• 21

Ekskluzivno: Ovo uputstvo je stiglo lekarima zbog majmunskih boginja: 1 slučaj - epidemija, prijaviti odmah!

, Telegraf

Svaki pacijent sa sumnjom na majmunske boginje potrebno je da bude ispitan i izolovan ukoliko se potvrdi dijagnoza sve dok lezije na koži ne pređu u fazu kruste

  • 21
Monkeypox, majmunske boginje

Foto: Shutterstock

Institut za javno zdravlje "Dr Milan Jovanović Batut" poslao je Stručno-metodološko uputstvo zdravstvenim ustanovama u vezi sa nadzorom nad majmunskim boginjama. U uputstvu koje eksluzivno objavljujemo, opisan je sumnjiv slučaj, verovatan, potvrđen i odbačen, kao i postupanje sa osobom kod koje je bolest potvrđena, ali i sa osobama koje su bile sa njom u kontaktu.  Ističe se i da svaki potvrđen slučaj mora da bude izolovan, kao i da jedan potvrđeni slučaj predstavlja epidemiju.

Izolacija obolelog se vrši na najbližem infektivnom odeljenju ili bolnici. Transport lica se obavlja vozilom hitne pomoći uz primenu lične zaštitne opreme uz prethodno obaveštavanje ekipe Hitne pomoći koji priprema pacijenta za transport. Ako soba u bolnici nije jednokrevetna, između kreveta mora da bude najmanje metar razdaljine.

Kontakti zaraženih osoba treba da prate svoju temperaturu dva puta dnevno. Asimptomatski kontakti mogu da nastave rutinske svakodnevne aktivnosti kao što su odlazak na posao i pohađanje škole (to jest karantin nije neophodan), ali ne smeju da napuštaju mesto boravka tokom perioda nadzora. Za decu predškolskog uzrasta preporučuje se privremeno izdvajanje iz kolektiva - vrtić ili drugo...

U ovom uputstvu je opisana definicija slučaja majmunskih boginja, koju je predložila Svetska zdravstvena organizacije (SZO) za potrebe epidemiološkog nadzora nad ovim oboljenjem tokom aktuelne epidemije majmunskih boginja u zemlji koja nije endemska. Napominje se da će se definicija slučaja ažurirati u slučaju potrebe.

Sadrži i Upitnik koji se popunjava ako se pojavi sumnja na zarazu, a koji je Telegraf.rs već objavio.

Slučaj sumnje

Sumnjiva je svaka osoba bilo kog uzrasta u zemlji koja nije endemska za majmunske boginje, a koja se javi sa neobjašnjivom akutnom ospom i koja ima jedan ili više od sledećih simptoma ili znakova koji su se javili najranije 15. marta 2022. godine a to su:

- glavobolja,

- nagli porast telesne temperature veće od 38 stepeni,

- limfadenopatija (uvećani limfni čvorovi),

- mijalgija (bolovi u mišićima i telu),

- bol u leđima

- astenija (hronična iscrpljenost organizma i pospanost koje se ne popravljaju ni nakon odmaranja).

Sumnjiva je i osoba kod koje se pojava akutne ospe ne može objasniti obolevanjem od varičele (ovčije boginje), herpes zostera, morbila (male boginje), Zika virusne infekcije, denge, čikungunje, herpes simpleks virusne infekcije, bakterijskih infekcija kože, diseminovane gonokokne infekcije, primarnog ili sekundarnog sifilisa, šankroida, limfogranuloma, granuloma ingvinale, moluskum kontagiozuma, alergijskih reakcija (npr. na biljke); i bilo kojih drugih lokalno relevantnih uobičajenih uzroka papularne ili vezikulare ospe.

