52

„Ovo što radite Srbima nema primjera u povjesti u bilo kojega naroda“: Vapaj bosanskih muslimana ustaškim ministrima u Zagrebu 1941. godine (FOTO)

„Ubijanje svećenika i drugih prvaka bez suda i presude, streljanje i mrcvarenje u gomilama često nevinih ljudi, žena pa i djece [...] prisvajanje i pljačkanje njihove imovine, rušenje bogomolja često njihovim vlastitim rukama, siljenje na prelazak na katoličku vjeru, sve su to činjenice, koje su zaprepastile svakog istinitog čovjeka i koje su i na nas Muslimane ovih krajeva najneugodnije djelovale“, pišu najugledniji muslimani Banjaluke svojim predstavnicima u vrhu NDH

Vojnoistorijski institut izdao je 1993. godine zbornik dokumenata „Zločini na jugoslovenskim prostorima u Prvom i Drugom svetskom ratu. Prvi tom njegov bavi se tzv. Nezavisnom Državom Hrvatskom, a dokument br. 335 tiče se predstavke grupe najistaknutih i najuglednijih muslimana iz Banjaluke koja je upućena muslimanskim elementima u ustaškoj vrhuški u Zagrebu.

Konkretno, predstavka je vapaj, molba da se sa zločinima ustaša nad Srbima prekine. Pismo je upućeno potpredsedniku vlade dr Džaferu Kulenoviću, i inženjeru Hilmiji Bešlagiću, ministru prometa.

Sadržaj pisma ćemo preneti u celosti, zbog toga što je vredan istorijski dokument koji dosta govori o neobičnim i haotičnim prilikama u tzv. Nezavisnoj Državi Hrvatskoj, ali i stoga, što nam po ko zna koji put pokazuje da stereotipni nacionalistički ugao gledanja na stvari, koji narode posmatra kao monolitne strukture, nikada nije ispravan.

Ustaše u Banjaluci septembra 1944. godine nakon borbi s partizanima. Foto: Wikimedia Commons/NOVJ

Jer, evo najuglednijih banjalučkih muslimana kako traže da se prestane sa ubijanjem hrišćana! Hrišćana? To je još jedna zanimljivost, jer, naime, za bosanske muslimane tog vremena očigledno su samo pravoslavci bili hrišćani, dok su katolici — pa, bili katolici. Stiče se utisak, da potpisnici diplomatski žele da učine sve što je u njihovoj moći da se sa zverstvima prestane a da ne izazovu sopstvenu bespotrebnu smrt.

Tekst pisma ide ovako: „Gospodo Ministri! Još od početka uspostavljanja ove naše N.D.H. mi Muslimani s najvećom zabrinutošću gledamo, kako su neke Ustaše i drugi odgovorni i neodgovorni faktori činili najgore greške pa i zločine. Najelementarnija prava čovjeka gažena su bez ikakovih skrupula. Sigurnost života i imetka, sloboda vjere i savjesti prestale su da važe za veliki deo naroda ovih krajeva.

Ubijanje svećenika i drugih prvaka bez suda i presude, streljanje i mrcvarenje u gomilama često nevinih ljudi, žena pa i djece, gonjenje u masama od kuće i iz postelje čitavih porodica s rokom od 1 do 2 časa za spremanje, te njihovo deportiranje u nepoznate krajeve, prisvajanje i pljačkanje njihove imovine, rušenje bogomolja često njihovim vlastitim rukama, siljenje na prelazak na katoličku vjeru, sve su to činjenice, koje su zaprepastile svakog istinitog čovjeka i koje su i na nas Muslimane ovih krajeva najneugodnije djelovale.

Zloglasni sveštenik Sidonije Šolc vrši obred masovnog katoličenja pravoslavnih Srba. Kozarska Dubica, avgust 1941. godine. Foto: Wikimedia Commons/znaci.net

Mi nismo nikada ni očekivali a kamoli želeli ovakove metode rada i upravljanja u našim krajevima. U našoj burnoj prošlosti mi se nismo nikada niti pod najtežim prilikama služili ovakovim sredstvima. I to ne samo zato što nam brani Islam, nego i zato što smo vazda vjerovali i što vjerujemo da ovakove metode rada dovode do rušenja javnog mira i reda u svakoj državi i ugrožavaju njezin opstanak. Mi smatramo da se ovakova nasilja ne bi smjela vršiti ni nad najgorim neprijateljima. Jer ovo, što se kod nas radilo, sumnjamo, da bi mogli naći primjera u povjesti u bilo kojega naroda.

