49

„Ovo što radite Srbima nema primjera u povjesti u bilo kojega naroda“: Vapaj bosanskih muslimana ustaškim ministrima u Zagrebu 1941. godine (FOTO)

„Ubijanje svećenika i drugih prvaka bez suda i presude, streljanje i mrcvarenje u gomilama često nevinih ljudi, žena pa i djece [...] prisvajanje i pljačkanje njihove imovine, rušenje bogomolja često njihovim vlastitim rukama, siljenje na prelazak na katoličku vjeru, sve su to činjenice, koje su zaprepastile svakog istinitog čovjeka i koje su i na nas Muslimane ovih krajeva najneugodnije djelovale“, pišu najugledniji muslimani Banjaluke svojim predstavnicima u vrhu NDH

Vojnoistorijski institut izdao je 1993. godine zbornik dokumenata „Zločini na jugoslovenskim prostorima u Prvom i Drugom svetskom ratu. Prvi tom njegov bavi se tzv. Nezavisnom Državom Hrvatskom, a dokument br. 335 tiče se predstavke grupe najistaknutih i najuglednijih muslimana iz Banjaluke koja je upućena muslimanskim elementima u ustaškoj vrhuški u Zagrebu.

Konkretno, predstavka je vapaj, molba da se sa zločinima ustaša nad Srbima prekine. Pismo je upućeno potpredsedniku vlade dr Džaferu Kulenoviću, i inženjeru Hilmiji Bešlagiću, ministru prometa.

Sadržaj pisma ćemo preneti u celosti, zbog toga što je vredan istorijski dokument koji dosta govori o neobičnim i haotičnim prilikama u tzv. Nezavisnoj Državi Hrvatskoj, ali i stoga, što nam po ko zna koji put pokazuje da stereotipni nacionalistički ugao gledanja na stvari, koji narode posmatra kao monolitne strukture, nikada nije ispravan.

Ustaše u Banjaluci septembra 1944. godine nakon borbi s partizanima. Foto: Wikimedia Commons/NOVJ

Jer, evo najuglednijih banjalučkih muslimana kako traže da se prestane sa ubijanjem hrišćana! Hrišćana? To je još jedna zanimljivost, jer, naime, za bosanske muslimane tog vremena očigledno su samo pravoslavci bili hrišćani, dok su katolici — pa, bili katolici. Stiče se utisak, da potpisnici diplomatski žele da učine sve što je u njihovoj moći da se sa zverstvima prestane a da ne izazovu sopstvenu bespotrebnu smrt.

Tekst pisma ide ovako: „Gospodo Ministri! Još od početka uspostavljanja ove naše N.D.H. mi Muslimani s najvećom zabrinutošću gledamo, kako su neke Ustaše i drugi odgovorni i neodgovorni faktori činili najgore greške pa i zločine. Najelementarnija prava čovjeka gažena su bez ikakovih skrupula. Sigurnost života i imetka, sloboda vjere i savjesti prestale su da važe za veliki deo naroda ovih krajeva.

Ubijanje svećenika i drugih prvaka bez suda i presude, streljanje i mrcvarenje u gomilama često nevinih ljudi, žena pa i djece, gonjenje u masama od kuće i iz postelje čitavih porodica s rokom od 1 do 2 časa za spremanje, te njihovo deportiranje u nepoznate krajeve, prisvajanje i pljačkanje njihove imovine, rušenje bogomolja često njihovim vlastitim rukama, siljenje na prelazak na katoličku vjeru, sve su to činjenice, koje su zaprepastile svakog istinitog čovjeka i koje su i na nas Muslimane ovih krajeva najneugodnije djelovale.

Zloglasni sveštenik Sidonije Šolc vrši obred masovnog katoličenja pravoslavnih Srba. Kozarska Dubica, avgust 1941. godine. Foto: Wikimedia Commons/znaci.net

Mi nismo nikada ni očekivali a kamoli želeli ovakove metode rada i upravljanja u našim krajevima. U našoj burnoj prošlosti mi se nismo nikada niti pod najtežim prilikama služili ovakovim sredstvima. I to ne samo zato što nam brani Islam, nego i zato što smo vazda vjerovali i što vjerujemo da ovakove metode rada dovode do rušenja javnog mira i reda u svakoj državi i ugrožavaju njezin opstanak. Mi smatramo da se ovakova nasilja ne bi smjela vršiti ni nad najgorim neprijateljima. Jer ovo, što se kod nas radilo, sumnjamo, da bi mogli naći primjera u povjesti u bilo kojega naroda.

