Ulica kojom je Hrist nosio krst: 16 slika sa jerusalimskog Puta suza koji će vas do suza i dovesti (FOTO)

Raspeće je jedan od dva centralna događaja u hrišćanskoj teologiji koji po važnosti dolazi odmah posle Vaskrsenja. Raspeće je toliko važno da je simbol hrišćanstva upravo oruđe kojim je ono izvršeno: krst. Ovo je priča o Isusovom putu ka brdu Golgota na kome se ovaj događaj desio

Kapela na četvrtoj stanki na Putu suza kojim je Hrist išao na Golgotu. Mesto na kome se sreo sa Presvetom Bogorodicom. Foto: Wikimedia Commons/Anton 17

Kapela na četvrtoj stanki na Putu suza kojim je Hrist išao na Golgotu. Mesto na kome se sreo sa Presvetom Bogorodicom. Foto: Wikimedia Commons/Anton 17

Jerusalimski Put suza, odnosno Via Doloroza, je put kroz nekoliko ulica u Starom gradu kojima je po verovanju hrišćana hodao Isus Hrist na svom putu ka Golgoti, ka događaju Raspeća, noseći krst.

Na tom putu postoji četrnaest stanki, tačaka na kojima je Hrist zastao, iz ovog ili onog razloga; prvih devet stanki su baš na ulici dok su preostalih pet unutar Hrama Groba Gospodnjeg na samom brdu Golgota.

Svod Ecce Homo. Verovalo se da je sa njega Pilat pred Jevrejima pokazujući na Isusa izgovorio rečenicu

Svod Ecce Homo. Verovalo se da je sa njega Pilat pred Jevrejima pokazujući na Isusa izgovorio rečenicu "Ecce Homo" što znači "Evo čoveka". Danas se zna da je svod sagrađen za vreme Hadrijana. Foto: Wikimedia Commons/Carole Raddato

Put suza, dugačak oko 600 metara, kreće od mesta na kome je nekada stajala tvrđava Antonija, zapravo rimska kasarna koju je u drugoj polovini I veka p.n.e. podigao car Irod Veliki pa imenovao u čast svog pokrovitelja Marka Antonija. Ona se nalazila zapadno od crkve Svetog Groba.

Sve do XVIII veka postojalo je nekoliko različitih trasa kojima su hodočasnici išli, pre svega zbog toga što su različite hrišćanske frakcije držale različite strane grada, ali od tada postoji ova jedna o koje se (valjda) svi slažu. Nju treba shvatiti kao put kojim je išao Hrist i u doslovnom i u simboličnom značenju, ali pre svega simboličnom.

1. stanka na jerusalimskom Putu suza kojim se Hrist peo na Golgotu: mesto na kome je Isus osuđen na smrt; danas je ovo dvorište Omarijske škole, ali se tu pre 2.000 godina nalazila tvrđava Antonija.

1. stanka na jerusalimskom Putu suza kojim se Hrist peo na Golgotu: mesto na kome je Isus osuđen na smrt; danas je ovo dvorište Omarijske škole, ali se tu pre 2.000 godina nalazila tvrđava Antonija. Foto: Wikimedia Commons/Djampa

1. stanka na jerusalimskom Putu suza kojim se Hrist peo na Golgotu: mesto na kome je Isus osuđen na smrt; danas je ovo dvorište Omarijske škole, ali se tu pre 2.000 godina nalazila tvrđava Antonija. Foto: Wikimedia Commons/Djampa

2. stanka na jerusalimskom Putu suza kojim se Hrist peo na Golgotu: mesto na kojem su Isusu stavili krunu od trnja i na kome je podigao krst; danas se na tom mestu nalaze tri katoličke crkve i to crkva Osude, crkva Bičevanja i crkva Ecce Homo. Na slici je crkva Osude.

2. stanka na jerusalimskom Putu suza kojim se Hrist peo na Golgotu: mesto na kojem su Isusu stavili krunu od trnja i na kome je podigao krst; danas se na tom mestu nalaze tri katoličke crkve i to crkva Osude, crkva Bičevanja i crkva Ecce Homo. Na slici je crkva Osude. Foto: Wikimedia Commons/Berthold Werner

2. stanka na jerusalimskom Putu suza kojim se Hrist peo na Golgotu: mesto na kojem su Isusu stavili krunu od trnja i na kome je podigao krst; danas se na tom mestu nalaze tri katoličke crkve i to crkva Osude, crkva Bičevanja i crkva Ecce Homo. Na slici je crkva Osude. Foto: Wikimedia Commons/Berthold Werner

3. stanka na jerusalimskom Putu suza kojim se Hrist peo na Golgotu: mesto na kome je Isus prvi put pao pod težinom krsta, a na kome se danas nalazi tzv. Poljska kapela, zapravo bogomolja Jermenske katoličke crkve.

