12

13 veličanstvenih slika Aja Sofije za svih 13 stvari koje niste znali o ovoj pravoslavnoj svetinji (FOTO)

Ova građevina, koja hiljadu godina bila hrišćanski hram pa onda pola milenijuma džamija a sada muzej, tokom celog svog postojanja ne prestaje da impresionira ljudsku vrstu. Evo i zašto

Aja Sofija noću. Foto: Wikimedia Commons/Arild Vågen

Aja Sofija noću. Foto: Wikimedia Commons/Arild Vågen

Divimo joj se iako već pola milenijuma ne služi kao pravoslavni hrišćanski hram. Divimo joj se jer je grandiozna, jer je akt arhitektonske revolucije, jer je model po kome su kasnije građene mnoge crkve, jer je živi dokaz veličanstvenosti pravoslavnog Romejskog carstva, jer je simbol nekih davnih vremena koja svi vole da idealizuju.

Naravno, pričamo o Aja Sofiji, a danas konkretno o 13 činjenica koje o toj bivšoj bogomolji niste znali a koje će vam biti interesantne. Uživajte, i u tim činjenicama i u pratećim fotografijama.

1. PRVA CRKVA

Na mestu na kome se danas nalazi Aja Sofija prvobitno se nalazila tzv. Velika crkva sagrađena sredinom IV veka, tako nazvana jer je bila najveća u Carigradu tog doba.

Pogled na Aja Sofiju sa boka. Foto: Wikimedia Commons/M. PINARCI

Pogled na Aja Sofiju sa boka. Foto: Wikimedia Commons/M. PINARCI

Sporno je ko je tačno bio imperator koji je naložio njenu gradnju; možda je bio Konstantin Veliki, možda je bio Konstancije II. Zna se, međutim, da je sagrađena nakon crkve Svete Irene koja i dalje postoji i koja se nalazi u neposrednoj blizini.

Velika crkva je spaljena juna 404. godine, tokom podjednako velikih nemira u Konstantinopolju koji su izbili nakon što je carica Evdoksija izdejstvovala kod muža, cara Arkadija, proterivanje carigradskog patrijarha Svetog Jovana Zlatoustog jer je ovaj propovedao protiv raskoši i raskalašnosti imperijalnog dvora. Od te bogomolje ništa nije ostalo.

2. BAZILIKA DRVENOG KROVA

Arkadijev i Evdoksijin jedini sin koji će postati imperator Teodosije II (ime dobio po svom dedi, caru Teodosiju Velikom, poslednjem vladaru ujedinjenog Rimskog carstva) sagradio je i 10. oktobra 415. godine otvorio drugu crkvu na toj istoj lokaciji.

Devojčica i mačka u unutrašnjosti Aja Sofije koja je danas muzej. Foto: Wikimedia Commons/Jorge Láscar

Devojčica i mačka u unutrašnjosti Aja Sofije koja je danas muzej. Foto: Wikimedia Commons/Jorge Láscar

Bila je to bazilika drvenog krova, delo arhitekte Rufinusa od kojeg je preteklo nekoliko mermernih blokova, ali je i ona stradala u istorijski najkrvavijim nemirima koji su zahvatili Carigrad 13-14. januara 532. godine, koji su izbili na hipodromu a protiv cara Justinijana I.

3. OVAPLOĆENJE VIZANTIJE

Samo nekoliko nedelja kasnije Justinijan odlučuje da sagradi novu baziliku, grandiozniju ne samo od prethodnih koje su se nalazile na tom mestu već i grandiozniju od svega do tada viđenog, i to ne samo u hrišćanskom svetu već u svetu uopšte.

Nalog da budu arhitekte ove građevine dobili su od cara fizičar Isidor iz Mileta i Antemije iz Trala, koji je međutim samo godinu dana kasnije preminuo. Više od deset hiljada ljudi gradilo je ovu crkvu koju danas imamo prilike da vidimo, a primenjene su bile teorije matematičara i inženjera Herona iz Aleksandrije kako bi se odgovorilo na izazov tako ogromne kupole kakva je bila zamišljena i na kraju sagrađena.

Prelepi dan i prelepa Aja Sofija. Foto: Wikimedia Commons/brewbooks

Prelepi dan i prelepa Aja Sofija. Foto: Wikimedia Commons/brewbooks

Mermer, stubovi i svi ostali materijali korišćeni pri gradnji dovoženi su iz svih krajeva imperije, koja se za vreme Justinijana protezala od juga Španije preko severne Afrike i Italije pa sve do istočnih krajeva Mediterana koje obično povezujemo sa Vizantijom.