Napominje se da nije neophodno laboratorijski isključiti (dobiti negativan rezultat testa) gore navedena oboljenja i uobičajene uzroke ospe da bi se slučaj klasifikovao kao slučaj sumnje

Verovatan slučaj

Verovatan slučaj je osoba koja ispunjava definiciju slučaja sumnje i jedno ili više od sledećeg:

-  epidemiološka povezanost (izloženost licem u lice, uključujući zdravstvene radnike koji nisu koristili ličnu zaštitnu opremu);

- direktan fizički kontakt sa kožom ili kožnim lezijama, uključujući seksualni kontakt;

- ili kontakt sa kontaminiranim materijalima kao što su odeća, posteljina ili pribor verovatnog ili potvrđenog slučaja majmunskih boginja unutar 21 dan pre pojave simptoma,

- istorija putovanja u zemlju endemsku za majmunske boginje unutar 21 dan pre pojave simptoma,

- više seksualnih partnera ili seksualni odnos sa nepoznatom osobom unutar 21 dan pre pojave simptoma,

- pozitivan rezultat serološkog testa na Orthopoxvirus, u odsustvu vakcinacije protiv velikih boginja ili druge poznate izloženosti Orthopoxvirus-ima,

- hospitalizovan/a zbog bolesti.

Potvrđen slučaj 

Potvrđen slučaj je onaj koji  ispunjava definiciju slučaja sumnje ili verovatnog slučaja i laboratorijski je potvrđen virus majmunskih boginja testom lančane reakcije polimeraze (Real time PCR) i/ili sekvenciranjem.

Odbačeni slučaj

Odbačeni je onaj ili verovatan slučaj sa negativnim rezultatom na testu lančane reakcije polimeraze u realnom vremenu (Real time PCR) i/ili sekvenciranjem.

Postupanje sa osobama koje odgovaraju definiciji slučaja i sa njihovim kontaktima

Svaki pacijent sa sumnjom na majmunske boginje potrebno je da bude ispitan i izolovan ukoliko se potvrdi dijagnoza sve dok lezije na koži ne pređu u fazu kruste, ispod kojih, kada otpadnu, ostaje svež sloj kože.

- Usled specifične kliniče slike ovog oboljenja, osobe sa sumnjom na majmunske boginje mogu da se jave na pregled u različitim zdravstvenim ustanovama, a ne samo ustanovama primarnog nivoa zdravstvene zaštite, izabranog lekara (dermatovenerologija, klinike i odeljenja za infektivne bolesti, akušerstvo i ginekologiju, urologiju, odeljenja hitne pomoći i drugo). Podizanje svesti zdravstvenih radnika o riziku od pojave majmunskih boginja u populaciji je od suštinskog značaja za rano postavljanje sumnje na bolesti sprečavanje sekundarnih slučajeva - navodi se u uputstvu.

Jedan slučaj - epidemija

U njemu se ističe da su ključni ciljevi epidemiološkog nadzora i istraživanja slučajeva majmunskih boginja odnose se na brzu identifikaciju slučajeva, klastera i izvora infekcije kako bi se obezbedila optimalna klinička nega obolelih, izolacija slučajeva, identifikovanje i upravljanje kontaktima i primena mera sprečavanja i suzbijanja infekcije zasnovanih na identifikovanim putevima prenosa uzročnika.

- Jedan slučaj obolevanja od majmunskih boginja se smatra epidemijom. Zbog rizika po javno zdravlje potrebno je da lekari kliničari odmah prijave slučaj sumnje teritorijalno nadležnom institutu/zavodu za javno zdravlje, bez obzira da li se trenutno vrši dodatna dijagnostika u cilju diferencijalne dijagnoze. Slučajeve treba prijaviti odmah, najbržim putem (telefonom, elektronskom poštom), u skladu sa gore navedenim definicijama slučajeva. Institut/zavod za javno zdravlje dostavlja hitnu informaciju (telefonskim putem i elektronskom poštom) Institutu za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“ o prijavljenom slučaju sumnje, a zatim izvrši ispitivanje slučaja prema epidemiološkom upitniku - navodi se u Uputstvu.