Rezultat ovakove politike, /ako se ovakovi postupci mogu uobće zvati politikom/, upravo su grozni, što je svaki pametan čovjek mogao i očekivati. Vjerska snošljivost, koja je bila u Bosni i Hercegovini na visini i pored vjerske podvojenosti, srozala se strahovito. Uvrede i izazivanje jednog diela katolika uzimale su često takvog maha i prema nama Muslimanima, da nas sile na ozbiljno razmišljanje. Odnosi između ova dva diela našeg naroda, koji je bio vrlo dobar, na putu je da se posve pokvari. Rad onih hrvatskih nacionalista i na jednoj i na drugoj strani, koji je išao zatim da dovede do bratstva ova dva narodna djela i koji je bio urodio dobrim rezultatima, na putu je da doživi podpuni slom.

Jedan dio katoličkog svećenstva smatra da je došao njegov čas i on ga bez skrupula iskorišćuje. Propaganda za pokršćavanje uzela je takvog maha, da podsjeća na špansku inkviziciju. Pod njezinim pritiskom i toleriranju javnih organa izvršena su pokatoličavanja hrišćana u masama. I tako su oni kojima se poricala svaka građanska vriednost i svaka nacionalna srodnost, postali i građanski punopravni i nacionalno Hrvati, samo zato, što su formalno primili katoličku vjeru.

Leš žene Riste Radojčića kojoj je tokom mučenja od strane ustaša odsečena dojka. Foto: Znaci.net/Muzej revolucije naroda Jugoslavije

Ravnopravnost islama, isticana često pisanim slovima i mnogim izjavama sa najviših mjesta, dovodi se u pitanje u životu i u praksi. Prelazak na islam, koji mi nismo propagirali, nije nikada pružao onu zaštitu, kao prelazak na katoličku vjeru. Mnogi su intelektualci platili ovakav pokušaj životom, kao što je to bio slučaj u Travniku (očigledno se pravi referenca na slučaj nekog Srbina koji je, da bi se spasao, prešao na islam ali svejedno bio ubijen; prim. nov). Čuju se često i pogrdne pjesme od strane nekih katolika, koje vređaju vjerske osjećaje muslimana i proriče im se često sudbina kao i hrišćanima.

Jedan dio Ustaške vojnice i to ne samo ‘divlji’ nego i redovni vršio je teške ispade ne samo prema hrišćanima nego i prema Muslimanima, pa je izazvao i u našim redovima zaprepaštenje. Slučaj s groznim ubistvom seoskog hodže Edhem ef. Hodžića ovdje usred Banje Luke usred bolničke avlije i u po dana, strašan je primjer razuzdanosti od strane ustaše Josipa Babića. I što je najžalostnije ne zna se ni danas, da li je zločinac uobće uhapšen, i ako je to tražio i traži sve banjalučko i ostalo muslimansko stanovništvo.

Ustanak u našim krajevima, koji se sve više širi, posljedica je gore navedenih postupaka i grešaka. Ovaj ustanak nosi u sebi sve one grozote, koje nose ustanci i građanski ratovi. Ustanici pale, ubijaju na zvjerski način ljude, žene i djecu, da bi se osvetili često i onima koji nisu krivi za njihove nevolje. Ustanak je dopro i do kapija našega grada i njegove se posljedice sve više osjećaju. Već je tri dana naš grad bio bez vode, a oskudica ogrjeva i živežnih namirnica nas pritiskuje sve više i više i mi moramo misliti i na druge još teže posljedice.

Ustaše ruše pravoslavni saborni hram u Banja Luci 1941. godine, za koji se govorilo da je možda najlepši na Balkanu. Foto: Wikimedia Commons/znaci.net

Komunisti su iskoristili nezadovoljstvo jednog velikog djela naroda i stavili se na čelo ustanka. Pri proganjaju komunista se čine nepravde nama muslimanima. Nećemo da tvrdimo, da i među muslimanima u gradu nema koji komunista. Ali se na račun ovih hapse i progone i oni muslimani, koji nisu nikada bili komunisti, samo ako se izraze nepovoljno protiv raznih nepravdi, koje se dešavaju. Naprotiv mnogi katolici, koji su bili poznati kao komunisti, ne samo što se prikrivaju, nego se često nagrađuju raznim položajevima i sinecurama.