3. stanka na jerusalimskom Putu suza kojim se Hrist peo na Golgotu: mesto na kome je Isus prvi put pao pod težinom krsta, a na kome se danas nalazi tzv. Poljska kapela, zapravo bogomolja Jermenske katoličke crkve. Foto: Wikimedia Commons/Israel Antiquities Authority

3. stanka na jerusalimskom Putu suza kojim se Hrist peo na Golgotu: mesto na kome je Isus prvi put pao pod težinom krsta, a na kome se danas nalazi tzv. Poljska kapela, zapravo bogomolja Jermenske katoličke crkve. Foto: Wikimedia Commons/Israel Antiquities Authority

4. stanka na jerusalimskom Putu suza kojim se Hrist peo na Golgotu: mesto na kome je Isus sreo Presvetu Bogorodicu koja je tu stajala da bi mogla po poslednji put da bude licem u lice sa svojim i Sinom Božijim; danas je tu jermenska kapela.

4. stanka na jerusalimskom Putu suza kojim se Hrist peo na Golgotu: mesto na kome je Isus sreo Presvetu Bogorodicu koja je tu stajala da bi mogla po poslednji put da bude licem u lice sa svojim i Sinom Božijim; danas je tu jermenska kapela. Foto: Wikimedia Commons/Oleg Moro

4. stanka na jerusalimskom Putu suza kojim se Hrist peo na Golgotu: mesto na kome je Isus sreo Presvetu Bogorodicu koja je tu stajala da bi mogla po poslednji put da bude licem u lice sa svojim i Sinom Božijim; danas je tu jermenska kapela. Foto: Wikimedia Commons/Oleg Moro

5. stanka na jerusalimskom Putu suza kojim se Hrist peo na Golgotu: mesto na kome su rimski vojnici naterali prolaznika, Simona iz Kirine, da ponese Isusov krst; danas je na tom mestu franjevačka kapela Simona Kirinejca a tu se Via Doloroza naglo uspinje ka Golgoti.

5. stanka na jerusalimskom Putu suza kojim se Hrist peo na Golgotu: mesto na kome su rimski vojnici naterali prolaznika, Simona iz Kirine, da ponese Isusov krst; danas je na tom mestu franjevačka kapela Simona Kirinejca a tu se Via Doloroza naglo uspinje ka Golgoti. Foto: Wikimedia Commons/Dan Lundberg

5. stanka na jerusalimskom Putu suza kojim se Hrist peo na Golgotu: mesto na kome su rimski vojnici naterali prolaznika, Simona iz Kirine, da ponese Isusov krst; danas je na tom mestu franjevačka kapela Simona Kirinejca a tu se Via Doloroza naglo uspinje ka Golgoti. Foto: Wikimedia Commons/Dan Lundberg

6. stanka na jerusalimskom Putu suza kojim se Hrist peo na Golgotu: mesto na kome je Veronika ispred svoje kuće obrisala Isusovo lice; danas je tu oltar sa svećama i kapela katoličkih Isusovih sestara.

6. stanka na jerusalimskom Putu suza kojim se Hrist peo na Golgotu: mesto na kome je Veronika ispred svoje kuće obrisala Isusovo lice; danas je tu oltar sa svećama i kapela katoličkih Isusovih sestara. Foto: Wikimedia Commons/brionv

6. stanka na jerusalimskom Putu suza kojim se Hrist peo na Golgotu: mesto na kome je Veronika ispred svoje kuće obrisala Isusovo lice; danas je tu oltar sa svećama i kapela katoličkih Isusovih sestara. Foto: Wikimedia Commons/brionv

7. stanka na jerusalimskom Putu suza kojim se Hrist peo na Golgotu: mesto na kome je Isus drugi put pao pod težinom krsta, odmah pri izlasku iz jedne od gradskih kapija koja se naziva Kapija sudbine jer je konačna sudbina, smrt, tu dobila svoj obraz; danas je tu franjevačka kapela.

