8

LEPOTE SLATKOG PRAVOSLAVLJA: 32 raskošna vizantijska mozaika od kojih će vam zastati dah (FOTO)

Romejski mozaici su danas živi pokazatelji ne samo suštine pravoslavnog hrišćanstva, koje možda savršeno vizuelizuju, ne samo objašnjenje one čuvene fraze "slatko pravoslavlje", već i živi dokaz uzvišenosti jedne civilizacije koje više nema, a koja je svima bila pojam dok je postojala

Hrist Pantokrator, car Konstantin IX Monomah i carica Zoja na 11-vekovnom vizantijskom mozaiku u Aja Sofiji. Foto: Wikimedia Commons/Myrabella

Hrist Pantokrator, car Konstantin IX Monomah i carica Zoja na 11-vekovnom vizantijskom mozaiku u Aja Sofiji. Foto: Wikimedia Commons/Myrabella

Mozaici su bili jedno od centralnih obeležja vizantijske kulture, u mnogo većoj meri nego što je to bio slučaj na Zapadu. Romejske su crkve bile prekrivene mozaicima, i to mahom zlatnim. Od VI do XV veka, umetnost mozaika je cvetala na hrišćanskom istoku, ali je samo mali procenat uspeo da preživi otomanske vekove. Ono što možemo danas da vidimo svedoči o nedostižnim visinama tog carstva.

Počelo je, verovatno, sa carem Justinijanom, te je tako ondašnji centar ove umetnosti bio u Raveni na severu Italije, kao i na obližnjoj Istri. Carigrad, razume se, nije zaostajao, kao ni Solun i drugi važni centri na Balkanu i Maloj Aziji. Kako se obim imperije sužavao, tako se sužavalo i polje delovanja mozaičara.

Hristova genealogija na vizantijskom mozaiku u carigradskoj crkvi Hrista Spasitelja u Polju. Foto: © José Luiz Bernardes Ribeiro / CC BY-SA 3.0 / Wikimedia Commons

Hristova genealogija na vizantijskom mozaiku u carigradskoj crkvi Hrista Spasitelja u Polju. Foto: © José Luiz Bernardes Ribeiro / CC BY-SA 3.0 / Wikimedia Commons

Nisu samo Turci krivi za to što je mali broj ranovizantijskih mozaika preživeo; tokom ikonoboračkog perioda u VIII stoleću, kada se unutar imperije pojavio pokret koji je uništavao sve religijske slike, uništen je i ogroman broj mozaika.

Nakon ovog perioda nastupa tzv. Makedonska renesansa (867-1056) i verovatno najlepša dela nastaju baš tokom nje; bilo je to vreme kada su umetnici vešto spajali tradicionalnost sa inovacijom. Epohe Romejskog carstva koje su usledile nakon toga bile su na tom nivou, a u nekim stvarima i iznad.

Dvanaest Hristovih apostola bivaju rukopoloženi od Svetog Duha, na vizantijskom mozaiku u manastiru Osios Lukas u Beotiji. Foto: Wikimedia Commons/Shakko

Dvanaest Hristovih apostola bivaju rukopoloženi od Svetog Duha, na vizantijskom mozaiku u manastiru Osios Lukas u Beotiji. Foto: Wikimedia Commons/Shakko

Čak ni krstaško osvajanje Konstantinopolja nije moglo da uništi vizantijsku ljubav prema mozaiku; na kraju se njihova izrada početkom XV veka ugasila zato što su bili preskupi a imperija svedena na jedan grad.

Danas su oni živi pokazatelji ne samo suštine pravoslavnog hrišćanstva, koje možda savršeno vizuelizuju, ne samo objašnjenje one čuvene fraze "slatko pravoslavlje", već i živi dokaz uzvišenosti jedne civilizacije, istočnorimske, civilizacije koje više nema, a koja je svima bila pojam dok je postojala.

Uživajte u ovim remek-delima.