Postupanje sa slučajem sumnje ili verovatnim  

Blizak fizički kontakt sa zaraženim osobama je najznačajniji faktor rizika za infekciju virusom majmunskih boginja. Ako se sumnja na majmunske boginje potrebno je:

-  obaviti klinički pregleda pacijenta uz primenu propisanih mera zaštite (standardne mere zaštite i mere zaštite od infekcija koje se prenose kontaktom),
-  prikupiti informacije od pacijenta o mogućim izvorima infekcije i prisustvu slične bolesti u zajednici, kao i bliskim kontaktima
-  informisati teritorijalno nadležni institut/zavod za javno zdravlje i u konsultaciji sa epidemiologom organizovati transport i izolaciju lica do najbližeg infektivnog odeljenja ili bolnice,
-  bezbedno uzimanje i slanje uzoraka za laboratorijski pregled na majmunske boginje prema uputstvu Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak“. (u izradi)

Ispitivanje izloženosti obuhvata period između pet i 21 dan pre pojave simptoma.

Svaki pacijent sa sumnjom na majmunske boginje potrebno je da bude izolovan tokom infektivnog perioda, odnosno tokom prodromalnog i osipnog stadijuma bolesti. Izolacija obolelog se vrši na najbližem infektivnom odeljenju ili bolnici. Transport lica se obavlja vozilom hitne pomoći uz primenu lične zaštitne opreme uz prethodno obaveštavanje ekipe hitne pomoći od strane ordinirajućeg lekara koji priprema pacijenta za transport.

- Infektivnom odeljenju ili bolnici najaviti slučaj sumnje na majmunske boginje radi pravovremene pripreme sobe za izolaciju. Nakon transporta bolesnika vozilo hitne medicinske pomoći obavezno dezinfikovati kao i sve prostorije gde je boravio pacijent. Veš (npr. posteljina, peškiri, odeća) je potrebno oprati upotrebom standardne mašini za pranje veša toplom vodom i deterdžentom; može se dodati izbeljivač, ali nije neophodno. Laboratorijska potvrda slučajeva sumnje je važna, ali ne odlaže sprovođenje mera zaštite. Bezbedno uzimanje i slanje uzoraka za laboratorijski pregled na majmunske boginje obaviti u skladu sa uputstvom Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak“. - ističe se u Uputstvu.

Lečenje i nega slučaja sumnje, verovatnog ili potvrđenog slučaja

Zdravstveni radnici koji neguju i leče slučaj sumnje, verovatni ili potvrđeni slučaj majmunskih boginja primenjuju standardne mere zaštite i mere zaštite od infekcija koje se prenose kontaktom.

- Preporučuje se brza izolacija slučajeva sumnje ili potvrđenih slučajeva u prostoriji sa adekvatnom ventilacijom, namenskim kupatilom i kad god je to moguće posebnim osobljem. Kohortni smeštaj (potvrđeni slučajevi sa potvrđenim slučajevima, slučajevi sumnje sa drugim slučajevima sumnje) se može primeniti ako jednokrevetne sobe nisu dostupne, obezbeđujući minimalno rastojanje od 1 metra između kreveta. Preporučena lična zaštitna oprema (LZO) uključuje rukavice, ogrtač ili mantil, medicinsku masku (N95 kod izvođenja procedura kod kojih postoji mogućnost stvaranja aerosola) i zaštitu za oči (naočare ili štitnik za lice, vizir). Pacijenti takođe treba da nose medicinsku masku kada dolaze u blizak kontakt (manje od 1 metra) sa zdravstvenim radnicima ili drugim pacijentima, kad god je to moguće. Zavoj ili kompresa se mogu koristiti za pokrivanje lezija na koži kako bi se potencijalni kontakt sa lezijama sveo na minimum. Skidanje i odlaganje LZO potrebno je obaviti pre napuštanja izolacionog prostora/sobe u koju je pacijent primljen. Mera izolacije se primenjuje do prestanka simptoma (uključujući povlačenje ospe i opadanja krusti).