Rezultat ovakove politike, /ako se ovakovi postupci mogu uobće zvati politikom/, upravo su grozni, što je svaki pametan čovjek mogao i očekivati. Vjerska snošljivost, koja je bila u Bosni i Hercegovini na visini i pored vjerske podvojenosti, srozala se strahovito. Uvrede i izazivanje jednog diela katolika uzimale su često takvog maha i prema nama Muslimanima, da nas sile na ozbiljno razmišljanje. Odnosi između ova dva diela našeg naroda, koji je bio vrlo dobar, na putu je da se posve pokvari. Rad onih hrvatskih nacionalista i na jednoj i na drugoj strani, koji je išao zatim da dovede do bratstva ova dva narodna djela i koji je bio urodio dobrim rezultatima, na putu je da doživi podpuni slom.

Jedan dio katoličkog svećenstva smatra da je došao njegov čas i on ga bez skrupula iskorišćuje. Propaganda za pokršćavanje uzela je takvog maha, da podsjeća na špansku inkviziciju. Pod njezinim pritiskom i toleriranju javnih organa izvršena su pokatoličavanja hrišćana u masama. I tako su oni kojima se poricala svaka građanska vriednost i svaka nacionalna srodnost, postali i građanski punopravni i nacionalno Hrvati, samo zato, što su formalno primili katoličku vjeru.

Leš žene Riste Radojčića kojoj je tokom mučenja od strane ustaša odsečena dojka. Foto: Znaci.net/Muzej revolucije naroda Jugoslavije

Ravnopravnost islama, isticana često pisanim slovima i mnogim izjavama sa najviših mjesta, dovodi se u pitanje u životu i u praksi. Prelazak na islam, koji mi nismo propagirali, nije nikada pružao onu zaštitu, kao prelazak na katoličku vjeru. Mnogi su intelektualci platili ovakav pokušaj životom, kao što je to bio slučaj u Travniku (očigledno se pravi referenca na slučaj nekog Srbina koji je, da bi se spasao, prešao na islam ali svejedno bio ubijen; prim. nov). Čuju se često i pogrdne pjesme od strane nekih katolika, koje vređaju vjerske osjećaje muslimana i proriče im se često sudbina kao i hrišćanima.

Jedan dio Ustaške vojnice i to ne samo ‘divlji’ nego i redovni vršio je teške ispade ne samo prema hrišćanima nego i prema Muslimanima, pa je izazvao i u našim redovima zaprepaštenje. Slučaj s groznim ubistvom seoskog hodže Edhem ef. Hodžića ovdje usred Banje Luke usred bolničke avlije i u po dana, strašan je primjer razuzdanosti od strane ustaše Josipa Babića. I što je najžalostnije ne zna se ni danas, da li je zločinac uobće uhapšen, i ako je to tražio i traži sve banjalučko i ostalo muslimansko stanovništvo.

Ustanak u našim krajevima, koji se sve više širi, posljedica je gore navedenih postupaka i grešaka. Ovaj ustanak nosi u sebi sve one grozote, koje nose ustanci i građanski ratovi. Ustanici pale, ubijaju na zvjerski način ljude, žene i djecu, da bi se osvetili često i onima koji nisu krivi za njihove nevolje. Ustanak je dopro i do kapija našega grada i njegove se posljedice sve više osjećaju. Već je tri dana naš grad bio bez vode, a oskudica ogrjeva i živežnih namirnica nas pritiskuje sve više i više i mi moramo misliti i na druge još teže posljedice.

Ustaše ruše pravoslavni saborni hram u Banja Luci 1941. godine, za koji se govorilo da je možda najlepši na Balkanu. Foto: Wikimedia Commons/znaci.net

Komunisti su iskoristili nezadovoljstvo jednog velikog djela naroda i stavili se na čelo ustanka. Pri proganjaju komunista se čine nepravde nama muslimanima. Nećemo da tvrdimo, da i među muslimanima u gradu nema koji komunista. Ali se na račun ovih hapse i progone i oni muslimani, koji nisu nikada bili komunisti, samo ako se izraze nepovoljno protiv raznih nepravdi, koje se dešavaju. Naprotiv mnogi katolici, koji su bili poznati kao komunisti, ne samo što se prikrivaju, nego se često nagrađuju raznim položajevima i sinecurama.