Detalj sa vizantijskog mozaika iz VIII veka. Bogorodica sa Isusom prima Tri mudraca. Foto: Wikimedia Commons/The Yorck Project: 10.000 Meisterwerke der Malerei

Detalj sa vizantijskog mozaika iz VIII veka. Bogorodica sa Isusom prima Tri mudraca. Foto: Wikimedia Commons/The Yorck Project: 10.000 Meisterwerke der Malerei

Car Lav VI Mudri kleči ispred Hrista Pantokratora na ovom vizantijskom mozaiku u iz X stoleća u Aja Sofiji. U medaljanima su Bogorodica i arhanđel Gavrilo. Foto: Wikimedia Commons/Myrabella

Car Lav VI Mudri kleči ispred Hrista Pantokratora na ovom vizantijskom mozaiku u iz X stoleća u Aja Sofiji. U medaljanima su Bogorodica i arhanđel Gavrilo. Foto: Wikimedia Commons/Myrabella

Bogorodica sa Isusom, vizantijski mozaik u Aja Sofiji. Foto: Wikimedia Commons/Dennis Jarvis

Bogorodica sa Isusom, vizantijski mozaik u Aja Sofiji. Foto: Wikimedia Commons/Dennis Jarvis

Arhanđel Mihail na vizantijskom mozaiku u manastiru Nea Moni na ostrvu Hiosu. Foto: Wikimedia Commons/Testus

Arhanđel Mihail na vizantijskom mozaiku u manastiru Nea Moni na ostrvu Hiosu. Foto: Wikimedia Commons/Testus

Isus Hrist na vizantijskom mozaiku iz VI veka, iznad ulaza u Eufrazijevu baziliku u Poreču, današnjoj Hrvatskoj. Foto: Wikimedia Commons/Silverije

Isus Hrist na vizantijskom mozaiku iz VI veka, iznad ulaza u Eufrazijevu baziliku u Poreču, današnjoj Hrvatskoj. Foto: Wikimedia Commons/Silverije

Isus Hrist na spektakularnom mozaiku u Aja Sofiji, izrađen verovatno oko 1261. godine. Foto: Wikimedia Commons/Dianelos Georgoudis

Isus Hrist na spektakularnom mozaiku u Aja Sofiji, izrađen verovatno oko 1261. godine. Foto: Wikimedia Commons/Dianelos Georgoudis

Kapela Palatina u Palermu. Sagradio ju je normanski kralj Ruđer II od Sicilije, ali su mozaike izradili vizantijski majstori. Foto: Wikimedia Commons/Gmihail

Kapela Palatina u Palermu. Sagradio ju je normanski kralj Ruđer II od Sicilije, ali su mozaike izradili vizantijski majstori. Foto: Wikimedia Commons/Gmihail

Isus Hrist pretvara vodu u vino na vizantijskom mozaiku u carigradskoj crkvi Hrista Spasitelja u Polju. Foto: Wikimedia Commons/Walter57

Isus Hrist pretvara vodu u vino na vizantijskom mozaiku u carigradskoj crkvi Hrista Spasitelja u Polju. Foto: Wikimedia Commons/Walter57

Judin poljubac, vizantijski mozaik u manastiru Nea Moni na ostrvu Hiosu. Foto: Wikimedia Commons/Testus

Judin poljubac, vizantijski mozaik u manastiru Nea Moni na ostrvu Hiosu. Foto: Wikimedia Commons/Testus

Mozaik iz Aja Sofije u Carigradu. U sredini je Bogorodica sa Isusom, levo je car Jovan II Komnin, desno je njegova supruga Irena Ugarska. Foto: Wikimedia Commons/Josep Renalias

Mozaik iz Aja Sofije u Carigradu. U sredini je Bogorodica sa Isusom, levo je car Jovan II Komnin, desno je njegova supruga Irena Ugarska. Foto: Wikimedia Commons/Josep Renalias

