• 7
 ≫ 

Ovako će izgledati učenje od kuće: Koliko TV, Viber i Jutjub mogu da zamene učionicu

 ≫ 

Ova situacija možda je najsličnija 24. martu 1999. godine, kada je početak NATO agresije, ali škole će ipak funkcionisati

 • 7
srećna deca kompjuter

foto: pixabay.com

Vanredno stanje za srpske đake i izostanak iz školskih klupa neće značiti produženi raspust. Okolnosti epidemije korona virusa su takve da će boravak u kući biti skoro pa obavezan, a obavezno će biti i pohađanje nastave od kuće - preko interneta i televizije. Postoji i mogućnost da učenici putem interneta, društvenih mreža i Vibera budu u međusobnom kontaktu, ali i u kontaktu sa profesorom, da slušaju specifične lekcije i odrađuju vežbe.

Ova situacija možda je najsličnija 24. martu 1999. godine, kada je početak NATO agresije zatvorio škole i, praktično, prekinuo školsku godinu, ali profesori se sada uzdaju u tehnologiju koju su generacije pre dve decenije mogle samo da sanjaju.

Prva mera, koja se već od sutra primenjuje, biće uvođenje TV časova, za osnovce na kanalu RTS 3, a za srednjoškolce na RTS "Planeti" (onlajn portalu RTS kojem se pristupa uz registraciju).

Nastava onlajn osnovnih predmeta za osnovce biće emitovana na RTS kanal 3, a za srednjoškolce na RTS "Planeta". Nastava će se emitovati po blokovima, a školski dan počinjaće u osam časova ujutro.

Detaljna uputstva data su u dopisu o nastavi na daljinu koje je Ministarstvo prosvete uputilo direktorima, stručnim saradnicima, nastavnicima i odeljenskim starešinama.

Internet

Pixabay.com

Za učenike od prvog do četvrtog razreda Osnovne škole predavaće se onlajn matematika, srpski i svet oko nas.

Učenici petog razreda slušaće tako srpski jezik, matemetiku, biologiju, istoriju i geografiju.

Šestaci će imati i časove fizike, a sedmi i osmi razred pratiće fiziku i hemiju.

Srednje škole od osnovnih predmeta imaće onlajn matematiku, srpski, fiziku, hemiju, biologiju, istoriju i geografiju.

U matičnim školama prosvetni kadar će biti zadužen za sve ostale nastavne sadržaje koji će se odvijati putem raznih platformi, mreža i elektronskih sredstava komunikacije.

Osnovci: detaljno uputstvo

 

Svakoga dana, šest dana u nedelji od 8.00 časova, biće emitovani posebno pripremljeni i adaptirani obrazovni sadržaji, koji su u skladu sa propisanim planom i programom nastave i učenja.

Nastavni sadržaj emitovaće se na trećem kanalu Radio-televizije Srbije.

Časovi će biti emitovani prema rasporedu po razredima, koji će dan pre emitovanja biti dostupan na sajtu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (www.rasporednastave.gov.rs).

Za sve učenike od prvog do sedmog razreda nastava će biti u blokovima od po dva časa dnevno.

Nastava u blokovima od po tri časa dnevno predviđena je za učenike osmog razreda, od kojih će dva uvek biti srpski jezik i matematika, dok će treći čas biti jedan od predmeta koji se polažu na završnom ispitu.

Istovremeno sa emitovanjem TV časova, nastavnici u obavezi da u saradnji sa odeljenjskim starešinama ostvare potrebnu komunikaciju sa učenicima i/ili njihovim roditeljima.

Ova preporuka važi i za osnovne i za srednje škole i odnosi se na dodatna uputstva za učenje nakon emitovanih sadržaja (npr. dodatne prezentacije ili zadaci za vežbanje u radnoj svesci, domaći zadaci – eseji, analize, prezentacije, ilustracije, crteži i drugo).

Nastavnici će tako raditi na onim predmetima koji će biti manje zastupljeni učenjem preko televizije (muzička kultura, likovna kultura, fizičko i zdravsteno vaspitanje, strani jezici, tehnika i tehnologija, informatika i drugo).

Srednjoškolci: detaljno uputstvo

 

Nastava za učenike srednjih škola se emituje na kanalu Radio-televizije Srbije - RTS "Planeta" i sve nastavne jedinice i teme biće dostupne na ovoj platformi.

Obaveza srednje škole je da na svom sajtu postavi baner sa svim linkovima na kojima se može pristupiti lekcijama i platformama za učenje.

Profesori će biti u obavezi da u saradnji sa odeljenjskim starešinama ostvare potrebnu komunikaciju sa učenicima i/ili njihovim roditeljima kako bi dali dodatna uputstva za učenje nakon emitovanih sadržaja (na primer, dodatne prezentacije ili zadaci za vežbanje u radnoj svesci, domaći zadaci – eseji, analize, prezentacije, ilustracije, crteži, izveštaj o mini projektu i drugo).