Nas ispunjava naročitim negodovanjem što su ovi elementi, koji su prouzrokovali ustanak, uvukli u ovu akciju i dio muslimanskog ološa, što mi žalimo i osuđujemo. Mi znamo dosta primjera, gdje su ustaše pri stupanju i klanju hrišćana [činili to] pod fesovima na glavi. To je bilo u Bosanskom Novom, gdje su 4 kamiona ustaša došli iz Prieka pod fesovima na glavi, udružili se sa muslimanskim ološem i vršili klanje hrišćana u masama.

Isto se desilo u Bosanskoj Krajini i Kostajnici, gdje je na isti način i za jedan dan poklalo 862 hrišćana. I u Kulen Vakufu su to isto pravili i tu se naročito istakao Miroslav Matijević, ustaša iz Otočca. Tu je poklano oko 950 hrišćana, što je dalo povoda za osvetu četnika 6. rujna, kad je u Kulen Vakufu zapaljen i gdje je platila glavom 1365 muslimanskih ljudi, žena i djece.

Ustaše deportuju hercegovačke Srbe u koncentracione logore. Verovatno leto ili jesen 1941. godine. Foto: Znaci.net/Muzej revolucije naroda Jugoslavije

Mi znamo slučaj gdje su neki ustaše katolici udarili na hrišćane sa povicima ’Udri Mujo, drži Huso, ne daj tamo Meho’ i sl. Mi znamo i takovi slučajeva gdje se šaputalo hrišćanima, kako ih ubijamo i koljemo mi, balije, da ih tako istrebimo. Da smo mi htjeli trjebiti, ubijati i prevjeravati Srbe i druge mi smo to mogli lakše činiti prije nekoliko stotina godina, kad smo mi imali više vlasti nego danas i kad se je mogao takav postupak lakše pravdati, nego danas.

Izazvaši ovakov težak sukob između nas muslimana i hrišćana pozvani smo mi kao vojnici da taj ustanak ugušimo i tako ubijamo Srbe i oni nas, pa da se tako satiremo međusobno i istrijebimo, neznajući ni kada će to prestati, ni kakvim će posljedicama uroditi. I tako je ta borba, koju mi nismo izazvali, uzela toliko maha, da su mnoga naša sela popaljena i opljačkana, a njihovi stanovnici — ljudi, žene i djeca — goli i bosi lutaju, gladni, žedni, tražeći pomoći i zaštite od pozvanih i nepozvanih, bježeći u naše gradove, koji su prenapučeni pa im se pomoć teško može ukazati.

Zaštita je našeg svjeta po selima posve nedovoljna, osobito u onim krajevima, koji su pali pod talijansku okupaciju. Tamo talijanska vojska mirno posmatra kako gore muslimanska sela, kao što je to bilo ovih dana po selima ključkog, petrovačkog i sanskog kotara gdje im ni naša vojska ne pruža pomoć.

Foto: Wikimedia

I što je najgore vinovnici ovih nereda se povlače u pozadinu, paradiraju se u uniformama zabavljeni dobrim dielom oko pljačke jevrejske imovine. To najbolje vidimo mi ovdje u Banja Luci, gdje je imovinom iseljenih i izbjeglih Srba i Židova napravljen izvor pljačke i bogatstva za pojedince kao i njihove prijatelje.

JEZIVA SLIKA: Pravoslavni Srbi stoje u gomili, čekajući na masovno POKATOLIČENJE (FOTO)

Stručne su radnje davane nestručnjacima, ogromne vriednosti davane su često bez ikakove procjene uz bagatelnu cienu i bez ikakve garancije i to onima koji nemaju nikakovih posebnih zasluga za državu hrvatsku. To su naređivali oni koji nisu imali ovlašćenje za takove odluke, nego su prisvojili sebi tu vlast. A kada je u interesu morala i poštenja bila povedena istraga nad tim nepravilnostima požurio se je da je pomete baš onaj koji zauzima, nažalost, najviši položaj u ponovi, i to baš na intervenciju glavnih krivica za sve radnje. Odbijamo s prezirom podmetanje, da se mi želimo dočepati tih radnja.

Mi se obraćamo na Vas, gg. ministri, kao naše predstavnike u vladi N.D.H. i kao prve savjetnike Poglavnika, da uložite sav svoj upliv u ovo ozbiljno doba koje proživljujemo, da se ovome strašnome stanju učini kraj.