7. stanka na jerusalimskom Putu suza kojim se Hrist peo na Golgotu: mesto na kome je Isus drugi put pao pod težinom krsta, odmah pri izlasku iz jedne od gradskih kapija koja se naziva Kapija sudbine jer je konačna sudbina, smrt, tu dobila svoj obraz; danas je tu franjevačka kapela. Foto: Wikimedia Commons/Ruby1619

7. stanka na jerusalimskom Putu suza kojim se Hrist peo na Golgotu: mesto na kome je Isus drugi put pao pod težinom krsta, odmah pri izlasku iz jedne od gradskih kapija koja se naziva Kapija sudbine jer je konačna sudbina, smrt, tu dobila svoj obraz; danas je tu franjevačka kapela. Foto: Wikimedia Commons/Ruby1619

8. stanka na jerusalimskom Putu suza kojim se Hrist peo na Golgotu: mesto na kome se Isus obratio jerusalimskim ženama koje su ga pratile i rekao: "Kćeri jerusalimske, ne plačite za mnom, nego plačite za sobom i djecom svojom"; danas na tom mestu stoji latinski krst na zidu grčkog manastira.

8. stanka na jerusalimskom Putu suza kojim se Hrist peo na Golgotu: mesto na kome se Isus obratio jerusalimskim ženama koje su ga pratile i rekao:

8. stanka na jerusalimskom Putu suza kojim se Hrist peo na Golgotu: mesto na kome se Isus obratio jerusalimskim ženama koje su ga pratile i rekao: "Kćeri jerusalimske, ne plačite za mnom, nego plačite za sobom i djecom svojom"; danas na tom mestu stoji latinski krst na zidu grčkog manastira. Foto: Wikimedia Commons/VnGrijl

9. stanka na jerusalimskom Putu suza kojim se Hrist peo na Golgotu: mesto na kome je Isus po treći put pao pod težinom krsta; ovo je odmah pored apside i krova Hrama Groba Gospodnjeg.

9. stanka na jerusalimskom Putu suza kojim se Hrist peo na Golgotu: mesto na kome je Isus po treći put pao pod težinom krsta; ovo je odmah pored apside i krova Hrama Groba Gospodnjeg. Foto: Wikimedia Commons/Filberg

9. stanka na jerusalimskom Putu suza kojim se Hrist peo na Golgotu: mesto na kome je Isus po treći put pao pod težinom krsta; ovo je odmah pored apside i krova Hrama Groba Gospodnjeg. Foto: Wikimedia Commons/Filberg

10. stanka na jerusalimskom Putu suza kojim se Hrist peo na Golgotu: mesto na kome su rimski vojnici bacanjem kockica razdelili Isusove haljine; danas je to desno ispred ulaza u Hram Groba Gospodnjeg.

10. stanka na jerusalimskom Putu suza kojim se Hrist peo na Golgotu: mesto na kome su rimski vojnici bacanjem kockica razdelili Isusove haljine; danas je to desno ispred ulaza u Hram Groba Gospodnjeg. Foto: Wikimedia Commons/Adiel lo

10. stanka na jerusalimskom Putu suza kojim se Hrist peo na Golgotu: mesto na kome su rimski vojnici bacanjem kockica razdelili Isusove haljine; danas je to desno ispred ulaza u Hram Groba Gospodnjeg. Foto: Wikimedia Commons/Adiel lo

11. stanka na jerusalimskom Putu suza kojim se Hrist peo na Golgotu: mesto na kome je Isus razapet i prikucan na krst; danas se nalazi u latinskom delu Hrama Groba Gospodnjeg.

11. stanka na jerusalimskom Putu suza kojim se Hrist peo na Golgotu: mesto na kome je Isus razapet i prikucan na krst; danas se nalazi u latinskom delu Hrama Groba Gospodnjeg. Foto: Wikimedia Commons/israeltourism

11. stanka na jerusalimskom Putu suza kojim se Hrist peo na Golgotu: mesto na kome je Isus razapet i prikucan na krst; danas se nalazi u latinskom delu Hrama Groba Gospodnjeg. Foto: Wikimedia Commons/israeltourism

12. stanka na jerusalimskom Putu suza kojim se Hrist peo na Golgotu: mesto na kome je Isus preminuo razapet, dakle lokacija samog Raspeća; danas je pored Kalvarije pravoslavni oltar ispod koga je velika pukotina u zemlji za koju hrišćani veruju da je nastala zemljotresom nakon što je Isus umro.

12. stanka na jerusalimskom Putu suza kojim se Hrist peo na Golgotu: mesto na kome je Isus preminuo razapet, dakle lokacija samog Raspeća; danas je pored Kalvarije pravoslavni oltar ispod koga je velika pukotina u zemlji za koju hrišćani veruju da je nastala zemljotresom nakon što je Isus umro. Foto: Wikimedia Commons/Chadica

12. stanka na jerusalimskom Putu suza kojim se Hrist peo na Golgotu: mesto na kome je Isus preminuo razapet, dakle lokacija samog Raspeća; danas je pored Kalvarije pravoslavni oltar ispod koga je velika pukotina u zemlji za koju hrišćani veruju da je nastala zemljotresom nakon što je Isus umro. Foto: Wikimedia Commons/Chadica

13. stanka na jerusalimskom Putu suza kojim se Hrist peo na Golgotu: kamen na koji je položeno beživotno telo Isusovo i na kome je Josif iz Arimateje pomazao Gospoda pre pogreba; danas je tu Kamen pomazanja, odmah ispred ulaza u crkvu Svetog Groba.