Arhitektonski značaj ove građevine momentalno je priznat, a smatra se i da je promenila istoriju arhitekture kao i da je ovaploćenje vizantijskog graditeljstva. Njen uticaj čak i na gradnju kasnijih otomanskih džamija je skoro pa fizički opipljiv, toliko je golem.

4. PET GODINA

Mogli smo ovu kratku činjenicu da pomenemo usput u prethodnoj tački, ali je toliko impresivna da smatramo da zaslužuje da bude posebno izdvojena.

Mozaik u Aja Sofiji. U sredini je Hrist Pantokrator, desno mu je car Konstantin IX Monomah, a levo carica Zoja. Foto: Wikimedia Commons/Myrabella

Mozaik u Aja Sofiji. U sredini je Hrist Pantokrator, desno mu je car Konstantin IX Monomah, a levo carica Zoja. Foto: Wikimedia Commons/Myrabella

Aja Sofija je sagrađena za samo 5 godina i 10 meseci. Vizantijski šamar ostatku sveta, pa tako i nama. Doduše, mozaici unutar ove monumentalne bogomolje završeni su tek za vreme Justinijanovog naslednika i sestrića Justina II.

5. KOLAPS KUPOLE

Avgusta 553. godine, samo petnaestak godina nakon što je Aja Sofija podignuta, snažan zemljotres potresao je Konstantinopolj. Zatim je usledio još jedan 14. decembra 557. Oni su načeli glavnu kupolu i istočnu polukupolu. A onda je pola godine kasnije, 7. maja 558. godine novi zemljotres izazvao totalno urušavanje glavne kupole što je dovelo do uništenja amvona, oltara i ciborijuma u unutrašnjosti hrama.

Kupola u Aja Sofiji. Foto: Wikimedia Commons/Mark Ahsmann

Kupola u Aja Sofiji. Foto: Wikimedia Commons/Mark Ahsmann

Imperator je naredio momentalnu obnovu i poverio je Isidoru Mlađem, nećaku Isidora iz Mileta. On je pri gradnji koristio lakše materijale i podigao kupolu 6,25 metara naviše, pa je tako Aja Sofija došla do trenutne unutrašnje visine od 55,6 metara. Pored toga, Isidor Mlađi je promenio i tip kupole sagradivši rebrastu sa pandativima. Sve to je bilo neophodno zato što se prvobitna kupola srušila upravo jer je bila previše plitka čime je preopteretila noseću konstrukciju.

6. KUPOLA KOJA ODOLEVA KAO PRAVOSLAVLJE

Međutim, zemljotresi su nastavili da nanose štetu ovom hramu, pa je tako recimo 8. januara 869. godine ponovo urušena jedna od polukupola. 25. oktobra 989. godine u strašnom zemljotresu stradao je zapadni svod nakon čega car Vasilije II naložio jermenskom arhitekti Trdatu da izvrši obnovu. On je to i uradio, ali mu je trebalo šest godina, duže nego što se crkva tri i po stoleća ranije gradila.

Pogled na Aja Sofiju i Bosfor. Foto: Wikimedia Commons/Omar David Sandoval Sida

Pogled na Aja Sofiju i Bosfor. Foto: Wikimedia Commons/Omar David Sandoval Sida

Kasniji zemljotresi će takođe nanositi štetu, poput onog iz 1344. godine ili onog katastrofalnog iz 1509. čiji je epicentar bio u Mramornom moru a koji je doveo do stradanja tek jednog minareta (tada je Aja Sofija već postala džamija). Glavna kupola Isidora Mlađeg, međutim, od sredine VI veka pa do danas odoleva sili zemljinog tla i nikada nije njome dovedena u pitanje, iako se nalazi na neverovatno trusnom podneblju.

7. MILENIJUMSKA DOMINACIJA

Aja Sofija je bila najveća katedrala na svetu u toku prvih hiljadu godina svog postojanja, i tek je gradnjom Seviljske katedrale 1520. godine prešla na drugo mesto ove liste. Doduše, tada je već bila konvertovana u džamiju pa je upitno da li ju je seviljska bogomolja direktno srušila sa ove pozicije časti, ili se pak popela na upražnjeno mesto.