Sveti Đorđe ubija aždahu, vizantijski prenosni mozaik iz prve polovine XIV veka. Foto: Wikimedia Commons/Marie-Lan Nguyen (2011)

Sveti Đorđe ubija aždahu, vizantijski prenosni mozaik iz prve polovine XIV veka. Foto: Wikimedia Commons/Marie-Lan Nguyen (2011)

Vizantijski mozaik Svetog Petra u crkvi Hrista Spasitelja u Polju, koja se nalazi u severozapadnom delu starog Carigrada. Foto: © José Luiz Bernardes Ribeiro / CC BY-SA 3.0 / Wikimedia Commons

Vizantijski mozaik Svetog Petra u crkvi Hrista Spasitelja u Polju, koja se nalazi u severozapadnom delu starog Carigrada. Foto: © José Luiz Bernardes Ribeiro / CC BY-SA 3.0 / Wikimedia Commons

Podni mozaik iz Velike palate u Carigradu, nastao tokom V veka. Foto: Wikimedia Commons/Gryffindor

Podni mozaik iz Velike palate u Carigradu, nastao tokom V veka. Foto: Wikimedia Commons/Gryffindor

Sveti Dimitrije na vizantijskom mozaiku iz VII veka. Svetac je u sredini, natkriljuju ga solunski episkop i upravnik. Foto: Wikimedia Commons/The Yorck Project: 10.000 Meisterwerke der Malerei

Sveti Dimitrije na vizantijskom mozaiku iz VII veka. Svetac je u sredini, natkriljuju ga solunski episkop i upravnik. Foto: Wikimedia Commons/The Yorck Project: 10.000 Meisterwerke der Malerei

Sveti Đorđe na vizantijskom mozaiku u carigradskoj crkvi Hrista Spasitelja u Polju. Foto: © José Luiz Bernardes Ribeiro / CC BY-SA 3.0 / Wikimedia Commons

Sveti Đorđe na vizantijskom mozaiku u carigradskoj crkvi Hrista Spasitelja u Polju. Foto: © José Luiz Bernardes Ribeiro / CC BY-SA 3.0 / Wikimedia Commons

Krštenje Isusovo, vizantijski mozaik u manastiru Nea Moni na ostrvu Hiosu. Foto: Wikimedia Commons/Testus

Krštenje Isusovo, vizantijski mozaik u manastiru Nea Moni na ostrvu Hiosu. Foto: Wikimedia Commons/Testus

Sveti Pavle na vizantijskom mozaiku u carigradskoj crkvi Hrista Spasitelja u Polju. Foto: © José Luiz Bernardes Ribeiro / CC BY-SA 3.0 / Wikimedia Commons

Sveti Pavle na vizantijskom mozaiku u carigradskoj crkvi Hrista Spasitelja u Polju. Foto: © José Luiz Bernardes Ribeiro / CC BY-SA 3.0 / Wikimedia Commons

Tzv. Gotski poglavica na 6-vekovnom podnom mozaiku u Velikoj palati u Konstantinopolju. Foto: Wikimedia Commons/Ghirlandajo

Tzv. Gotski poglavica na 6-vekovnom podnom mozaiku u Velikoj palati u Konstantinopolju. Foto: Wikimedia Commons/Ghirlandajo

Unutrašnjost Monrealske katedrale na Siciliji. Mozaici su delo vizantijskih majstora. Foto: Wikimedia Commons/Jerzy Strzelecki

Unutrašnjost Monrealske katedrale na Siciliji. Mozaici su delo vizantijskih majstora. Foto: Wikimedia Commons/Jerzy Strzelecki

Unutrašnjost kupole Arijanske krstionice, prekrivene mozaikom Hristovog krštenja, sagrađene tokom ranovizantijskog perioda krajem V veka. Foto: Wikimedia Commons/Petar Milošević