Nas ispunjava naročitim negodovanjem što su ovi elementi, koji su prouzrokovali ustanak, uvukli u ovu akciju i dio muslimanskog ološa, što mi žalimo i osuđujemo. Mi znamo dosta primjera, gdje su ustaše pri stupanju i klanju hrišćana [činili to] pod fesovima na glavi. To je bilo u Bosanskom Novom, gdje su 4 kamiona ustaša došli iz Prieka pod fesovima na glavi, udružili se sa muslimanskim ološem i vršili klanje hrišćana u masama.

Isto se desilo u Bosanskoj Krajini i Kostajnici, gdje je na isti način i za jedan dan poklalo 862 hrišćana. I u Kulen Vakufu su to isto pravili i tu se naročito istakao Miroslav Matijević, ustaša iz Otočca. Tu je poklano oko 950 hrišćana, što je dalo povoda za osvetu četnika 6. rujna, kad je u Kulen Vakufu zapaljen i gdje je platila glavom 1365 muslimanskih ljudi, žena i djece.

Ustaše deportuju hercegovačke Srbe u koncentracione logore. Verovatno leto ili jesen 1941. godine. Foto: Znaci.net/Muzej revolucije naroda Jugoslavije

Mi znamo slučaj gdje su neki ustaše katolici udarili na hrišćane sa povicima ’Udri Mujo, drži Huso, ne daj tamo Meho’ i sl. Mi znamo i takovi slučajeva gdje se šaputalo hrišćanima, kako ih ubijamo i koljemo mi, balije, da ih tako istrebimo. Da smo mi htjeli trjebiti, ubijati i prevjeravati Srbe i druge mi smo to mogli lakše činiti prije nekoliko stotina godina, kad smo mi imali više vlasti nego danas i kad se je mogao takav postupak lakše pravdati, nego danas.

Izazvaši ovakov težak sukob između nas muslimana i hrišćana pozvani smo mi kao vojnici da taj ustanak ugušimo i tako ubijamo Srbe i oni nas, pa da se tako satiremo međusobno i istrijebimo, neznajući ni kada će to prestati, ni kakvim će posljedicama uroditi. I tako je ta borba, koju mi nismo izazvali, uzela toliko maha, da su mnoga naša sela popaljena i opljačkana, a njihovi stanovnici — ljudi, žene i djeca — goli i bosi lutaju, gladni, žedni, tražeći pomoći i zaštite od pozvanih i nepozvanih, bježeći u naše gradove, koji su prenapučeni pa im se pomoć teško može ukazati.

Zaštita je našeg svjeta po selima posve nedovoljna, osobito u onim krajevima, koji su pali pod talijansku okupaciju. Tamo talijanska vojska mirno posmatra kako gore muslimanska sela, kao što je to bilo ovih dana po selima ključkog, petrovačkog i sanskog kotara gdje im ni naša vojska ne pruža pomoć.

Foto: Wikimedia

I što je najgore vinovnici ovih nereda se povlače u pozadinu, paradiraju se u uniformama zabavljeni dobrim dielom oko pljačke jevrejske imovine. To najbolje vidimo mi ovdje u Banja Luci, gdje je imovinom iseljenih i izbjeglih Srba i Židova napravljen izvor pljačke i bogatstva za pojedince kao i njihove prijatelje.

JEZIVA SLIKA: Pravoslavni Srbi stoje u gomili, čekajući na masovno POKATOLIČENJE (FOTO)

Stručne su radnje davane nestručnjacima, ogromne vriednosti davane su često bez ikakove procjene uz bagatelnu cienu i bez ikakve garancije i to onima koji nemaju nikakovih posebnih zasluga za državu hrvatsku. To su naređivali oni koji nisu imali ovlašćenje za takove odluke, nego su prisvojili sebi tu vlast. A kada je u interesu morala i poštenja bila povedena istraga nad tim nepravilnostima požurio se je da je pomete baš onaj koji zauzima, nažalost, najviši položaj u ponovi, i to baš na intervenciju glavnih krivica za sve radnje. Odbijamo s prezirom podmetanje, da se mi želimo dočepati tih radnja.

Mi se obraćamo na Vas, gg. ministri, kao naše predstavnike u vladi N.D.H. i kao prve savjetnike Poglavnika, da uložite sav svoj upliv u ovo ozbiljno doba koje proživljujemo, da se ovome strašnome stanju učini kraj.