Stubovi u Aja Sofiji. Foto: Wikimedia Commons/Mark Ahsmann

Stubovi u Aja Sofiji. Foto: Wikimedia Commons/Mark Ahsmann

8. NE UVEK PRAVOSLAVAN

U toku svojih prvih hiljadu godina postojanja, Aja Sofija nije uvek bila pravoslavna crkva. Kada su latinski krstaši suprotno zapovedima rimskog pape a pod uticajem Mlečana i njihovog dužda Enrika Dandola koji je imao dogovor sa pretendentom na vizantijski presto Aleksijem Angelom, zauzeli Carigrad 1204. godine i osnovali Latinsko carstvo, ovaj hram je postao rimokatolička katedrala. Tek se 1261. godine, kada su Grci povratili grad na Bosforu, vratio u okvire Pravoslavne crkve.

Međutim, to nije jedini slučaj kada se u tom vremenskom okviru ne može govoriti o Aja Sofiji kao o pravoslavnom hramu.

Unutrašnjost Aja Sofije. Foto: Wikimedia Commons/Maksym Kozlenko

Unutrašnjost Aja Sofije. Foto: Wikimedia Commons/Maksym Kozlenko

Naime, tokom VIII i IX veka ne-pravoslavna ikonoboračka struja je harala Romejskom imperijom i uništavala ikone i freske na sve strane, pa su tako stradale i one u Aja Sofiji. Pošto su ne samo carevi već i patrijarsi koji su stolovali u crkvi Svete Mudrosti bili često ne-pravoslavni ikonoborci, može se diskutovati o tome da li je u tim turbulentnim vremenima ovaj hram bio u punom smislu pravoslavan, pošto možda mora biti u pravoslavnim rukama da bi bio takav.

9. SILOVANJE DEVOJČICA U OLTARU

Kada je 29. maja 1453. godine Carigrad konačno pao pod turskom najezdom, sultan Mehmed II dao je dozvolu svojoj vojsci da tri dana neometano hara i pljačka Novi Rim. Takav je bio običaj tih vremena.

Aja Sofija je danas jedna od najpopularnijih turističkih destinacija u Istanbulu i čitavoj Turskoj. Foto: Wikimedia Commons/brewbooks

Aja Sofija je danas jedna od najpopularnijih turističkih destinacija u Istanbulu i čitavoj Turskoj. Foto: Wikimedia Commons/brewbooks

Mnoštvo naroda se sakrilo u Aja Sofiju, a sveštenici su vršili službu do poslednjeg trenutka. Međutim, islamski ratnici su upali u hram i pobili stare, bolesne i ranjene, a žene i devojčice silovali na licu mesta. One koje nisu pobili — porobili su, a unutrašnjost devastirali.

Naposletku je sultan ušao u hram i naredio da se momentalno pretvori u džamiju. Jedan od prisutnih ulema se istog trena i bez oklevanja popeo u predikacionicu i počeo da recituje odnosno peva šehadet: "Svedočim da nema drugog boga osim Alaha, i svedočim da je Muhammed Božiji rob i Božiji poslanik".

Te reči će nastaviti da odzvanjaju među zidovima Aja Sofije narednih pet vekova, sve dok nakon rušenja Otomanskog carstva režim nove Republike Turske na čelu sa Kemalom Ataturkom ne bude 1935. godine ovu svetinju proglasio za muzej, što je ona ostala do dana današnjeg (2015. godine bila je čak najposećenija turistička atrakcija u čitavoj Turskoj).

Mozaik u Aja Sofiji iz XIII veka. Hrist Pantokrator okružen Presvetom Bogorodicom i Svetim Jovanom Krstiteljem. Foto: Wikimedia Commons/Till Niermann

Mozaik u Aja Sofiji iz XIII veka. Hrist Pantokrator okružen Presvetom Bogorodicom i Svetim Jovanom Krstiteljem. Foto: Wikimedia Commons/Till Niermann

10. PORUKA SOLOMONU

Vratimo se hiljadu i po godina unazad. Kažu da je car Justinijan, ušavši u ovaj veličanstveni hram nakon njegovog završetka, uskliknuo: "Solomone, nadmašio sam te!" aludirajući na činjenicu da je pomenuti jevrejski vladar, po legendi najbogatiji, sagradio čuveni prvi Hram u Jerusalimu.

11. MOZAICI

Latini su 1204. godine vandalizovali veliki broj unutrašnjih dekoracija, a mnogi zlatni mozaici su odneti u Veneciju. Ono što je ostalo, kao i ono što su Grci nakon povraćaja grada obnovili, premalterisano je nakon dolaska Turaka. Premalterisano i srećom zaboravljeno pa tako i sačuvano. Otkriveno je ponovo u XIX veku kada je malter počeo da otpada, a sultan ostao nem pred tom lepotom te naredio da se nipošto ne dira.