Ministarstvo je posebno ukazalo na potrebu da, osim sadržaja koji će biti pripremljeni za emitovanje na RTS Кanal 3 i platformi RTS Planeta, nastavnici osnovnih i srednjih škola (opšteobrazovnih i stručnih predmeta), budući da najbolje poznaju svoje učenike, pripreme predavanja sa radnim materijalima i prezentacijama sa uputstvima za učenje. Taj materijal treba da bude dostupan učenicima putem elektronske pošte, Viber grupa…

- U slučaju da internet nije dostupan svim učenicima, obaveza je direktora i odeljenjskih starešina da raspored časova koji će biti emitovani na RTS Кanal 3 redovno objavljuju na mestu koje je direktno dostupno učenicima i roditeljima. Mesta na kojima može biti istaknut raspored su: ulaz škole, spoljašnja oglasna tabla i slično. Raspored časova može se prosleđivati i putem SMS poruka i društvenih mreža – navodi se u upustvu školama.

Dodaje se i da će na zvaničnoj internet stranici Ministarstva biti postavljena odgovarajuća uputstva, kao i obaveštenja o datumima u vezi sa početkom njihovog funkcionisanja.

- Za potrebe podrške učenicima u učenju, apelujemo na horizontalnu razmenu među nastavnicima u školi i između škola, kako bi se najkvalitetniji sadržaji učinili dostupnim učenicima - navodi se.

Inače, svi emitovani časovi biće dostupni i na platformi RTS Planeta, gde se mogu naknadno i više puta pregledati, istog ili narednih dana. Ministarstvo navodi da operateri neće naplaćivati protok i prenos podataka za navedene edukativne sadržaje.

Osim na TV kanalima nastavnicima i učenicima osnovnih i srednjih škola na raspolaganju je veliki broj onlajn platformi (Viber, Zoom, Microsoft Teams), kao i nacionalna platform za onlajn učenje "Moja škola".

- Njihovim korišćenjem, nastavnici i učenici biće u situaciji da ostvare interakciju i razmenu materijala, kao i da prate napredovanje učenika i potrebu za podrškom u ostvarivanju programskih sadržaja – navodi se u preporukama koje su dobile škole.

Mis Kompjuter

Foto: Pixabay.com

Preporuke su obavezujuće, biće i ocena

 

Preporuke ministarstva imaju i obavezujući karakter. Tako se obavezuju direktor škole, nastavničko veće i pedagoški kolegijum da bez odlaganja pristupe izradi nedeljnog operativnog plana sa ključnim aktivnostima u ostvarivanju obrazovno-vaspitnog rada.

- Cilj ovog planiranja je da se obezbedi što veća uključenost učenika u različite vidove učenja, koordinisan rad nastavnika u pripremi obrazovnih materijala za učenike i praćenje dnevne opretećenosti učenika u skladu sa uzrasnim karakteristika – navodi se u dopisu Ministarstva.

Sve vreme dok traje onlajn nastava odvijaće se i kontrola koliko je ko naučio.

- Na osnovu materijala koje nastavnici dostavljaju učenicima i na osnovu povratnih informacija učenika nakon praćenja TV lekcija (časova) i drugih obrazovnih sadržaja, potrebno je da nastavnici beleže podatke o napredovanju učenika do kojih mogu doći kroz različite vrste razmena (domaći zadaci, strukturirana vežbanja i provere, eseji, projekti, prezentacije, crteži i dr.). Svoje produkte i domaće zadatke učenici mogu dostavljati nastavnicima putem mejla (slike, fajlovi) ili u okviru odabrane onlajn platform – stoji u savetima za škole kako bi se što bolje organizovale na novi sistem rada.

Na kraju, predviđene su i neke vrste ocena.

- Po normalizovanju uslova i po povratku u učionice, sve kvalitetne formativne ocene i uvidi nastavnika mogu biti značajno iskorišćeni za sumativno ocenjivanje na kraju nastavne godine - navodi se u dopisu uz objašnjenje da nastavnici treba da vode računa o dnevnoj opterećenosti učenika i održavanju potrebnog nivoa motivacije za učenje.

Za evidenciju obrazovno-vaspitnih aktivnosti na daljinu odgovorni su nastavnici i direktor škole. Nastavnici su u obavezi da u elektronski dnevnik evidentiraju sve realizovane TV časove i druge nastavne jedinice… teme koje su realizovane putem drugih vidova komunikacije (RTS Planeta, platforme za upravljanje elektronskim učenjem, uputstva data mejlom i drugi alati za video konferencije) sa napomenom o načinu realizacije (oblik komunikacije sa učenicima i kanal komunikacije). Ova evidencija će biti u funkciji verifikovanja realizovane nastave, čime se stvaraju uslovi da redovan završetak nastavne godine.