Porodica u Bosni, ubijena na kućnom pragu od strane ustaša ako je srpska, a četnika ako nije. Tačan kontekst fotografije nije sačuvan od zaborava. Foto: Znaci.net/Muzej revolucije naroda Jugoslavije

Mi se ovim priključujemo svakoj akciji našoj koja ide istim ciljevima, a naročito akciji sarajevskih muslimana od 12. XI. 1941. pa u tu svrhu tražimo i predlažemo s njima zajedno:

1/ Da se što prije zavede stvarna sigurnost života, imetka i sloboda vjere nad sve stanovnike ove države
2/ Da se nevini sviet zaštiti jačom vojnom obranom
3/ Da se u buduće ne dozvole nikakove akcije, koje će izazvati pobunu u narodu
4/ Da se pozovu na sudsku odgovornost svi krivci koji su počinili bilo, kakovo nasilje ili zlo djelo bez razlike na položaj i vjeru
5/ Da zakone primjenjuju samo redovna vlast i redovna vojska
6/ Da se onemogući svaka vjerska nestrpljivost
7/ Da se što prije pruži dovoljna materijalna pomoć onima koji su nevino stradali u ovim događajima.

Banja Luka 12.XI.1941.“

Potpisnici ovog pisma bili su, kao što smo rekosmo, najugledniji banjalučki muslimani, crème de la crème islamske zajednice toga grada koja će u ovom poslednjem ratu doživeti da vidi rušenje džamije Ferhadije, zadužbine jednog Sokolovića. Kao što ćete moći da vidite, sve su to age i begovi, hafizi (ljudi koji napamet znaju Kuran), muftije, muderizi (veroučitelji), doktori, inženjeri, sufiji, preduzetnici, zemljoposednici. Čak i jedan Gradaščević! No, navešćemo ih sve, radi istorijske pravde, poštenja, pomirenja, razumevanja, možda i ponosa njihovih potomaka koji budu čitali ovaj tekst.

Zločin ustaša u Brodu na Kupi u toku rata. Foto: Znaci.net/Muzej revolucije naroda Jugoslavije

Listom, u pitanju su: H. Hafis Mustafa Nurkić (muderiz), Hafiz Idriz Skopljak (muftija), Hasan-beg Džinić (posednik), Husein Hadžić, Ago Abazagić, Halid -beg Džinić, Derviš Đanić, Madija Afgan, Čazim Muftić, Ćerim M. Čejvan, Dr. Asim Kulenović, Nedib Biberić, Ramiz-beg Begović, Muharem Ibrahimbegović, Alija Tabaković, Zaim Ibrahimbegović, Kemal Hađiomerspahić, Dr. Ibrahim Ibrahimpašić, Hamzaga Huseđinović, ing. Omer Kajtaz, Mustafa Zuhrić, Ahmić Osman, Husein Kapetanović i ing Đulman Dulbegović.

Zatim su tu Ibrahim Karaselimović, Mehmed Jahić, Asim Krajišnik, ing. Muharem Katana, Halid Buljina, Vehabović Salih, Haf. Bećir Demirović, ing. Bedrudin Gušić, Hakija Bešlagić, ing. Suljaga Slihagić, dr Asim Đinić, Latif Demirović, prof. Nairn Čejvan, Ilijaz Omerbegović, Sejd Čejvan, Rizah Hadžiomerspahić, dr Sejd Buljina, Saćir Dedić, dr Ali Kjamil-beg, Bećir Galijašević, Alija Germović i Ibrahim Maglajlić.

Konačno, tu su Ali-beg Gradaščević, Đodić Salih, Ibrahim Suljić, dr Ishak Zukanović, Safet Doročić, Sulejman Hađidedić, Haf. Izet Muftić, Alija Kapidić, Hamdija Softić, Mehmed Ibrahimbegović, Derviš-beg, Kapetanović, Osman-beg Kulenović, Gunić Mujo, Abdulah Smajić, Haf. Mehmed Zahirović, Fehim-aga Litrić, Muhamed Tabaković, Haf. Hamid Muftić, Haf. Čamil Gušić, Haf. Šaćir Kovačević, Mustafa Bukić, Mujo Medić, Edhem Baručija i H. Derviš Numanović.

VIDEO: Šta bi bilo da Srbi nisu rekli NE Hitleru?

(O. Š.)