Unutrašnjost kupola u Aja Sofiji. Foto: Wikimedia Commons/Anne Dirkse (www.annedirkse.com)

Unutrašnjost kupola u Aja Sofiji. Foto: Wikimedia Commons/Anne Dirkse (www.annedirkse.com)

12. KO JE SOFIJA?

Premda najčešće ovu crkvu nazivamo Svetom Sofijom kao da je imenovana po Svetoj velikomučenici Sofiji, majci tri ćerke koje takođe slavimo kao Ljubav, Veru i Nadu, i premda u tome nismo usamljeni (na latinskom je često zovu Sankta Sofija), nismo u pravu kada to radimo i svi kolektivno grešimo.

Puni naziv ove svetinje bio je Hram Svete Mudrosti Božije (grč. Ναὸς τῆς Ἁγίας τοῦ Θεοῦ Σοφίας). Prema tome, ovaj hram je bio posvećen Logosu, drugoj ličnosti Svete Trojice, Logosu koji se pre 2.000 godina otelovio kao Isus Hrist. Zbog toga, pogrešno je ovu svetinju nazivati Svetom Sofijom jer implicira nešto što nije tačno. Pravilno je reći ili Aja Sofija ili hram (ili crkva) Svete Mudrosti.

Veličanstvena Aja Sofija, Carigrad. Foto: Wikimedia Commons/Arild Vågen

Veličanstvena Aja Sofija, Carigrad. Foto: Wikimedia Commons/Arild Vågen

13. MESTO RAZDORA

Za kraj, ostavili smo još jedan kuriozitet. Zidovi Aja Sofije svedočili su 1054. godine događaju u kojem je kardinal Humber od Silve Kandide u ime rimskog pape pred okupljenim svetom i sveštenstvom ekskomunicirao carigradskog patrijarha Mihaila I Kerularija, nakon čega je patrijarh na licu mesta izopštio i njega i papu. To se danas zove Veliki raskol, mada je to bio samo početak.

Međutim, niko od prisutnih nije znao da je papa Lav umro tri meseca ranije, pa je sve to što se odigralo pravno i kanonski bilo ništavno. Šta više, premda se o papinom pravu da izopšti carigradskog patrijarha možda i može diskutovati (ne kažemo da je imao to pravo, samo da se o tome može voditi debata), carigradski patrijarh nije imao kanonsko pravo da izopšti papu.

(O. Š.)

Tagovi: Aja Sofija, Carigrad, Crkva, Hrišćanstvo, Istanbul, Isus Hrist, Justinijan, Konstantinopolj, Pravoslavlje, Pravoslavna crkva, Pravoslavna katoličanska crkva, Pravoslavno hrišćanstvo, Romejsko carstvo, Veliki raskol, Vizantija, Vizantijsko carstvo

Pogledajte sve vesti u poslednja 24 sata

Komentari (12)
Poređaj komentare:
 • B
  Boki

  Upravo došla iz Istambula.Ne gušite se mržnjom prema ovima i onima. Posmatrajte stvari iz istotijskog ugla. To je remek delo arhitekte i za današnje uslove. Mi gradimo hram Sv. Save decenijama a oni za 5 godina bez bagera-kranova i savremenih mašina. E tako gledajte na to a ne šta je bilo u dalekoj prošlosti

 • B
  Beranac

  Islamofobski tekst. Čista izmišljotina. Koliki je teror i nasilje bilo prema pravoslavcima goviri činjenica da je pravoslavno stanovništvo bilo većinsko u Istambulu sve do 1925 gidine. Nezabelježeno je u ljudskoj istoriji ovakav primjer, da poražena strana u sukobu ostane preko 500 godina većinski. Zato dan danas ovolika mržnja prema islamu, zbog bolesne laži.

 • I
  istina

  kardinal Humbert položio je 16. srpnja 1054 na * oltar * svete Sofije bulu kojom izopćuje Cerularija i neke druge grčke biskupe, a oni su na to izopćili papu, koji je tada već bio pokojan.

Kako da letujete u Grčkoj čak i ako je vaša plata samo 30 hiljada dinara?