13. stanka na jerusalimskom Putu suza kojim se Hrist peo na Golgotu: kamen na koji je položeno beživotno telo Isusovo i na kome je Josif iz Arimateje pomazao Gospoda pre pogreba; danas je tu Kamen pomazanja, odmah ispred ulaza u crkvu Svetog Groba. Foto: Wikimedia Commons/Guillaume Paumier

13. stanka na jerusalimskom Putu suza kojim se Hrist peo na Golgotu: kamen na koji je položeno beživotno telo Isusovo i na kome je Josif iz Arimateje pomazao Gospoda pre pogreba; danas je tu Kamen pomazanja, odmah ispred ulaza u crkvu Svetog Groba. Foto: Wikimedia Commons/Guillaume Paumier

14. stanka na jerusalimskom Putu suza kojim se Hrist peo na Golgotu: lokacija Isusove grobnice u koju je položen i iz koje je trećeg dana vaskrsao; danas se tom mestu unutar Hrama Groba Gospodnjeg nalazi edikula iznad same Isusove grobnice.

14. stanka na jerusalimskom Putu suza kojim se Hrist peo na Golgotu: lokacija Isusove grobnice u koju je položen i iz koje je trećeg dana vaskrsao; danas se tom mestu unutar Hrama Groba Gospodnjeg nalazi edikula iznad same Isusove grobnice. Foto: Wikimedia Commons/israeltourism

14. stanka na jerusalimskom Putu suza kojim se Hrist peo na Golgotu: lokacija Isusove grobnice u koju je položen i iz koje je trećeg dana vaskrsao; danas se tom mestu unutar Hrama Groba Gospodnjeg nalazi edikula iznad same Isusove grobnice. Foto: Wikimedia Commons/israeltourism

(O. Š.)

Tagovi: Bogorodica, Hrišćani, Hrišćanstvo, Hrist, Isus, Isus Hrist, Isus Hristos, Jerusalim, Katolička crkva, Pravoslavna crkva, Pravoslavna katoličanska crkva, Pravoslavno hrišćanstvo, Presveta Bogorodica, Rimokatolička crkva, Sveta zemlja

Pogledajte sve vesti u poslednja 24 sata

Komentari (6)
Poređaj komentare:
 • J
  Js

  Danas plakala od srece , jer znam da BOG postolji

 • U
  Usa

  Isus Krist ( Isa a.s) Mesaja (Mesija) Božiji rob i Božiji poslanik ,sin djevice Marije (Merjeme) !! Očekuje se njegov ponovni dolazak !!!

 • R
  ROBIN LUD 80

  Prodjete kroz Srbiju . I prosli ste kroz zemlju suza.

Aljende je ostavio trag u politici Čilea, a njegovo samoubistvo i danas budi mnoge sumnje (FOTO)

Kako je po jednom narodnom predanju nastalo prezime Obilić?

Za ovog princa su govorili da je posećivao bordele, ali i da je bio serijski ubica Džek Trbosek

Da li je ova žena u češkim Sudetima srećna ili tužna dok roni suze i salutira Hitleru?

Kako je Rusija samo 35 godina posle Krimskog rata ušla u savez sa bivšim neprijateljima

Prvi parobrod koji je preplovio Atlantik: Zabranili mu kretanje da ne bi njime oslobodili Napoleona

91 godina od atentata u Beogradu koji je uništio jugoslovensku ideju i promenio Hrvatsku (VIDEO)

Princeza Margaret je važila za ikonu stila i buntovnu ženu, koja se odrekla prave ljubavi (FOTO)

Tri mlada srpska pilota bila su prve kamikaze, ovako su pohrlili svojim avionima u smrt

Na današnji dan obnarodovan je Milanski edikt: Posle 3 veka mučenja, hrišćani su mogli da ispovedaju svoju veru, bez straha od progona

Ana Frank bi danas napunila 90 godina: Njeni prijatelji prisećaju se dana kada su je poslednji put videli

Na današnji dan su dovedeni Karađorđevići na vlast: Koja je pozadina mučkog ubistva Obrenovića

Ukleta kuća u Hrvatskoj: Borivoj je zakoračio i našao kolevku i postavljen sto. Tad kreće jeza (FOTO)