Unutrašnjost kupole Arijanske krstionice, prekrivene mozaikom Hristovog krštenja, sagrađene tokom ranovizantijskog perioda krajem V veka. Foto: Wikimedia Commons/Petar Milošević

Unutrašnjost kupole Pravoverne krstionice u Raveni, prekrivene vizantijskim mozaikom Hristovog krštenja. Foto: Wikimedia Commons/Petar Milošević

Unutrašnjost kupole Pravoverne krstionice u Raveni, prekrivene vizantijskim mozaikom Hristovog krštenja. Foto: Wikimedia Commons/Petar Milošević

Sveti Jovan Zlatousti na vizantijskom mozaiku iz IX veka u Aji Sofiji. Foto: Wikimedia Commons/Ch.Andrew

Sveti Jovan Zlatousti na vizantijskom mozaiku iz IX veka u Aji Sofiji. Foto: Wikimedia Commons/Ch.Andrew

Vilijam II, kralj Sicilije, nudi Monrealsku katedralu Bogorodici na mozaiku koji je delo vizantijskih majstora. Foto: © José Luiz Bernardes Ribeiro / CC BY-SA 4.0 / Wikimedia Commons

Vilijam II, kralj Sicilije, nudi Monrealsku katedralu Bogorodici na mozaiku koji je delo vizantijskih majstora. Foto: © José Luiz Bernardes Ribeiro / CC BY-SA 4.0 / Wikimedia Commons

Vizantijska mozaička ikona Presvete Bogorodica sa Isusom, delo nastalo u jednoj od carigradskih radionica krajem XIII veka. Foto: Wikimedia Commons/Ricardo André Frantz

Vizantijska mozaička ikona Presvete Bogorodica sa Isusom, delo nastalo u jednoj od carigradskih radionica krajem XIII veka. Foto: Wikimedia Commons/Ricardo André Frantz

Vizantijski mozaici iz VI veka u oltarskoj apsidi Eufrazijeve bazilike u Poreču, današnjoj Hrvatskoj. Foto: Wikimedia Commons/Klaus D. Peter, Wiehl, Germany

Vizantijski mozaici iz VI veka u oltarskoj apsidi Eufrazijeve bazilike u Poreču, današnjoj Hrvatskoj. Foto: Wikimedia Commons/Klaus D. Peter, Wiehl, Germany

Vizantijski mozaik na kome je prikazan Teodor Metohit kako Isusu Hristu nudi crkvu Horu. Foto: Wikimedia Commons/Gryffindor

Vizantijski mozaik na kome je prikazan Teodor Metohit kako Isusu Hristu nudi crkvu Horu. Foto: Wikimedia Commons/Gryffindor

Vizantijski mozaik Hrista Pantokratora u Monrealskoj katedrali na Siciliji. Foto: © José Luiz Bernardes Ribeiro / CC BY-SA 4.0 / Wikimedia Commons

Vizantijski mozaik Hrista Pantokratora u Monrealskoj katedrali na Siciliji. Foto: © José Luiz Bernardes Ribeiro / CC BY-SA 4.0 / Wikimedia Commons

Vizantijski mozaik Hrista Spasitelja u istoimenoj crkvi koja se nalazi u severozapadnom delu starog Carigrada. Foto: Wikimedia Commons/Giovanni Dall'Orto

Vizantijski mozaik Hrista Spasitelja u istoimenoj crkvi koja se nalazi u severozapadnom delu starog Carigrada. Foto: Wikimedia Commons/Giovanni Dall'Orto

Uspenje Presvete Bogorodice, vizantijski mozaik carigradske crkve Hrista Spasitelja u Polju. Foto: © José Luiz Bernardes Ribeiro / CC BY-SA 3.0 / Wikimedia Commons

Uspenje Presvete Bogorodice, vizantijski mozaik carigradske crkve Hrista Spasitelja u Polju. Foto: © José Luiz Bernardes Ribeiro / CC BY-SA 3.0 / Wikimedia Commons