Porodica u Bosni, ubijena na kućnom pragu od strane ustaša ako je srpska, a četnika ako nije. Tačan kontekst fotografije nije sačuvan od zaborava. Foto: Znaci.net/Muzej revolucije naroda Jugoslavije

Mi se ovim priključujemo svakoj akciji našoj koja ide istim ciljevima, a naročito akciji sarajevskih muslimana od 12. XI. 1941. pa u tu svrhu tražimo i predlažemo s njima zajedno:

1/ Da se što prije zavede stvarna sigurnost života, imetka i sloboda vjere nad sve stanovnike ove države
2/ Da se nevini sviet zaštiti jačom vojnom obranom
3/ Da se u buduće ne dozvole nikakove akcije, koje će izazvati pobunu u narodu
4/ Da se pozovu na sudsku odgovornost svi krivci koji su počinili bilo, kakovo nasilje ili zlo djelo bez razlike na položaj i vjeru
5/ Da zakone primjenjuju samo redovna vlast i redovna vojska
6/ Da se onemogući svaka vjerska nestrpljivost
7/ Da se što prije pruži dovoljna materijalna pomoć onima koji su nevino stradali u ovim događajima.

Banja Luka 12.XI.1941.“

Potpisnici ovog pisma bili su, kao što smo rekosmo, najugledniji banjalučki muslimani, crème de la crème islamske zajednice toga grada koja će u ovom poslednjem ratu doživeti da vidi rušenje džamije Ferhadije, zadužbine jednog Sokolovića. Kao što ćete moći da vidite, sve su to age i begovi, hafizi (ljudi koji napamet znaju Kuran), muftije, muderizi (veroučitelji), doktori, inženjeri, sufiji, preduzetnici, zemljoposednici. Čak i jedan Gradaščević! No, navešćemo ih sve, radi istorijske pravde, poštenja, pomirenja, razumevanja, možda i ponosa njihovih potomaka koji budu čitali ovaj tekst.

Zločin ustaša u Brodu na Kupi u toku rata. Foto: Znaci.net/Muzej revolucije naroda Jugoslavije

Listom, u pitanju su: H. Hafis Mustafa Nurkić (muderiz), Hafiz Idriz Skopljak (muftija), Hasan-beg Džinić (posednik), Husein Hadžić, Ago Abazagić, Halid -beg Džinić, Derviš Đanić, Madija Afgan, Čazim Muftić, Ćerim M. Čejvan, Dr. Asim Kulenović, Nedib Biberić, Ramiz-beg Begović, Muharem Ibrahimbegović, Alija Tabaković, Zaim Ibrahimbegović, Kemal Hađiomerspahić, Dr. Ibrahim Ibrahimpašić, Hamzaga Huseđinović, ing. Omer Kajtaz, Mustafa Zuhrić, Ahmić Osman, Husein Kapetanović i ing Đulman Dulbegović.

Zatim su tu Ibrahim Karaselimović, Mehmed Jahić, Asim Krajišnik, ing. Muharem Katana, Halid Buljina, Vehabović Salih, Haf. Bećir Demirović, ing. Bedrudin Gušić, Hakija Bešlagić, ing. Suljaga Slihagić, dr Asim Đinić, Latif Demirović, prof. Nairn Čejvan, Ilijaz Omerbegović, Sejd Čejvan, Rizah Hadžiomerspahić, dr Sejd Buljina, Saćir Dedić, dr Ali Kjamil-beg, Bećir Galijašević, Alija Germović i Ibrahim Maglajlić.

Konačno, tu su Ali-beg Gradaščević, Đodić Salih, Ibrahim Suljić, dr Ishak Zukanović, Safet Doročić, Sulejman Hađidedić, Haf. Izet Muftić, Alija Kapidić, Hamdija Softić, Mehmed Ibrahimbegović, Derviš-beg, Kapetanović, Osman-beg Kulenović, Gunić Mujo, Abdulah Smajić, Haf. Mehmed Zahirović, Fehim-aga Litrić, Muhamed Tabaković, Haf. Hamid Muftić, Haf. Čamil Gušić, Haf. Šaćir Kovačević, Mustafa Bukić, Mujo Medić, Edhem Baručija i H. Derviš Numanović.

VIDEO: Šta bi bilo da Srbi nisu rekli NE Hitleru?