Dan kad je pukla "Nevesinjska puška" i zadat ozbiljan udarac Osmanskom carstvu

Trideset Engleza spasilo Srbe od tifusa: Ovim lekarima, koji su se kockali sopstvenim životima, dugujemo naše (FOTO)

Najtužniji dan današnjeg Brankovog mosta na dosad neviđenoj slici: Njegovo rušenje od strane Jugoslovenske vojske je bilo dvostruko glupo

Katastrofa u Černobilju je pravi razlog raspada Sovjetskog Saveza: Gorbačov tvrdi da će pogledati seriju

Kraljevski Beograd imao najmoderniji evropski aerodrom: Komunisti nisu baš zatekli pustinju kao što su pričali

Dan D: Kako su saveznici uspeli da poraze Treći rajh i da li su iskrcavanjem na Normandiju iznenadili Hitlera

Srbija, zemlja u kojoj su rimski imperatori nicali kao pečurke posle kiše: Niko sem Italije ne može da se podiči ni približno tolikim brojem careva

„Ustaše i četnici, zajedno ste bežali“: Šta je naša štampa ’79. pisala o ekstremistima koji su iz Australije rušili SFRJ

Vojvoda Stevan Sinđelić jednim potezom na Čegru ušao u legendu, a njegov herojski čin i danas se prepričava

Kako su se Britanci u 19. veku obračunavali sa transvestitima u Indiji, ali nisu uspeli da ih istrebe

Najtužnija prva dama: Preživela je smrt dece, muževi su je varali, ali je jedan muškarac obožavao Džeki Kenedi

FOTO-UBOD: Odred JNA na Sinaju 1964. godine odaje počast zlosrećnim Hrvatima izbeglim pred Hitlerovom mašinerijom

"Prvi put kada sam se srela sa drugom Titom u Domu omladine, to je bilo nešto posebno" (FOTO) (VIDEO)

Manastir Krka, svetionik pravoslavlja u Dalmaciji: Podignut na mestu gde je apostol Pavle širio hrišćanstvo (FOTO)

Špijun koji je nakon Drugog svetskog rata lažirao svoju smrt i tako živeo skoro 4 decenije (VIDEO)

Kornjača Timotije, poslednji veteran Krimskog rata koji je završen pre 162 godine (FOTO)

On je bio čuveni raketni inženjer i jedan od začetnika američkog svemirskog programa: Voleo je da se bavi i okultizmom, a njegova smrt i danas budi sumnje (FOTO)

Evu Braun svi znaju po vezi sa Hitlerom, ali je ona imala i veliki uticaj: Zaljubila se u njega na prvi pogled, pokušala samoubistvo, a udala se pred smrt (FOTO) (VIDEO)

Poslednji nemački car je bio nesvakidašnja ličnost: Mrzeo je Engleze, kružile su priče da je bio homoseksualac, imao je brojne fetiše, a u Prvom svetskom ratu je poražen (FOTO) (VIDEO)

Ljubavna priča poslednjeg ruskog cara i carice jedna je od najlepših: Zavoleli su se kao tinejdžeri, zbog njega je promenila ime i veru, a sve se završilo tragedijom (FOTO) (VIDEO)

„Devojčice sa periferije sanjare pred Pelivanovim izlogom“: Zbog ovakvih stvari je kod nas izbila komunistička revolucija

Kako smo maštali nekada: Šinski cepelin kod nas tridesetih proglašen saobraćajnim sredstvom budućnosti

Zagreb su 1945. godine oslobodili partizani iz 45. srpske divizije, dok su zagrebački čekali sa strane

Izrael je danas mogao da se nalazi u Indijskom okeanu, da je sproveden tajni plan o deportaciji evropskih Jevreja na Madagaskar

Zelenašenje u Kraljevini Jugoslaviji: Zbog čega su Srbi podržali komuniste i tokom rata masovno odlazili u partizane

Nepoznata veza Musolinija sa Srbima: Kako je još 1918. sazvao milanske tajkune da pomognu našim studentima koji su se mučili u Italiji

Srpski „mug shot“ sa početka prošlog veka: Da li prepoznajete ovo lice? Zovu ga Štrk

Kako bi izgledao prerušeni Hitler: Amerikanci već 1944. napravili ove montaže zlu ne trebalo, pa njima oblepili Nemačku odmah posle rata

Prvi srpski komunista u Holivudu: Naš čovek 1934. bio glavni lik u ekranizaciji romana velikog engleskog pisca

/
<% galerijaAlt %>

Najnovije vesti

Dozvoljavam da mi Telegraf.rs šalje obaveštenja o najnovijim vestima