrola na putevima, svaka greška se skupo plaća

Nove lekcije za prvake: Deca treba da reše zadatke koji ne podrazumevaju "bubanje", nego nešto sasvim drugačije

Valentinu, majku dvoje dece, probudilo je pucketanje: Kada je otvorila vrata spavaće sobe, samo što se nije onesvestila. Izgubili su sve

Petar ima košmare zbog krtice u dvorištu i pita ljude kako da je se reši: Pokrenuo je talas najbizarnijih odgovora

Srpska roba samo za Albance: Unapred znali da će biti uvedene drastične takse na proizvode?

Po jutru se dan ne poznaje: Prepodne sunčano, ali onda sledi preokret sa kišom

Krijemo od kojih su bolesti patili naši preci, a nismo svesni da istinom možemo spasti našu decu

Krvoločni staford napao dete u Smederevskoj Palanci, drugom psu odgrizao nogu: Kidao je životinju, vlasnik ga pesnicama odvajao od pudle

NASLOVNE STRANE DANAŠNJIH NOVINA: Prelistavanje štampe za nedelju, 9. decembar 2018. godine

"Bog je dao dar, ja ga koristim": Veroučitelj uzeo gitaru i nasred časa sa decom otpevao jednu od najemotivnijih srpskih pesama (VIDEO)

Spisak stvari koje morate da izbacite iz kuće za srećan brak i zaradu: Neki su pričali Sandri da su ovo gluposti, a ona već 10 godina daje savete

Narod kaže da nema ni kraće, a ni lepše reke na svetu: Paraćinci složno brane Grzu, peticiju svakog dana potpiše oko 370 ljudi (VIDEO)

Ceca Ražnatović će ipak održati koncert na Kosovu: Pevačica prešla administrativni prelaz uprkos zahtevima za zabranu ulaska (FOTO)

Engleskinja došla u srpsko selo da nauči da svira harmoniku: Tu se zaljubila u romsku muziku i jednog Roma, pa promenila život iz korena

Danas je veliki svetac: Slavimo Svetog Alimpija i ovo nikako ne smete da uradite!

Prodavci sa čudnim smislom za humor: U srpskoj radnji igračaka deci ostavljena poruka zbog koje roditelji ljutito izlaze napolje (FOTO)

Danas u Srbiji kišni dan, ali do večeri postepeno razvedravanje

Imali smo seks jer sam htela nadogradnju kose: Ovako se brani Violeta koja je spavala sa starcem, pa ga sa dečkom ucenjivala porno snimcima

Žiku je vlasnik hteo da uspava jer mu je grizao ogradu, ali umesto toga dobio je gazde koje zaslužuje! Mekana pufna je okružena igračkama i ljubavlju! (FOTO)

Mali Novak (9) iz Niša pravi burek prste da poližeš: Testo razvlači sam još od 6. godine, a sada je već pravi majstor! (VIDEO)

NASLOVNE STRANE DANAŠNJIH NOVINA: Prelistavanje štampe za subotu, 8. decembar 2018. godine

Proveli smo odmor sa đacima u Srbiji: Gladuju jer novac od užine daju za cigare i kladionicu, a odgovor Dekija iz osmog razreda će vas posebno zabrinuti

NE POSMATRAJ, REAGUJ! Sedam zemalja Balkana u zajedničkoj kampanji protiv trgovine ljudima

U Srbiji se najčešće muškarcima oduzima dozvola, a čak 8 doktora nauka ostalo je bez nje: Žene su tek "statistička greška"

Galeb se brine o sestri koja ima Daunov sindrom, sam. Naterali su Srbiju da se zapita ko ima pravo na život. Neki su plakali, drugi još ne mogu da spavaju (VIDEO)

Uručena oprema klubovima Fudbalskog saveza Grada Novog Sada

Oglasila se Nela Kuburović o slučaju zamenika gradonačelnika Bora, koji je polno uznemiravao devojčicu

Sada je i zvanično: Pretplata za RTS od 1. januara skače na 220 dinara

Mesec dana su rušili ovu zgradu, deca u Jagodini umalo nisu glavu izgubila, a legenda kaže da se iza nje krije prokletstvo muslimanskog groblja

"Mama, volim te": Majka male Nađe koja je preminula objavila potresni snimak koji je tek sada prvi put videla (VIDEO)

Devojku je zavodio tip koji je već u vezi. Uradila je nešto što mu je zagorčalo život, a sada je pola Srbije osuđuje

Telegraf saznaje! Ceca sutra peva u Kosovskoj Mitrovici

Ideje za novo doba: 30 naučnika iz Srbije predstavljalo zemlju u Cirihu na globalnoj konferenciji World Minds (FOTO)

Dabogda ti... Reč koju izgovorite svaki put kada ste ljuti je jedna od najstrašnijih kletvi i ima jezivo značenje

Direktori škola dobili 6 zadataka: Ako za dve godine ne ispune sve, mogu da se oproste od fotelje

Mnogi će danas krenuti na planinu za vikend, a osim na gužve AMSS upozorava na još jednu veliku opasnost na putu

Nemojte nikako da bacate predmete sa slike jer možete njima nekome da promenite život

Danas je Sveta Ekaterina: Ako želite da upoznate ljubav svog života, narednih 40 dana radite ovu stvar

Jutro pred vikend hladno, uz slab mraz, ponegde će stidljivo provirivati sunce

Saru je dodao nepoznati momak i pitao: "Zašto kradeš slike s tuđih profila?" Šokirala se kada je shvatila da je upravo ona žrtva prevare

U Banatu se slavi Mikulaš: Deca obavezno moraju da stave čizmice na prozor, a ujutru će se desiti čudo! (FOTO)

NASLOVNE STRANE DANAŠNJIH NOVINA: Prelistavanje štampe za petak, 7. decembar 2018. godine