(O. Š.)

Tagovi: Banjaluka, BiH, Bosna i Hercegovina, Bošnjaci, Drugi svetski rat, Hrvati, Istorija, muslimani, NDH, Nezavisna Država Hrvatska, Srbi, Ustaše, Zabavnik

Pogledajte sve vesti u poslednja 24 sata

Komentari (49)
Poređaj komentare:
 • D
  Da

  Nekad su ljudska prava bila vazna,nekad.. nekad nije bilo vazno ,voljele se komsije,postovale..a te 92 vec do tad su pomijesali zacine nasem narodu pa ovce postali.. nacionalizam zavlado.. tri naroda tri jezika pa sta bi da ima naroda da ne znas na koju naciju mozes naletit..da imamo jezika da koji god upotrijebis sporazumit ces se jer svi nacija vise jezika vise svega..Eh tako je kako je..biti svoj i ne razmisljati koje je vjere..jebo to nemoj biti ovca pa da jedes sto ti se servira..biraj sebi hranu kad vec mozes..

 • A
  Ana

  Samo da znate,da muslimanski narod u bosni,nikad nije niti ce biti pogan kao ovi hrvati.ja sam sa bosnjacima godinama zivela,i oni su kao i mi,a to sto nas je zapad ojadijo,a narod naseo na to,nemoze se ispraviti.ali ljydi tamo zive u saradjuju,kao da rata nije bilo.alu mrznju i dalje seju politicari,samo sto svaki normalan ,nece nasesti na njihove provokacije.zalisno je sve to,ali eto! A hrvati? Sa njima treba prekunut svaku kontakt,i u sportu,muzici,itd. Jel neznam stace ini nama,a dokle se vise ponizavamo!!?

 • R
  Radivoje

  Od oko 30 dosadasnjih komentara samo se u jednom iskazuje zahvalnost muslimanima iz Banja Luke sto su zahtevali, I to javno sa svojim punim Imenima i prezimenima, da se zaustave istaski zlocini nad Srbima. Nazalost vecina je skrenula sa teme I spominje Nemacku I Ameriku, srpski izlazak na more, problem sa vaterpolistima, JNA, ........Skoro niko ne pokazije zahvalnost onima koji su se u ta teska vremena pokazali kao ljudi. Strasno koliko smo nisko pali. Hvala svima koji postuju dobrotu I dobre namere.

Ruski genije dešifrovao pismo drevnih Maja, pa njegovi sunarodnici odlučili da izrade najlepši špil karata, koji je svet ikad video

Ovako je hodža zaklinjao na vernost muslimane u kraljevskoj srpskoj vojsci (FOTOGRAFIJE)

Živi leševi naše slavne vojske ukrcavaju se na italijanski brod: Potresna fotografija iz srpske istorije

Ljubav jedne majke, mržnja jednog naciste: Srž jevrejskog života pod nemačkom okupacijom u jednoj slici (FOTO)

„Ona tamo se pomera, dokusuri je, a ja ću ovog malog koji se pravi da je mrtav“: Gole Jevrejke i deca iz Mizočkog geta leže u samrtnom ropcu dok nacisti traže preživele (FOTO)

Skrivena oblast Kine: Ovo su čudesne, zemljane zgrade u kojima skoro 1.000 godina vlada komunizam (FOTO)

Nije imao nikakve šanse da uđe u istoriju, ali to se ipak desilo: Prvi "crni" pilot u istoriji ratnog vazduhoplovstva bio je ovaj Osmanlija (FOTO)

Stravične ispovesti izvršitelja smrtne kazne u Jugoslaviji: Mi više nemamo mira, u snove nam dolaze ubijeni

Fotka koja savršeno ilustruje sunovrat Trećeg rajha: Srećna godišnjica Staljingradske bitke svima koji slave pobedu Crvene armije

Ustaše lancima ruše spomenik kralja Aleksandra u Varaždinu dan nakon uspostave NDH: Jedan detalj otkriva kakav je to društveni talog bio

Kako se sve okrene: Oholi austrougarski oficir prežalio Srbe, tri godine kasnije morao da preda ključeve Visokih Dečana vojvodi Kosti Pećancu

Zaboravljene veličine naše istorije: Ivan Ivanić i Dragutin Anastasijević, načelnici Dračkog okruga Kraljevine Srbije tokom Balkanskih ratova