Tagovi: Banjaluka, BiH, Bosna i Hercegovina, Bošnjaci, Drugi svetski rat, Hrvati, Istorija, muslimani, NDH, Nezavisna Država Hrvatska, Srbi, Ustaše, Zabavnik

Pogledajte sve vesti u poslednja 24 sata

Komentari (52)
Poređaj komentare:
 • D
  Da

  Nekad su ljudska prava bila vazna,nekad.. nekad nije bilo vazno ,voljele se komsije,postovale..a te 92 vec do tad su pomijesali zacine nasem narodu pa ovce postali.. nacionalizam zavlado.. tri naroda tri jezika pa sta bi da ima naroda da ne znas na koju naciju mozes naletit..da imamo jezika da koji god upotrijebis sporazumit ces se jer svi nacija vise jezika vise svega..Eh tako je kako je..biti svoj i ne razmisljati koje je vjere..jebo to nemoj biti ovca pa da jedes sto ti se servira..biraj sebi hranu kad vec mozes..

 • A
  Ana

  Samo da znate,da muslimanski narod u bosni,nikad nije niti ce biti pogan kao ovi hrvati.ja sam sa bosnjacima godinama zivela,i oni su kao i mi,a to sto nas je zapad ojadijo,a narod naseo na to,nemoze se ispraviti.ali ljydi tamo zive u saradjuju,kao da rata nije bilo.alu mrznju i dalje seju politicari,samo sto svaki normalan ,nece nasesti na njihove provokacije.zalisno je sve to,ali eto! A hrvati? Sa njima treba prekunut svaku kontakt,i u sportu,muzici,itd. Jel neznam stace ini nama,a dokle se vise ponizavamo!!?

 • R
  Radivoje

  Od oko 30 dosadasnjih komentara samo se u jednom iskazuje zahvalnost muslimanima iz Banja Luke sto su zahtevali, I to javno sa svojim punim Imenima i prezimenima, da se zaustave istaski zlocini nad Srbima. Nazalost vecina je skrenula sa teme I spominje Nemacku I Ameriku, srpski izlazak na more, problem sa vaterpolistima, JNA, ........Skoro niko ne pokazije zahvalnost onima koji su se u ta teska vremena pokazali kao ljudi. Strasno koliko smo nisko pali. Hvala svima koji postuju dobrotu I dobre namere.

Bizarna slika: Pravi pravcati indijanski poglavica, rođen u praistoriji pa bačen ispred gramofona modernog doba

Kad vojska Nikolaja II ubije 270 rudara i nikom ništa: Teorije zavere su prazne priče, carski režim je sam doveo do Oktobarske revolucije

Sve o Notr Damu: Posvećen Bogorodici, čuva Trnov venac Isusa Hrista i mošti pravoslavnih svetitelja koji su Francuzima najvažniji od svih

Danas je jedan od najvažnijih datuma srpske istorije, a mnogi su ga zaboravili

Izmislio reč „samit“, naslikao 500 slika i popularizovao nošenje kombinezona: 9 stvari koje niste znali o Vinstonu Čerčilu

Buran život francuske kraljice: Bila je ćerka moćne carice, u mladosti je volela kocku i luksuz, brižno je čuvala svoju decu, a ubili su je tokom Francuske revolucije (FOTO) (VIDEO)

Nikoli su zemljaci kupili kartu za Titanik, pod uslovom da im bude vodič: Do smrti nije mogao da oprosti sebi što je jedini preživeo

Kapetan šokirao svet: Titanik nije potonuo zbog sudara s ledenim bregom (FOTO)

Ljudmila je bila snajperista SSSR, dragoceni član Crvene armije: Kao studentkinja je otišla na front, ubila je 309 nacista, borila se za Krim (FOTO) (VIDEO)

Kraljica Viktorija je volela seks, bila je opsednuta mužem, ali je mrzela svoju decu (FOTO) (VIDEO)

Pakt između SSSR i Japana mogao da bude još jedno mrtvo slovo na papiru, a postao temelj ruske pobede nad Hitlerom

Kako je moguće da je Lihtenštajn priznao Češku i Slovačku tek pet godina nakon njihovog ulaska u Evropsku uniju

Dan kad su 1930. Srbi čuli za mafiju i reketiranje: Njima je to bila vest o nevoljama daleke Amerike, njihovim potomcima realnost

Da li ste nekada primetili jednoroga na grbu Ujedinjenog Kraljevstva i kakve to simboličke veze ima s Bregzitom?