Evidencija nastave na daljinu u školama koje ne koriste elektronski dnevnik treba da se zasniva na beleškama i evidencijama koje na individualnom nivou vode nastavnici, da bi se, po normalizovanju uslova, potrebni podaci mogli naknadno uneti u knjige evidencije obrazovno-vaspitnog rada.

Časovi i na jezicima nacionalnih manjina

 

U narednim danima biće emitovani časovi i na jezicima nacionalnih manjina, o čemu će škole biti blagovremeno informisane putem sajta Ministarstva i sajtova nacionalnih saveta nacionalnih manjina. Takođe, na platformi RTS Planeta za učenike pripadnike nacionalnih manjina koji u celosti pohađaju nastavu na maternjem jeziku, biće dostupni i drugi digitalni sadržaji, kao i snimci časova, o čemu će biti obavešteni putem sajta Ministarstva i sajtova nacionalnih saveta nacionalnih manjina.

Posebni materijali za učenike

 

Za učenike kojima je potreban strukturiran individualizovan pristup u radu, odnosno prilagođavanje u okviru individualnog obrazovnog plana potrebno je da nastavnici pripreme posebne materijale za učenje i da ih učine dostupnim učenicima na način koji dogovore sa njihovim roditeljima.

Izazov za profesore

 

Aleksandar Markov, predsednik Foruma beogradskih gimnazija kazao je jutros za Radio Beograd 1 da su učenici već prešli dve trećine gradiva, a da će ostatak nadomestiti digitalno učenje.

Aleksandar Markov

Aleksandar Markov, Foto: Tanjug/Dragan Kujundžić

- Ovo je veliki izazov za obrazovni sistem u Srbiji. Toliko se u prethodnom perodu pričalo o digitalizaciji, a ovo je sada prilkika da se primeni u praksi. Roditelji ne treba da se brinu, nastavnici će pronaći neki način da će to da se nadoknadi. Mi smo imali razaličite situacie, i u vreme svinjskog gripa kada je gradivo sažimano i 1999. godine kada je 24. matra prekinuta školska godina - pričao je Markov.

Znanje će delimično biti okrnjeno, ali mnogo toga, ipak, zavisiće i od samih učenika.

- Sasvim sigurno oni neće dobiti onoliko znanja koliko je bilo predviđeno planom i programom, ali nekim ličnim entuzijazmom učenika i potrebom za znanjem iz određenih oblasti, učenici će to sami morati da nadoknade. Neće propasti ni svet ni učenci ukoliko par lekcija iz istorije, hemije, ili bilo kog drugog predmeta ne dobiju  - kazao je on.

Spremaju se i digitalni udžbenici, kao i ono što naše školsktvo još nije imalo - informacioni sistem za nastavu od kuće.

- Mi od 2017. godine radimo na uvođenju digitalnih nastavnih sadržaja, digitalnih udžbenika i učionica u sve škole u Srbiji. Krenućemo u testiranje da vidimo kako sistem funkcioniše i da otklonimo sve eventualne smetnje - rekla je premijerka Srbije Ana Brnabić krajem prošle nedelje.

Pitanje male mature i prijemnih ispita

 

Predsednik Foruma beogradskih gimnazija smatra da od prijemnih ispita ne bi trebalo odustati.

- Moj stav, koji ne mora uopšte da bude stav ministra i nadležnih, jeste da bi prijemni ispiti trebalo da se održe iz prostog razloga što su srednjoškolci tri četvrtine gradiva već prošli - kazao je profesor Markov i istakao da je samo pitanje organizacije i termina ispita.

Sličan stav ima i po pitanju male mature, ali, tu je organizacija polaganja testova većii zazov.

Kako je danas naveo ministar prosvete Mladen Šarčević,  štampaju se testovi za probu male mature, kao i za malu maturu,  ali on nije mogao da precizira kako će biti organizovana mala matura za osmake.

Video: Vučić: Vanredno stanje stupa na snagu

(M. B.)

Podelite vest:

Pošaljite nam Vaše snimke, fotografije i priče na broj telefona +381 64 8939257 (WhatsApp / Viber / Telegram).

Telegraf.rs zadržava sva prava nad sadržajem. Za preuzimanje sadržaja pogledajte uputstva na stranici Uslovi korišćenja.

Komentari

 • Kol

  16. mart 2020 | 12:22

  Objašnjenje, šta rade oni koji nemaju RTS Planetu? Hvala

  20
  1

  Podelite komentar

 • Snezana

  16. mart 2020 | 11:27

  A na koji nacin ce funkcionisati fakulteti?

  18
  1

  Podelite komentar

 • Maja

  16. mart 2020 | 11:13

  Sta je Vucic mislio da kaze ,da se skola zatvara do kraja skolske godine, ili do kraja godine, nisam shvatila??????

  8
  146

  Podelite komentar

Da li želite da dobijate obaveštenja o najnovijim vestima?

Ne želim da budem informisan
Ok