(Telegraf.rs)

Tagovi: Carigrad, Grčka, Hrišćanstvo, Istočna pravoslavna crkva, Kultura, Mozaik, Pravoslavlje, Pravoslavna crkva, Pravoslavna katoličanska crkva, Pravoslavno hrišćanstvo, Romejsko carstvo, Umetnost, Vizantija, Vizantijska umetnost, Vizantijsko carstvo

Pogledajte sve vesti u poslednja 24 sata

Komentari (8)
Poređaj komentare:
 • A
  alien bishop

  Gluposti su za maloumne a progress za pametne

 • A
  alien bishop

  Ni jedan od ovih svetaca nije živ i pravi ni bog ne postoji to sam dokazao , moljakao sam ga non stop I nikad mi se nijedna želja nije ispunila nego samo padaš u depresiju . Kakav bog ostavite se gluposti red bi bio .

 • P
  Pera

  A u skoli nas ucili o varvarskoj Vizantiji i "naprednom Rimu",shizmaticnom Pravoslavlju i trulom Carigradu,kad ono...

Poslednji nemački car je bio nesvakidašnja ličnost: Mrzeo je Engleze, kružile su priče da je bio homoseksualac, imao je brojne fetiše, a u Prvom svetskom ratu je poražen (FOTO) (VIDEO)

Ljubavna priča poslednjeg ruskog cara i carice jedna je od najlepših: Zavoleli su se kao tinejdžeri, zbog njega je promenila ime i veru, a sve se završilo tragedijom (FOTO) (VIDEO)

„Devojčice sa periferije sanjare pred Pelivanovim izlogom“: Zbog ovakvih stvari je kod nas izbila komunistička revolucija

Kako smo maštali nekada: Šinski cepelin kod nas tridesetih proglašen saobraćajnim sredstvom budućnosti

Zagreb su 1945. godine oslobodili partizani iz 45. srpske divizije, dok su zagrebački čekali sa strane

Izrael je danas mogao da se nalazi u Indijskom okeanu, da je sproveden tajni plan o deportaciji evropskih Jevreja na Madagaskar

Zelenašenje u Kraljevini Jugoslaviji: Zbog čega su Srbi podržali komuniste i tokom rata masovno odlazili u partizane

Nepoznata veza Musolinija sa Srbima: Kako je još 1918. sazvao milanske tajkune da pomognu našim studentima koji su se mučili u Italiji

Srpski „mug shot“ sa početka prošlog veka: Da li prepoznajete ovo lice? Zovu ga Štrk

Kako bi izgledao prerušeni Hitler: Amerikanci već 1944. napravili ove montaže zlu ne trebalo, pa njima oblepili Nemačku odmah posle rata

Prvi srpski komunista u Holivudu: Naš čovek 1934. bio glavni lik u ekranizaciji romana velikog engleskog pisca

Da li je Srbin koji je pre 105 godina napisao da „Balkanu nije suđeno da živi jednim kulturnim životom, životom koji je dostojan ljudi“ bio u pravu?

Šokirani dečak stoji iznad leševa svoje streljane porodice, nacisti ga gledaju i smeju se. Zatim dobija metak u potiljak (POTRESNA FOTOGRAFIJA)

Poslednje utvrđenje nacista: Posle Hitlerovog samoubistva svi su pobegli u ovaj grad, ali su ipak uhvaćeni (FOTO)

Kako je sekretar Crvene zvezde trpao bombone u džepove krišom od Tita, a onda mu je Broz postavio pitanje (FOTO)

Vulkanska eksplozija koja se čula na drugoj strani zemaljske kugle, gde su ljudi mislili da je topovska paljba sa obližnjeg broda

Treba li žena da brine o porodici, dok muž radi i zarađuje? Mladi Jugosloveni su vrlo moderno odgovorili na ovo pitanje, a šta bi rekli danas