Anketa sprovedena pred raspad SFRJ: Većina za opstanak zemlje i samoupravljanja, monarhista najviše među Slovencima, za diktaturu najviše Hrvata

Nema šta da se vidi, produžite dalje, to samo Egipćanin prodaje mumije nasred ulice, sve normalno

Atentat na Pavelića: Kako je Blagoje Jovović usred Buenos Ajresa smrtno ranio ustaškog zlikovca na godišnjicu osnivanja NDH (FOTO)

Trka metropola za najveći grad na svetu: Kako se top-lista 10 najmnogoljudnijih menjala od 1500. godine do danas

Meksiko je 1940. legalizovao drogu, a država postala jedini diler narkotika. Preko noći se sve promenilo nabolje, ali se onda umešala Amerika

Kako je sovjetska vojska pre 30 godina izazvala smrt 20 Gruzina koji su tražili nezavisnost — i to uzalud jer SSSR nije sačuvala

8 zabluda o Srbima i Turcima u koje verujemo: Olivera Lazarević je silom odvedena u harem, sarmu su nam donele Osmanlije, a evo šta kaže prava istorija

Ovako je zvučao jezik faraona: Poslušajte mrtvi jezik koji je nekada odzvanjao palatama i grobnicama Starog Egipta (VIDEO)

Ispovest žene koja je rodila dete za Hitlera: Ne zna ime SS oficira s kojim se „parila“, a sina su joj oduzeli posle dve nedelje

Petar je bio sin bogataša, a Stana siromašno vanbračno dete: Branili su im da se venčaju, pa su zajedno skočili u bunar i ostavili strašno pismo

6. aprila 1941. godine rat je stigao u Jugoslaviju, ali je počeo mnogo ranije, pre invazije na Poljsku i na drugom kraju sveta

Kako je Čerčil umalo spasao Srbe i Evropu od užasa Prvog svetskog rata: Imao je genijalnu ideju, ali ga nisu poslušali

Posvađani ruski generali, milioni mrtvih zbog par busena zemlje: 9 malo poznatih činjenica o Istočnom frontu iz Prvog svetskog rata

Premijer koji je sebi pucao u glavu zbog ljubavi prema Srbima (FOTO)

Foto-ubod: Moćna slika iz najveće srpske svetinje na Kosmetu, a autor slike — Albanac

Rusi su na današnji dan Amerikancima prodali Aljasku, ne zato što su mislili da tamo nema zlata već zato što su bili sigurni da ga ima

70 godina od antinatovskih nereda na Islandu: Haos na ulicama Rejkjavika zbog odluke da se izabere strana u Hladnom ratu

38 godina od kako je sin američkog naftaša pokušao atentat na predsednika Regana da bi impresionirao glumicu Džodi Foster

Celog života nas lažu da smo 27. marta odložili napad na SSSR i promenili tok istorije (FOTO)

FAŠISTI U KOLORU: Toliko je živa ova slika, tako savremeno deluje, da se čini kao da se sve sutra može ponoviti

Potok u Americi koji se uliva i u Atlantski i u Tihi okean: Evo kako je to moguće (FOTO)

Istorijska čitanka: Ko su bili ruski kulaci i zašto su ih komunisti masakrirali i trebili kao vaške

Kako je kralj čaja Tomas Lipton osvojio srpska srca: Došao usred epidemije tifusa, družio se s običnim narodom, hvalio nas i branio gde god je stigao

Sve bitke u poslednjih 4.500 godina smeštene u pet minuta: Francuzi po broju pobeda prestigli Rimljane tek 1729. godine (VIDEO)

Prvi Bregzit se odigrao pre skoro 500 godina, a od Engleske stvorio svetsku silu i imperiju

Juriš lake konjice, ratna epizoda koja je postala simbol vojničke časti i hrabrosti, ali i uzaludnosti i tragičnosti rata

Crkve, manastiri i kraljevski dvorci Nerodimlja, i crni bor koji je zasadio car Dušan: Kratka priča iz istorije srpskog Kosova

Manastir Devič podignut na mestu šuplje bukve u kojoj je živeo Sveti Joanikije: Kratka priča iz istorije srpskog Kosova

/
<% galerijaAlt %>

Najnovije vesti

Dozvoljavam da mi Telegraf.rs šalje obaveštenja o najnovijim vestima