Istraživanje kontakata i šta oni rade 

Identifikacija i praćenje kontakata je ključna mera za kontrolu prenošenja uzročnika zaraznih bolesti. U slučaju identifikovanja slučaja sumnje majmunskih boginja potrebno je započeti identifikaciju i praćenje kontakata u roku od 24 sata. Kontakt se definiše kao osoba koja je, u periodu koji počinje sa pojavom prvih simptoma izvornog slučaja majmunskih boginja, a završava se sa otpadanjem svih krusti, imala jednu ili više od sledećih izloženosti sa verovatnim ili potvrđenim slučajem majmunskih boginja:

-  izoženost licem u lice (uključujući zdravstvene radnike bez odgovarajuće lične zaštitne opreme)
- direktan fizički kontakt, uključujući seksualni kontakt
-  kontakt sa kontaminiranim materijalima kao što su odeća ili posteljina.

Identifikacija kontakata uključuje kontakte u domaćinstvu, radnom mestu, školi/vrtićima, seksualne kontakte, kontakte u zdravstvenim ustanovama, verskim objektima, prevozu, tokom sportskih aktivnosti, društvenih okupljanja. Praćenje i nadzor nad kontaktima obavljati dnevno radi ranog prepoznavanja pojave znakova/simptoma majmunskih boginja u periodu od 21 dan od poslednjeg kontakta sa obolelom osobom ili kontaminiranim materijalom. Datum poslednjeg kontakta se računa kao nulti dan. Osobe koje su označene kao kontakti treba da prate svoju temperaturu dva puta dnevno.

- Asimptomatski kontakti ne bi trebalo da doniraju krv, ćelije, tkiva, organe, majčino mleko ili spermu dok su pod nadzorom. Asimptomatski kontakti mogu nastaviti rutinske svakodnevne aktivnosti kao što su odlazak na posao i pohađanje škole (tj. karantin nije neophodan), ali ne smeju da napuštaju mesto boravka tokom perioda nadzora. Za decu predškolskog uzrasta preporučuje se privremeno izdvajanje iz kolektiva (vrtić ili drugo).

- Kontakti se mogu pratiti pasivno (kontakt se nakon informisanja o bolesti sam javlja epidemiologu ukoliko dođe do pojave simptoma), aktivno (epidemiolog najmanje jednom dnevno pozove osobu pod nadzorom radi provere zdravstvenog stanja) ili direktno (epidemiolog najmanje jednom dnevno fizički poseti ili putem video snimka pozove osobu pod nadzorom radi provere zdravstvenog stanja) zavisno od raspoloživih resursa.

- Kontakt koji razvije znake/simptome koji ne uključuju ospu izoluje se i prati u narednih sedam dana. Ako se ne razvije osip, kontakt se može vratiti na praćenje temperature do kraja 21. dana. Ako se kod kontakta pojavi osip, potrebno ga je izolovati kao slučaj sumnje i uzeti uzorak za laboratorijsku analizu i testiranje na majmunske boginje. Zdravstveni radnici koji su imali nezaštićen (bez lične zaštitne opreme) bliski kontakt sa obolelom osobom i izloženost kontaminiranim materijalima ne moraju biti isključeni sa rada ako su asimptomatski, već bi trebalo da budu podvrgnuti aktivnom nadzoru, što uključuje merenje temperature najmanje dva puta dnevno tokom 21 dana nakon izlaganja.

Majmunske boginje, pojavile su se u najmanje 20 zemalja. U Srbiji još nisu registrovane, a ako se i pojave, stručnjaci ne očekuju da mogu da izazovu epidemiju.

(Telegraf.rs)

Podelite vest:

Pošaljite nam Vaše snimke, fotografije i priče na broj telefona +381 64 8939257 (WhatsApp / Viber / Telegram).

Telegraf.rs zadržava sva prava nad sadržajem. Za preuzimanje sadržaja pogledajte uputstva na stranici Uslovi korišćenja.

Komentari

Google preporuke

Najnovije vesti

Dozvoljavam da mi Telegraf.rs šalje obaveštenja o najnovijim vestima