Misteriozna smrt lepog austrijskog princa dovela do atentata na Franca Ferdinanda i izazvala Veliki rat

Misteriozni put pištolja kojim je na današnji dan ubijen Mahatma Gandi

Kvebečani vode poreklo od 800 kraljevih kćeri koje su došle u Kanadu pre tri i po veka

Šta je tačno komandant zloglasne Princ-Eugen-divizije Oto Kum napisao o četnicima

Grobnica jednog velikog BIBLIJSKOG PROROKA nalazi se u iranskom gradu neobično srpskog imena

Muslimanski trgovci robljem bili najveće zlo čovečanstva: Okovali 18 miliona Evropljana i Afrikanaca, a pakao trajao sve donedavno

Šta je bio Sinan-paša koji je na Vračaru spalio mošti našeg Svetog Save?

Ovo je poslednji prizor pred očima Svetog Save: Kako je pre 783 godine u bugarskoj prestonici Velikom Trnovu umro naš prosvetitelj

Preplitanje ruske i srpske sudbine počelo Svetim Savom: Jedan razgovor njihovog monaha i našeg Rastka promenio tok istorije

Kako je crveni telefonski kiosk postao ikona britanske kulture, i koliko su odvratni njegovi naslednici

„Ne čistiti skupštinu od gada, neka bude muzej austrijskog varvarstva“: Šta su Srbi zatekli u svojoj prestonici nakon Kolubarske bitke

Misterija rođenja Svetog Save: Kako su monasi pre osam vekova opisali čudesne događaje koji su prethodili Rastkovom dolasku na svet

FOTO-DOKAZ: Najčuveniji podvig „Otpisanih“ stvarno se desio, neki Prle i Tihi su zapalili garažu Vermahta u Ruzveltovoj

Naučno dokazana sličnost između cara Dušana i najslavnijih rimskih imperatora

Kako da ćiriličnim brojevima izrazite godinu svog rođenja, visinu ličnih primanja i milion razloga zbog kojih taj sistem više ne koristimo

Najveća mornarička bitka u istoriji sveta, vođena pre 1810 godina: Milion ljudi se tuklo u boju o kojem vam nikada nisu pričali

„Ovaj je stariji od onog“: Čarobni jermenski manastir iz X veka ima najčudniji naziv na svetu

Da li je homoseksualna ljubavna afera između mladog Nemca i jevrejskog tinejdžera pokrenula Holokaust?

Ako 13,8 milijardi godina univerzuma sažmemo u 365 dana, koliko sekundi pre Nove godine car Dušan proglašava Zakonik?

Tragična sudbina velikog srpskog vojvode: Heroja oslobodilačkih ratova komunisti su pretukli na smrt, a na sahranu mu niko nije došao (FOTO)

Nepotopljivi Sem: Crno-beli mačor kao stric Albert iz „Mućki“, preživeo potapanje tri ratna broda, a služio obema zaraćenim stranama

Zašto se srpski pop na Bogojavljenje 1916. pred Sabornom crkvom zahvaljivao hrvatskom grofu i guverneru okupirane Srbije

Kako su Amerikanci izmislili događaj koji se nije desio samo da bi imali opravdanje da napadnu Vijetnam

Svi znamo da je Italija podeljena zemlja po liniji sever—jug, ali ova karta najbolje pokazuje koliko to duboko ide

Kakva slika, kakva prirodna lepota! Kao da je neko Đavolju varoš nakljukao steroidima!

Bio premijer Ruske imperije kad je Srbima bilo najteže, kao starca ga nakon revolucije ubili na kućnom pragu

„Dođite braćo Rusi, dođite što pre!“ Zvuči kao poziv koji pojedinci danas upućuju, a u stvari je napisano pre sto godina

Zaboravljeni Srbin musliman, četnik vojvode Vuka: Poginuo u jesen 1914, njegov pravoslavni saborac mu posvetio najlepšu poslednju počast

Ruski arhiepiskop polaže zakletvu Paveliću za poglavara Hrvatske pravoslavne crkve i pljuje po zaklanim Srbima. Partizani su ga streljali

Dramatični dani Musolinijevog pada: Od silnog diktatora do hapšenja u ambulatnim kolima, za manje od 24 satа

/
<% galerijaAlt %>

Najnovije vesti

Dozvoljavam da mi Telegraf.rs šalje obaveštenja o najnovijim vestima