Hitler je doveo do smrti miliona ljudi širom sveta, a evo kako su izgledali najpoznatiji pokušaji atentata na njega

Ruski car Nikolaj II i britanski kralj Džordž V su izgledali gotovo identično: Ove njihove fotografije i danas zbunjuju mnoge (FOTO)

Elizabeti Kokran, majci istraživačkog novinarstva i perjanici Pulicerovog tabloida, želimo srećan 155. rođendan

Bio je zvanični egzekutor u Trećem Rajhu: Ubijao je ljude na giljotini, rekord mu je 32 osobe u jednom danu, a posle rata je isti posao radio za saveznike (FOTO)

Ako je Zemlja ravna ploča, da li preti opasnost da se Mlečni put razlije po njoj i da se podavimo u laktozi?

"Ja sam skinuo Tita sa aparata, ali ga nisam ubio": Sve o poslednjim trenucima Josipa Broza (FOTO)

Danas se navršava 70 godina od kako je naša štampa najavila da je palestinsko pitanje pred konačnim rešenjem

Boj ne bije svijetlo oružje, već boj bije... bruto domaći proizvod: Evo zbog čega su Sile Osovine izgubile Drugi svetski rat

Porno-slike i homoseksualni skandal koji su učvrstili Hitlerovu vlast i donele mu potpunu kontrolu nad Vermahtom

ZAVIRITE U FIRERBUNKER: Mesto gde je Adolf Hitler sebi pucao u glavu, bio spaljen i pokopan

Iz minuta u minut, iz sata u sat: Sva dešavanja u Hitlerovom bunkeru pre i posle samoubistva, sa detaljima koje nikada do sada niste čuli

Legenda kaže da je Tito obišao ceo svet, ali nikad nije kročio u Čačak. Evo i zbog čega

Bizarni događaj s kraja rata: Hitler uz sendviče i mađarsko vino slavi ženidbu, Himler 300 km dalje od astrologa traži savet gde da beži

Stara priča sa srpskog Kosova: Kako je Ajdar tokom turske vlasti spalio srpsku crkvu pa prešao iz islama u pravoslavlje

Šta se desilo sa Bogorodicom nakon Hristovog vaskrsenja? (FOTO)

Mesto rođenja presvete Bogorodice: Da li je Marija došla na svet u pećini ispod ove crkve? (FOTO)

Otisak Isusove šake u kamenu: Nalazi se na putu kojim je Hrist nosio krst na Golgotu (FOTO)

Adolf Hitler je Jugoslaviju posetio samo jednom, a evo u koji grad je kročio odmah nakon okupacije

Ulica kojom je Hrist nosio krst: 16 slika sa jerusalimskog Puta suza koji će vas do suza i dovesti (FOTO)

„Arnaut ubija kaluđera na Kosovu u manastiru Devič 1912. godine“: Kratka priča iz istorije srpskog Kosova

Amerikanci teraju Nemce da šetaju pored tela Jevrejki koje su umrle od gladi nakon što su ih nacisti primorali na marš dug 500 kilometara

Čovek koji na duši nosi više desetina hiljada ljudi, kome ništa nije bilo sveto: Diktator Pinoče je bukvalno gazio preko mrtvih (FOTO) (VIDEO)

"Dvije srpske kraljevine - Crna Gora i Srbija": Reči kralja Nikole koje su danas izuzetno zanimljive za čitanje (FOTO)

Teorije zavere o napadu na Perl Harbor: Amerikanci su znali da će se desiti japanski udar, dopustili su ga da bi ušli u Drugi svetski rat (FOTO) (VIDEO)

Ozloglašeni Staljinov šef policije: Poznat je kao egzekutor u čistkama, silovao je i ubijao žene, a onda je brutalno likvidiran (FOTO) (VIDEO)

/
<% galerijaAlt %>

Najnovije vesti

Dozvoljavam da mi Telegraf.rs šalje obaveštenja o najnovijim vestima