Odmor kao iz bajke: Odsednite u kuli u kakvoj je boravila Zlatokosa i doživite magiju u zamku starom nekoliko vekova (FOTO)

Majka napravila potpuni haos i pokušala da zaustavi poletanje aviona - dok joj ćerka ne završi šoping

Živite kao Spajsica za samo 113 evra: Sada možete da iznajmite njihov čuveni autobus i uživate kao slavna osoba (FOTO)

Hit ponuda u Travelland-u: Letujte u luksuznim grčkim hotelima uz popuste do čak 42%

Motorom od Dubaija do Beograda: Njih trojica na napornom putu žive svoj bajkerski san (FOTO)

Ana je dobila "najlepši posao na svetu": Zarađivaće uživanjem u najlepšim pogledima, jelima, istorijskim lokalitetima Srbije

Rezervisao je sobu od 195 dolara preko AirBnb-ja: Kad je ugledao WC, samo što se nije onesvestio od prizora (FOTO)

Čudotvorna ikona na 10 minuta od srpskog omiljenog letovališta: I Srbi na kolenima puze do nje (FOTO)

Čudna pećina u Grčkoj u blizini Atine: Voda kaplje odozdo, s poda na plafon, a telefoni se kvare (FOTO)

Skočile cene u Grčkoj: Evo koliko ćete ovog leta plaćati ležaljke, giros, pivo i kafu!

Last minute ponude za Hurgadu: Popusti od čak 100€ po osobi

Prvi ekspresni voz na liniji Atina - Solun smanjiće dužinu putovanja za više od 1 sata

Rajska grčka ostrva na kojima možete iznajmiti sobu za samo 30 evra

Fantastična akcija u Travelland-u: Hoteli sa 5 zvezdica uz neverovatne popuste do 52%

Japanci testiraju najbrži voz na svetu: Ovo čudo će ići 400 kilometara na sat

Last minute ponuda za letovanje u Egiptu tokom maja uz dodatni popust 40 evra po osobi!

Hoteli su passé! Sada na rajskom Kritu možete iznajmiti krevet u dvorištu kuće

Hrišćanska svetinja koja oduzima dah: Manastir Hagpat para čisto plavo nebo nad jermenskim klancima (FOTO)

Moskovski Kremlj kakvog još nikada u svom životu niste videli (FOTO)

Nekada je bila fetiš model, a sada se skinula gola i rešila da proputuje ceo svet bez odeće (FOTO)

Grčko ostrvo na kojem ljudi žive "zauvek": Pre 90. godine niko ne umire

Umorni ste od istih destinacija? Experience Pro Travel vas vodi na Tenerife po super ceni!

Fantastična akcija u Travelland-u: Hoteli sa 5 zvezdica uz neverovatne popuste do 52%

Hit ponuda u Travelland-u: Letujte u Porto Carras hotelima po cenama sniženim do čak 52%

Last minute u Travelland-u: Letujte u vreloj Hurgadi po ceni već od 345€

Budućnost putovanja avionom je stigla: Stajaća sedišta biće mnogo jeftinija, a kapaciteti aviona veći (FOTO)

Hit ponuda u Travelland-u: Letujte u Porto Carras hotelima po cenama sniženim do čak 52%

Pogledajte kako je nekada izgledalo 7 uništenih čuda drevnog sveta (VIDEO)

U ovom selu je rođena genijalnost Leonarda da Vinčija (FOTO)

Turisti otkrili koji su najseksi akcenti na svetu, a na listi su se našli i Hrvati

Lažni luksuz, sjaj i rasipanje: Sve više ljudi lažira skupe odmore kako bi zadivili pratioce na društvenim mrežama

Uspela je da izlažira put iz snova ovim slikama, a svi njeni pratioci su joj poverovali (FOTO)

Kad majka priroda pravi kreacije, oči ispadaju od prizora (VIDEO)

Srbija izdvojila 600 miliona dinara za državne turističke vaučere, a ovo su bile najtraženije destinacije

Amerikanka napisala 13 stvari zbog kojih je Srbija fantastična: Onu pod brojem 5 ni Srbi nisu primetili (FOTO)

U ovom selu ne postoji infarkt: Otkrivena tajna zbog koje se ljudi u njemu nikada ne razboljevaju od bolesti srca (FOTO)

Šokantni popusti do 52% na grčke hotele uz gratis all inclusive

Omiljena hrana srpskih turista u Grčkoj će od 1. maja biti znatno skuplja

Vreli pesak Hurgade i najlepše plaže u Grčkoj po neverovatno niskim cenama

9 najnovijih zabrana za turiste koje mogu da vam upropaste odmor (FOTO)

I First i Last minute cene za putovanja u maju i junu

/
<% galerijaAlt %>

Najnovije vesti

Dozvoljavam da mi Telegraf.rs šalje obaveštenja o najnovijim vestima